Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obvinění vrcholného manažera nemocnice

Policisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování zahájili trestní stíhání 42letého muže, který působí jako jeden z vrcholných manažerů Fakultní nemocnice Olomouc.  

            Muž je obviněn z trestných činů porušování závazných pravidel hospodářského styku podle ustanovení § 127 odst. 1 trestního zákona, pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle ustanovení § 128a odst. 1, odst. 2 písm. a) trestního zákona a porušování povinnosti při správě cizího majetku podle ustanovení § 255 odst. 1, odst. 3 trestního zákona.
                       
            Protiprávního jednání se měl obviněný dopustit tím, že v období od roku 2007 do roku 2008, jako jeden z vrcholných manažerů Fakultní nemocnice Olomouc, průběžně uzavíral s jednatelem soukromé společnosti se sídlem v Ostravě, nájemní smlouvy - smlouvy na pronájmy osobních automobilů s délkou nájmu 36 měsíců a měsíčním nájmem za jednotlivá vozidla v rozmezí od 23 do 54 tisíc korun, celkem za 11 milionů korun. Tím měl vědomě rozdělit předmět veřejné zakázky tak, že došlo ke snížení předpokládané hodnoty zakázky pod finanční limity stanovené zákonem o veřejných zakázkách, v důsledku čehož došlo k navýšení celkové ceny pronájmu. Tímto jednáním měl opatřit dodavateli neoprávněnou výhodu a zároveň porušil povinnost spravovat cizí majetek, čímž způsobil Fakultní nemocnici Olomouc značnou škodu ve výši nejméně 3,2 milionu korun.
 
            V letech 2007 – 2009 měl jako jeden z vrcholných manažerů Fakultní nemocnice Olomouc, v souvislosti s veřejnou soutěží, zadat výzvy k podání nabídek na veřejné zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění s odůvodněním, že se jedná o doplnění a úpravu původní dodávky, přestože věděl, že se nejedná o modernizaci stávajících, ale o nákup zcela nových přístrojů. Hodnota zakázek se přitom pohybovala v desítkách milionů korun.
 
            V letech 2007 – 2009 měl jako jeden z vrcholných manažerů Fakultní nemocnice Olomouc průběžně uzavírat smlouvy na poradenské činnosti v oboru interních auditů, na konzultační činnost v oblasti personálního poradenství a strategického řízení lidských zdrojů.  V zadokumentovaných případech však zvolil nehospodárný postup a porušil tak  jiné právní normy. Dále řádně neplnil své povinnosti dle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě  tím, že úmyslně nevyužil možnosti vlastního interního auditu, čímž úmyslně porušil uloženou povinnost spravovat cizí majetek a tím způsobil Fakultní nemocnici Olomouc škodu velkého rozsahu nejméně ve výši 6,2 milionu korun.
 
            Muž je stíhán na svobodě. V případě, že by byla jeho vina prokázána, mu hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let.
 
 
                                                                                                                   pplk. Mgr. Roman Skřepek
                                                                                                                        rada ÚOKFK SKPV
 
9. února 2011

vytisknout  e-mailem