Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie - kontakty a charakteristika

  • Obvodní ředitelství policie Praha I - IV
  • Obvodní ředitelství Praha I, II, III a IV - útvary
  • Obvodní ředitelství policie Praha I
  • Obvodní ředitelství policie Praha II
  • Obvodní ředitelství policie Praha III
  • Obvodní ředitelství policie Praha IV

Obvodní ředitelství policie Praha I - IV

Obvodní ředitelství policie - Praha I 

Obvodní ředitelství policie - Praha III 

Praha I   (1, 6, 7)          spojovatelka : 974 851 111

Praha III   (3, 8, 9)          spojovatelka : 974 858 111

Bartolomějská 347/14
110 00   Praha 1

tel.: 974 851 220
fax: 974 851 228

GPS: 50.0831175N, 14.4180747E

OŘ P I.png

Trousilova 1121/3
182 00   Praha 8

tel.: 974 858 229
fax: 974 858 228

GPS: 50.1278183N, 14.4504197E
OŘ P III.png

Obvodní ředitelství policie - Praha II 

Obvodní ředitelství policie - Praha IV 

Praha II   (2, 5)          spojovatelka : 974 852 111

Praha IV   (4, 10)          spojovatelka : 974 854 111

Sokolská 1799/38
120 00   Praha 2

tel.: 974 852 229
fax: 974 852 228

GPS: 50.0734017N, 14.4294036E
OŘ P II.png U Plynárny 972/2
145 04   Praha 4

tel.: 974 854 220
fax: 974 854 218

GPS: 50.0547647N, 14.4537483E
OŘ P IV.png
   
Praha I Praha II Praha III Praha III Území Praha I Území Praha II Území Praha III Území Praha IV

Obvodní ředitelství Praha I, II, III a IV - útvary

Obvodní ředitelství policie Praha I

Bartolomějská 347, Praha.jpg

Policie České republiky - Obvodní ředitelství policie Praha I vzniklo v roce 2004 sloučením tehdejších Obvodních ředitelství PČR Praha 1, 6 a 7. V současné době působí základní útvary tohoto ředitelství na území městských částí Praha 1, 6, 7 a 17 včetně samostatných obcí Lysolaje, Nebušice, Přední Kopaniny, Suchdol a Troja. Policisté z místních oddělení a Služby kriminální policie a vyšetřování plní své úkoly na území o celkové rozloze 7.533 ha, kde trvale žije 205 930 obyvatel. V rámci ředitelství působí třináct místních oddělení, dvě oddělení železniční policie, oddělení hlídkové služby, dopravní inspektorát, služba kriminální policie a vyšetřování a inspektorát pro zbraně, střelivo, výbušniny a drogy. Přímo v centru Prahy, na Jungmannově náměstí je umístěno oddělení Můstek. Toto oddělení nemá vymezenou územní působnost a jeho hlavním úkolem je příjem oznámení, zejména od zahraničních turistů. Z tohoto důvodu je zde i nepřetržitá služba tlumočníků. Z hlediska nápadu trestné činnosti patří útvary tohoto ředitelství k nezatíženějším jak v Praze tak v celé České republice. Na každého jednoho policistu sloužícího v tomto obvodu připadá průměrně 19,48 trestných činů. Nejvíce zatížené místní oddělení je v Krakovské ulici kde na jednoho policistu připadá průměrně 29,8 trestných činů. Vysoký nápad trestné činnosti v obvodu OŘ Praha I se odvíjí od velké kumulace turistů a návštěvníků Prahy, především ze zahraniční, což je dáno atraktivností centra Prahy, umístěním restaurací, hotelů, bank, centrálních úřadů a především památek. Na tyto návštěvníky se zaměřují osoby, které využívají jejich neznalosti prostředí k páchání trestné činnosti. Zvýšené nároky na účast policistů mají také četné kulturní, společenské a různé protestní akce v centru Prahy (zejména Václavské náměstí). V oblasti Prahy 6 a 7 se jedná o sportovní akce fotbalového a hokejového klubu Sparta Praha (Letná, Výstaviště), utkání reprezentace ČR (Strahov) a stadion Markéty.

