Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha I

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o sdělení, jak bylo rozhodnuto a s jakým výsledkem ve věci neoprávněného zaparkování/umístění či nedovoleného záboru vraku/vrakem vozidla Škoda 120 jeho provozovatelem s připoutáním k pouliční lampě, ke kterému došlo na začátku měsíce května letošního roku. Případně žádal o informaci, komu byla věc postoupena či v jaké je fázi prověřování/vyšetřování. 

Odpověď:  Žadateli bylo sděleno, že po provedení potřebného šetření byla věc dle, tehdy platného a účinného, ust. § 58 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů dne 4. května 2017 oznámena na Úřad Městské části Praha 1 k projednání z důvodu podezření ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku dle ust. § 47 odst. 1 písm. h) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

vytisknout  e-mailem