Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha I

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o informace, zda byla trestná činnost vedena pod č. j. KRPA-272458-32/TČ-2013-001193-1JZ, ukončena v souladu se zákonem č. 141/1961 Sb., trestního řádu. A zda bylo usnesení doručeno v souladu se zákonem č. 141/1961, trestního řádu o odložení oznámené trestné činnosti. Zda u Policie ČR, působil ke dni 2. 5. 2019 konkrétní policista, v jakém pracovním postavení a v jaké hodnosti. Zda si je PČR vědoma trestní činnosti úřední osoby činné u Policie ČR a zneužití moci úřední jako člena organizované skupiny. Dále žádal o informace, který státní zástupce s uvedením adresy státního zastupitelství a pod jakým číslem jednacím dozoroval prověření trestné činnosti pod č. j. KRPA-272458-32/TČ-2013-001193-1-JZ. 

Zda si byla Policie ČR zastoupená konkrétním policistou vědoma, že nesplnila svoji zákonnou povinnost a úmyslně nestíhala pachatele trestné činnosti vedené pod č. j. KRPA-272458-32/TČ-2013-001193-1-JZ, podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákona. Dále zda byli příslušníci Policie ČR povinni stíhat konkrétní osoby za nezákonnou činnost, podle zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona a zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku v souladu se zákonem č. 2/1993 Sb. Listiny základní práv a svobod, nestranně a to nevyjímaje konkrétní osobu. Dále žádal o informace jaká opatření byla provedena ze strany vedoucích pracovníků PČR, Obvodního ředitelství policie Praha I, Služba kriminální policie a vyšetřování, 3. oddělení hospodářské kriminality, k odstranění nadržování pachatelům trestné činnosti, ze strany některých příslušníků, tohoto státního orgánu, aby unikli trestnímu stíhání.

Odpověď: Žadateli byly poskytnuty následující informace. Ano. Věc oznámená a vedená pod č. j. KRPA-272458/TČ-2013-001193 byla ukončena v souladu se zákonem č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, kdy toto bylo konstatováno také dozorujícím Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 1. Usnesení o odložení věci bylo doručeno dne 3. 10. 2013. Ke dni 2. 5. 2019 byl konkrétní policista stále na 3. oddělení hospodářské kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Obvodního ředitelství policie Praha I. Policisté České republiky jsou všichni prokazatelně seznamováni se všemi změnami zákonných i podzákonných předpisů, kdy je jim také zcela jistě známé, že ustanovení § 366 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je stále součástí platného a účinného znění tohoto zákona. V dotazované věci vedené pod uvedeným číslem jednacím KRPA-272458/TČ-2013-001193-1-JZ provádělo dozorovou činnost Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1, pod spisovou značkou 0 ZN 1531/2013. Ne. Vyšetřování a zákonnost postupu byla dozorována Obvodním státním zastupitelstvím pro Prahu 1, sp. zn. 0 ZN 1531/2013, které vykonává dozor nad trestním řízením, kdy zákonnost celého postupu při prověřování podezření na popsanou trestnou činnost a závěry učiněné policejním orgánem nebyly státním zastupitelstvím rozporovány. Policisté jsou povinni zahájit trestní stíhání dle ustanovení § 160 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní řád“), jestliže nasvědčují prověřováním podle § 158 trestního řádu zjištěné a odůvodněné skutečnosti tomu, že byl spáchán trestný čin, a je-li dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala konkrétní osoba. V uvedeném případu konkrétní osoby, takovéto skutečnosti zjištěny nebyly a tak nebylo ani zahájeno trestní stíhání. Tento postup byl hodnocen jako správný také dozorujícím státním zástupcem. Vedoucí pracovníci 3. oddělení, Odboru hospodářské kriminality,  Služby kriminální policie a vyšetřování, Obvodního ředitelství policie Praha I, jakožto vedoucí pracovníci jiných organizačních součástí Policie České republiky, Obvodního ředitelství policie Praha I, provádějí pravidelnou a průběžnou kontrolu postupu policejního orgánu při šetření trestních oznámení a dále byl postup, v uváděné věci, dozorován Obvodním státním zastupitelstvím pro Prahu 1, sp. zn. 0 ZN 1531/2013, kdy nebylo ani z jedné strany zjištěno žádné pochybení.

vytisknout  e-mailem