Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obvinění 25 starostů

Kriminalisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚKOFK SKPV) v těchto dnech obvinili 27 osob v souvislosti s neoprávněným čerpáním dotací na odstranění škod způsobených přívalovými dešti. Pětadvacet obviněných osob působilo či stále působí ve funkcích starostů (v jednom případě ve funkci místostarosty) měst a obcí v Ústeckém kraji.  

Osobám je kladeno za vinu, že v období od října 2009 do května 2010 měly po předchozí vzájemné dohodě a ve společném  úmyslu neoprávněně získat finanční prostředky z dotačního titulu „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní, nebo jinou pohromou“ Ministerstva pro místní rozvoj. V žádostech o dotace měly nepravdivě uvést, že obce byly postiženy přívalovými dešti, které měly zničit a poškodit obecní majetek (např. nádrže, opěrné zdi či komunikace) z 80 až 100 procent. Žádosti byly potvrzovány znaleckými posudky, které vypracovali zbylí dva obvinění, z nichž jeden navíc vyhotovil průvodní a technické zprávy, které se týkaly rozpočtových nákladů na opravu poškozeného obecního majetku.
 
Dle závěrů kriminalistů ÚOKFK SKPV však majetek obcí nebyl poškozen jakoukoliv živelní pohromou či nadměrnými přívalovými dešti.
 
Jednáním obviněných měla být způsobena škoda Ministerstvu pro místní rozvoj ve výši cca 125 milionů korun (čerpané dotace MMR). Dalších cca 3,3 milionu korun se již vyčerpat nepodařilo. Podle závěrů kriminalistů ÚOKFK SKPV navíc rozsah provedených prací neodpovídá vynaloženým finančním prostředkům.
 
Starostové (či bývalí starostové) jsou stíháni pro trestný čin dotační podvod, někteří z nich i z trestného činu úvěrového podvodu a dále ze zneužití pravomoci úřední osoby. Další dvě osoby jsou obviněny z trestných činů dotační podvod a zneužití pravomoci úřední osoby ve formě pomoci. Jeden těchto obviněných je navíc stíhán pro úvěrový podvod. V případě pravomocného rozsudku hrozí starostům (či bývalým starostům) trest odnětí svobody až na dvanáct let. Zbylým dvěma obviněným hrozí až desetiletý trest. Trestní stíhání všech osob je vedeno na svobodě.
 
                                               
pplk. Mgr. Jaroslav Ibehej
ÚOKFK SKPV
1. února 2013

vytisknout  e-mailem