Obvodní ředitelství policie Praha II

Policie České republiky - Obvodní ředitelství policie Praha II je útvarem s územně vymezenou působností na území správních obvodů Prahy 2, Prahy 5, Prahy 13 a Prahy 16 (dále jen “území") a zabezpečuje bezpečnost na území o celkové rozloze 109,8 km2 a s počtem trvale bydlících cca 210.000 obyvatel. Ředitelkou je plk. JUDr. Zdeňka Brotánková. Toto obvodní ředitelství zabezpečuje a odpovídá za plnění úkolů uložených policii ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti v rozsahu vymezeném ústavními zákony, zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy. Ve vymezeném rozsahu zabezpečuje také plnění úkolů státní správy (např. problematika Inspektorátu pro zbraně, střelivo, drogy a výbušniny). Na území OŘ se nalézají všechny druhy zástavby typické pro historická velkoměsta. Patří sem historické centrum - Vinohrady, Nové Město a Smíchov, činžovní a vilová zástavba v Košířích, Jinonicích a Barrandově, rovněž tak i velká moderní sídliště jako např. Stodůlky a Barrandov a v neposlední řadě i předměstské části typické zástavbou rodinných domů - Zličín, Radotín, Zbraslav atd. Na předměstských částech obvodu se nacházejí chatové oblasti. Mimo to se na území OŘ nachází nová rozsáhlá nákupní centra, zejména obchodní centrum Nový Smíchov, Zličín TESCO, GLOBUS, která disponují značným počtem obchodů, restaurací, multikin, parkovacích míst. Součástí území jsou i průmyslová centra (Motorlet, Siemens, Pivovar Staropramen) a velká nemocniční zařízení - Motol, Homolka a Fakultní nemocnice Karlovo náměstí. Velká rozloha území OŘ je protkána sítí městské hromadné dopravy. Páteři dopravy jsou trasy metra, dále hustá síť autobusové a tramvajové dopravy. Významnou součástí OŘ jsou i železniční uzly - Hlavní nádraží a nádraží Smíchov, odkud jsou vypravovány desítky vlakových spojů do celé České republiky i zahraničí. Na okrajích území jsou vyvedeny linky příměstských autobusů pražské integrované dopravy a meziměstských autobusů, končí zde rychlostní komunikace D5. To způsobuje, že zde každodenně za prací, za nákupy nebo za zábavou projede obrovské množství lidí. To má za následek, že v těchto lokalitách je velká koncentrace osob a nebezpečí zvýšené uliční kriminality. Všechny tyto výše uvedené charakteristiky mají vliv na vývoj bezpečnostní situace na území OŘ. V rámci OŘ je systemizováno celkem 1133 pracovníků, z čehož je 1014 policistů a 119 občanských pracovníků. Plnění úkolů policie zajišťuje zejména služba pořádkové policie a železniční policie, dopravní policie, služba kriminální policie a vyšetřování a inspektorát pro zbraně, střelivo, drogy a výbušniny. Zbylé útvary (kancelář ředitele, skupina informačních a komunikačních technologií, ekonomické oddělení, skupina vnitřní kontroly, operační středisko, skupina služební přípravy) zajišťují organizaci a servis. Na území OŘ se nachází celkem 8 místních oddělení policie (Smíchov, Košíře, Stodůlky, Barrandov Radotín, Zličín, Nové Město a Vinohrady), 2 oddělení železniční policie (Wilsonovo nádraží a Smíchov), 2 oddělení hlídkové služby (OHS Vinohrady a OHS Smíchov) a Dopravní inspektorát.

