Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha I

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o sdělení, jak má postupovat občan postižený sérií trestných činů, kdy místně příslušní policisté odmítli přijmout trestní oznámení. Dále žádal o sdělení, jak má postupovat občan v případě, kdy mu nebylo odpovězeno na řádně podaný písemný dotaz a zda se do promlčecí doby odpovědnosti za trestný čin započítává doba, po kterou nebylo možno pachatele stíhat pro nečinnost policie.  

Odpověď: Žadateli byly poskytnuty následující informace. V případě odmítnutí přijetí trestního oznámení lze podat stížnost písemně, ústně nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem. Tuto stížnost lze směřovat např. řediteli policejní součásti, která odmítla oznámení přijmout, případně jakékoliv nadřízené složce útvaru PČR, který oznámení odmítl nebo místně příslušnému státnímu zastupitelství. V případě písemného oznámení se v souladu s trestním řádem posoudí, zda se jedná o trestný čin či jiný správní delikt, pokud odpovědný policejní orgán věc takto nevyhodnotí, podání odloží. V případě nesouhlasu s tímto opatřením je možné se obrátit na státního zástupce se žádostí o přezkum postupu policejního orgánu. V případě dotazu vztahujícího se k promlčecí lhůtě, bylo žadateli sděleno, že Policie ČR není oprávněna podávat závazné výklady právních norem, proto byl žadatel odkázán na ustanovení § 34 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, jenž problematiku promlčecí doby obsahuje.           

vytisknout  e-mailem