Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Objasněnost trestných činů přesáhla 60 procent

TŘEBÍČSKO: Počet spáchaných trestných činů vloni opět klesl 

Velmi dobrých výsledků dosáhli v loňském roce policisté třebíčského územního odboru. V meziročním porovnání klesl počet trestných činů a objasnit se jim podařilo přes šedesát procent případů. V porovnání s ostatními územními odbory v Kraji Vysočina jsou třebíčští policisté na pomyslném žebříčku, co se týče objasněnosti spáchaných trestných činů, na prvním místě.

V roce 2017 došlo na Třebíčsku celkem k 1 098 trestným činům, z tohoto počtu se jich policistům podařilo objasnit 63,93 % (tj. 702 skutků). O rok dříve došlo k celkem 1 194 trestným činům a z tohoto počtu bylo objasněno 64,15 % (v roce 2015 bylo spácháno 1 437 trestným činům, o rok dříve řešili policisté 1 541 trestných činů a v roce 2013 došlo dokonce k 1 699 trestným činům, z nichž bylo objasněno 54,68 % případů).

V loňském roce došlo v porovnání s rokem předcházejícím ke snížení počtu spáchaných trestných činů, kterých bylo v meziročním porovnání o 96 méně (v porovnání s rokem 2015 je dokonce o 339 trestných činů méně). Dále třebíčští policisté navázali na vynikající výsledek objasněnosti a stejně jako o rok dříve se přiblížili pětašedesáti procentům.

Ke snížení počtu spáchaných trestných činů došlo u majetkové trestné činnosti, kterých bylo vloni v porovnání s rokem předcházejícím o 77 méně. Naopak se mírně zvýšil počet násilných trestných činů a více se stalo vloni také činů v oblasti hospodářské trestné činnosti.

K nejvíce trestným činům došlo v loňském roce v Třebíči a obcích v jejím okolí. Na území patřícím do působnosti obvodního oddělení Třebíč a policejní stanice Okříšky prověřovali policisté celkem 634 trestných činů, z nichž se podařilo 64,67 % objasnit (v roce 2016 došlo k 703 trestným činům, z nichž se podařilo objasnit 62,45 %). Na Hrotovicku (včetně území patřícího do působnosti policejní stanice Jaroměřice nad Rokytnou) došlo v loňském roce k 119 trestným činům, objasnit se z tohoto počtu podařilo policistům 58,82 % (v roce 2016 bylo spácháno 104 trestných činů, objasnit se z tohoto počtu podařilo 65,38 %). Na Jemnicku prověřovali policisté 71 trestných činů, z nichž je objasněno 64,79 % (v roce 2016 došlo k 88 trestným činům, z nichž bylo objasněno 71,59 %). Na území patřícím do působnosti obvodního oddělení Moravské Budějovice došlo vloni k 146 trestným činům, objasnit se policistům podařilo 69,86 % (v roce 2016 bylo spácháno 166 trestných činů, objasnit se policistům podařilo 69,28 %). Na Náměšťsku došlo v loňském roce k 128 trestným činům, objasnit se z tohoto počtu podařilo policistům 57,81 % (v roce 2016 došlo k 133 trestným činům, z nichž se podařilo objasnit 60,9 % případů).      

U 255 trestných činů spáchaných v loňském roce policisté zjistili, že se jich pachatel dopustil pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky (v roce 2016 jich bylo 251). Vloni spáchaly osoby mladší osmnácti let celkem 35 trestných činů, což je o osm méně než o rok dříve. Vyšetřováno bylo celkem 686 osob, z toho bylo 230 recidivistů, 110 žen, třináct nezletilých a 25 mladistvých.

Násilná trestná činnost

V loňském roce došlo na Třebíčsku k 126 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté objasnili 76,19 %. (V roce 2016 došlo k 120 násilným trestným činům, objasnit se z nich podařilo 75,83 % případů, o rok dříve jich bylo 153). Počet trestných činů se sice zvýšil, zároveň se jich ale policistům podařilo více objasnit.

Nejčastěji v loňském roce v oblasti násilné trestné činnosti docházelo k úmyslným ublížením na zdraví, kterých policisté řešili 53, což je o šestnáct více než v roce předcházejícím, kdy jich policisté zaevidovali 37. Objasnit se policistům podařilo bezmála osmdesát procent případů. Dále policisté prověřovali 23 případů nebezpečného vyhrožování, z nichž je do současné doby objasněno sedmnáct skutků. K výraznému nárůstu došlo u nebezpečného pronásledování, kde ze čtyř případů v roce 2016 stoupl počet na jedenáct spáchaných vloni, sedm z nich se policistům již podařilo objasnit. Loupeže byly vloni spáchány tři (v roce 2016 jich bylo sedm), všechny se podařilo kriminalistům objasnit. Mezi častějšími násilnými činy bylo vloni také týrání osoby žijící ve společném obydlí (12 skutků).

Velmi rychle se třebíčským kriminalistům podařilo objasnit závažný případ loupežného přepadení, ke kterému došlo na konci dubna v Třebíči. Opilý osmnáctiletý mladík požadoval od řidiče taxislužby odvoz zdarma, a to pod pohrůžkou použití skleněné lahve s uraženým hrdlem, kterou ho ve vozidle ohrožoval. Napadený muž utrpěl při obraně řezná poranění. Opilý pachatel se snažil s vozidlem taxislužby odjet, což se mu ale nepodařilo, a poté ještě z místa utéct, přivolaní policisté ho ale dostihli a zadrželi. Policejní komisař zahájil trestní stíhání mladíka, který byl obviněn ze spáchání dvou trestných činů. Ve vazební věznici skončil muž, který v říjnu v Třebíči fyzicky napadl mladíka, s nímž se znal, a vzal mu jeho mobilní telefon, čepici a batoh. Podezřelý muž byl ještě téhož dne dopaden, obviněn byl ze spáchání zvlášť závažného zločinu.

