Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obsluha rychloměru

Žadatel se domáhal následující informace:  

„Vydá-li dopravní inspektorát Osvědčení k obsluze silničních rychloměrů (osvědčení opravňující k ovládání měřiče rychlosti Ramer 7F, 7F - V, 7 CCD s archivací, 7 M - M, V, S s archivací, AD9 C, T s archivací, Ramer 7M – VB, Ramer 7M – MB a Ramer 10, PolCam), jakou má takové osvědčení délku platnosti?“
Policie České republiky poskytula žadateli následující informaci:
Měřidla používaná ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, tj. s ohledem na jejich význam například pro stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní, mohou být k tomuto účelu používána pouze s platným ověřením. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, určuje dobu platnosti ověření pro silniční rychloměry používané při kontrole dodržování pravidel silničního provozu na 1 rok.
Rychloměry užívané Policií České republiky musí být obsluhovány policisty, kteří jsou k obsluze těchto měřidel řádně proškoleni. Právní předpisy však nestanoví povinnost dokládat proškolení obsluhy rychloměru osvědčením či certifikátem. Stanoví pouze povinnost obsluhy postupovat při použití rychloměru podle návodu k jeho obsluze. Platnost osvědčení o proškolení obsluhy proto není časově omezena.

PhDr. Jiří Vokuš, 13. srpna 2015
 

vytisknout  e-mailem