Obvodní ředitelství policie Praha III

Trousilova 1121, Praha.jpg

Policie České republiky - Obvodní ředitelství policie Praha III vzniklo v roce 2004 sloučením tehdejších policejních obvodů Prahy 3, 8 a 9. Dnes mají základní útvary tohoto obvodního ředitelství P ČR Praha III územně vymezenou působnost na území městských částí Praha 3, Praha 8, Praha 9, Praha 14, Praha 18, Praha 19, Praha 20 a Praha 21. Policisté zde služebně zařazení plní své úkoly na území o rozloze 151,5 km2. Tím se tento obvod řadí na druhé místo v republice nejen svou rozlohou, ale i počtem obyvatel. Těch tu žije celkem 317 383. Také celkovým nápadem trestné činnosti zaujímá tento obvod ne příliš lichotivou druhou příčku. Jen za první čtvrtletí roku 2008 zde policisté zaznamenali celkem 5 329 trestných činů. Za rok 2007 to bylo 20 242 trestných činů a v roce 2006 20 579 trestných činů. Přestože statistiky ukazují mírný pokles trestné činnosti, existují v tomto obvodu oblasti, kde se naopak zvyšuje. Jedná se zejména o velká nákupní centra, jako například Letňany, Centrum Černý most a Globus. Gigantický obchodní komplex v Letňanech je přitom největší nejen v České republice, ale i v celé střední Evropě. Je tu více než 5 tisíc parkovacích míst a přes 100 značkových prodejen. Proto sem za nákupy každodenně míří tisíce návštěvníků. Ti všichni se přitom stávají potencionálními oběťmi trestných činů. Obecně jsou totiž v těchto centrech zaznamenávány stovky případů krádeží, ke kterým dochází jak uvnitř komplexů, tak i venku na parkovištích. Při nákupech se lidem ztrácejí tašky či kabelky z nákupních košíků, na parkovišti o ně zase mohou přijít díky své nepozornosti při překládání zboží do vozidel. V neposlední řadě se zloděj může do vozidla vloupat, či je rovnou celé odcizit. A právě z těchto důvodů zde policisté každoročně pořádají řadu bezpečnostních akcí, obzvláště v předvánočním období. Nárůst trestné činnosti zaznamenávají policisté v podobě loupežných přepadení, krádeží v objektech, vloupání do motorových vozidel, krádeží motorových vozidel a kapesních krádeží. K nejvíce zatíženým zónám tak patří Vysočany, Žižkov, Kyje, Horní Počernice a Černý Most. Přestože v tomto obvodu fyzicky chybí 167 uniformovaných policistů a 70 pracovníků Služby kriminální policie a vyšetřování, řadí se tento obvod objasněností trestné činnosti na první místo v republice.

Obvodní ředitelství policie Praha IV

U plynárny 972, Praha.jpg

Policie České republiky - Obvodní ředitelství policie Praha IV vzniklo v roce 2004 sloučením tehdejších policejních obvodů Prahy 4 a Prahy 10. Dnes mají základní útvary Obvodního ředitelství Prahy IV územně vymezenou působnost na území městských částí Praha 4, Praha 10, Praha 11, Praha 12, Praha 15 a Praha 22. Policisté zde zařazení plní své úkoly na území o celkové rozloze 163,4 km2, kde trvale žije na 440.000 obyvatel. Dalších zhruba sedmdesát tisíc lidí přijíždí do tohoto obvodu za zaměstnáním, kulturou, sportem nebo třeba za nákupy. V roce 2007 zaznamenali policisté v tomto obvodě celkem 27.590 trestných činů, což je o zhruba šest set sedmdesát méně, než v roce předešlém. I přesto, že meziročně policisté zaznamenávají mírný pokles nápadu trestné činnosti, patří Obvodní ředitelství Prahy IV, vzhledem ke své rozloze a hustotě osídlení, mezi vůbec nejvytíženější útvary policie v celé České republice. Na každého jednoho policistu sloužícího v tomto obvodě připadá průměrně 24,35 trestných činů. Pro srovnání, na policistu sloužícího v okrese Jeseník připadá průměrně 4,74 trestného činu. Zatížeností policistů se útvary Obvodního ředitelství řadí na první příčku v zemi. Nejvíce páchanou trestnou činností přitom stále zůstávají krádeže. Z celkového počtu všech trestných činů zaujímají krádeže asi 80%. Nejenom policisté ze základních útvarů, ale i policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování přitom při odhalování trestné činnosti úzce spolupracují se zástupci jednotlivých obcí, veřejností, ale třeba i s Městskou policií. Jejich společným cílem je snížení kriminality a ochrana veřejného pořádku na vymezeném teritoriu.

vytisknout  e-mailem