Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha I

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o informaci, zda a případně jakým způsobem, byl v rámci úkonu vytěžení kamerových záznamů u č. j. KRPA-252119-2/ČJ-2017-0011KR kontaktován odpovědný zaměstnanec společnosti Chequepoint a. s., Železná 483/2, Praha 1 s oprávněním k přístupu do systému bezpečnostních kamer instalovaných v objektech výše uvedeného subjektu nebo zda a jakým způsobem byla kontaktována společnost zajišťující provoz kamerového systému. Dále žádal o informaci, jakým způsobem byla splněna hlásná služba v rámci vytěžení průmyslové kamery instalované v objektu směnárny Chequepoint, Staroměstské náměstí 21, Praha 1 ze dne 14. 12. 2016. 

Odpověď: Žadateli byly poskytnuty následující informace:

Povinný subjekt sděluje, že v rámci šetření ve věci předmětného spisového materiálu vedeném na Místním oddělení policie Bartolomějská, Obvodní ředitelství policie Praha I pod číslem jednacím KRPA-504463-3/ČJ-2016-001110 byl hlídkou Policie České republiky zjištěn kontakt na správce kamerového systému v objektu směnárny Chequepoint, Staroměstské náměstí 21, Praha 1. Dne 17. prosince 2017 byl tento správce telefonicky vytěžen, kdy tento uvedl, že kamerový systém u vchodu do směnárny je mimo provoz. Dále bylo prováděno šetření k dalším kamerovým systémům v okolí předmětné směnárny, avšak s negativním výsledkem na výskyt šetřeného incidentu. Ve věci byl sepsán úřední záznam ze strany zasahující hlídky Místního oddělení policie Bartolomějská a dále byl sepsán úřední záznam o šetření ke kamerovým záznamům ze strany pověřeného policisty. Oba úřední záznamy jsou součástí spisové dokumentace zaslané na Úřad městské části Praha 1.

vytisknout  e-mailem