Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha I

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o informaci, zda jsou všichni policisté, kteří pracují na Obvodním ředitelství policie Praha I povinni dodržovat při své činnosti zákony České republiky a EU. Zda bylo ze strany Policie ČR zaznamenáno podvodné jednání konkrétního soudního exekutora a to ve věci označení fyzické osoby rodným číslem a fyzické osoby, která podniká jako OSVČ – daňového subjektu – označené identifikačním číslem jako plátce daně u peněžního ústavu, kdy byl veden nezákonný útok proti jejímu účtu, který je u peněžního ústavu označen k podnikatelským účelům. Zda je ze strany policistů činných u Policie ČR plněna zákonná povinnost, že veškeré úřední listiny, které mají charakter listiny veřejné, což znamená, že musí splňovat veškeré náležitosti předepsané zákony České republiky a EU – týkající se exekučního příkazu, který byl peněžnímu ústavu doručen.  

Zda policisté zaznamenali, že se u vydaného exekučního příkazu jedná o podvod. Zda byl peněžní ústav vyšetřován jako spolupachatel. Zda byla trestná činnost peněžního ústavu řádně prošetřena a zda bylo policisty zaznamenáno nesplnění zákonné povinnosti.

Odpověď: Žadateli byly poskytnuty následující informace. Všichni policisté této součásti jsou povinni při své činnosti dodržovat zákony České republiky a EU. Ze strany Policie ČR nebylo zaznamenáno podvodné jednání soudního exekutora. Policie České republiky, orgán veřejné státní moci, plně respektuje právo platné v České republice a tomu odpovídající právní normy Evropské unie, a to jak v rovině obecné, tak i v úrovni dílčích právních předpisů. Ze strany Policie ČR nebylo zaznamenáno, že se u vydaného exekučního příkazu č. j. EX 385/2004 ze dne 13. 8. 2004 jedná o podvod. Vyšetřování a řádnost postupu je dozorována státním zastupitelstvím, které vykonává dozor nad trestním řízení, postup při prověřování podezření na trestnou činnost nebyl státním zastupitelstvím rozporován. Policisté nezaznamenali, že by nesplněním zákonné povinnosti bylo umožněno pachateli konat trestnou činnost.

vytisknout  e-mailem