Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha I

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o poskytnutí informací, zda policejní vozidlo, ve kterém konkrétní policisté přijeli na místo k hotelu Galaxie dne 26. 12. 2018 v souvislosti s událostí vedenou pod č. j. KRPA-22591-11/DN-2018-119-TČ, evidence v ETŘ pod KRPA-482254/TČ-2018-000006 disponovalo záznamovým zařízením, pokud ano, pak žádal sdělení informace, zda se jednalo o video nebo audio záznam, popřípadě o obojí a současně požadoval i poskytnutí záznamu ze dne 26. 12. 2018 od 00:00 do 01:00 hod ze záznamového zařízení. Dále žádal o sdělení, zda oba policisté měli na svém úboru nainstalovány záznamová zařízení, pokud ano, pak žádal sdělení informace, zda se jedná o video nebo audio záznam, popřípadě o obojí a současně i poskytnutí ze dne 26. 12. 2018 od 00:00 do 01:00 hod ze záznamového zařízení. 

Odpověď:  Žadateli byly poskytnuty následující informace. Na základě provedeného šetření lze konstatovat, že předmětné služební vozidlo, je vybaveno prostředky pro obrazový záznam, avšak z důvodu omezené datové kapacity záznamového zařízení již záznam z daného dne není k dispozici. Záznamy z těchto zařízení se zálohují pouze v odůvodněných případech na vyžádání pro použití v dalším případném řízení. Po naplnění datové kapacity zařízení se záznamy postupně přehrávají novým záznamem. Oba policisté nebyli v danou dobu vybaveni služebními prostředky osobního vybavení pro pořizování obrazového či zvukového záznamu, tudíž ani u nich povinný subjekt nedisponuje žádným kamerovým či zvukovým záznamem k dané věci. I v případě, že by policisté byli vybaveni těmito prostředky, vyvstává zde stejná situace s omezenou datovou kapacitou zařízení a zálohováním případných záznamů jako u služebního vozidla. Požadovaným video nebo audio záznamem v uvedené věci tedy Policie České republiky nedisponuje, čímž požadované není ani součástí vedeného spisového materiálu k předmětné věci.

vytisknout  e-mailem