Mravnostní trestná činnost

V osmnácti případech se v loňském roce jednalo o mravnostní trestné činy, z nich kriminalisté objasnili 77,78 %. (V roce 2016 došlo k sedmnácti mravnostním trestným činům, objasnit se podařilo 58,82 % z nich). U mravnostní trestné činnosti se kriminalistům podařilo v meziročním porovnání výrazně zvýšit podíl objasněnosti.

Majetková trestná činnost

V loňském roce došlo na Třebíčsku ke 295 majetkovým trestným činům. Objasnit se jich do konce roku podařilo 35,93 %. (V roce 2016 bylo spácháno 372 majetkových trestných činů, z nichž policisté objasnili 32,26 %) V této oblasti došlo k výraznému snížení počtu spáchaných trestných činů, a to o sedmasedmdesát skutků, pozitivní je i skutečnost, že se policistům podařilo zvýšit objasněnost. Snižování počtu trestných činů je v oblasti majetkové trestné činnosti dlouhodobé, v roce 2015 bylo spácháno 503 majetkových trestných činů, v roce 2014 jich bylo 661, což je v porovnání s loňským rokem přibližně dvojnásobek.

V sedmašedesáti případech se jednalo o krádeže vloupáním (v roce 2016 jich bylo 110), v 115 o krádeže prosté (o rok dříve jich bylo 154), a 113 skutků jsou zbývající majetkové trestné činy (v roce 2016 jich bylo 108).

Z kategorie krádeží vloupáním se pachatelé nejčastěji vloupali do rodinných domů, kterých bylo vloni šestnáct, v roce 2016 bylo vloupání do rodinných domů o čtrnáct více. Častější byla vloni také vloupání do rekreačních chat (10 případů), i zde se počet spáchaných činů v porovnání s rokem předcházejícím snížil, a to o pět případů. Ke zvýšení počtu trestných činů došlo u vloupání do bytů (z pěti případů na sedm), objasnit se jich policistům podařilo přes čtyřicet procent. Krádeže ve školách byly vloni tři, vloupání do restaurace řešili policisté čtyři (ve dvou případech již pachatele dopadli). Krádeží vloupáním bylo vloni o 43 méně než o rok dříve.

Z kategorie krádeží prostých byly vloni nejčastěji páchaným trestným činem krádeže v jiných objektech, kterých bylo 41. Ve třinácti případech odcizili pachatelé věci z vozidel, policistům se podařilo objasnit přes třicet procent případů. Kapesních krádeží bylo vloni dvanáct, stejně jako o rok dříve, a krádeží jízdních kol jedenáct. K výraznému poklesu došlo u krádeží dvoustopých vozidel, kterých bylo vloni deset, z nichž se policistům podařilo čtyřicet procent případů objasnit (v roce 2016 bylo případů odcizených vozidel o osm více). Krádeží pohonných hmot bylo vloni devět, stejně jako v roce 2016, a krádeží v bytech sedm, což je o tři méně než o rok dříve. Vloni se snížil počet krádeží prostých o 39 skutků, objasnit se policistům v této oblasti podařilo přes třicet procent případů.

Mezi nejčastější zbývající majetkové trestné činy patří podvody (59 případů), kterých bylo o osm více než v roce 2016. Dále došlo ke čtyřiceti případům poškození cizí věci (v roce 2016 jich bylo o pět více), čtyřem zpronevěrám a deseti případům zatajení věci, kterých bylo o rok dříve o šest méně.

Hospodářská trestná činnost

V loňském roce došlo k 194 hospodářským trestným činům. Objasnit se policistům podařilo 57,22 % případů. (V roce 2016 došlo k 156 hospodářským trestným činům, z nichž se podařilo objasnit 64,1 %). Počet spáchaných trestných činů se v této oblasti v meziročním porovnání zvýšil o 38 skutků.

Z hospodářských trestných činů patří mezi nejčastěji páchaný čin podvod (44 případů), úvěrový podvod (42 skutků), kde se v porovnání s rokem 2016 zvýšil počet o čtrnáct trestných činů. Vyšší počet byl vloni také činů spáchaných v souvislosti s neoprávněným držením platební karty, kterých bylo třicet, což je o dvacet více než o rok dříve. Případů padělání a pozměnění peněz bylo vloni devět.

Ostatní trestná činnost

Ze zbývajících 465 trestných činů se kriminalistům podařilo objasnit 80,65 %. Mezi těmito zbývajícími trestnými činy je 68 případů přečinu zanedbání povinné výživy, kterých je o čtrnáct více než v roce 2016. Naopak se snížil počet případů maření výkonu úředního rozhodnutí (ze třiasedmdesáti spáchaných v roce 2016 na 57, ke kterým došlo vloni) a také počet trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky, z devětaosmdesáti na 69. Dále byl v jednatřiceti případech trestný čin spáchán v souvislosti s dopravní nehodou, což je o osm případů méně než v roce předtím. Dalšími častěji páchanými trestnými činy jsou v této kategorii výtržnictví (58 případů) a sprejerství (34 případů). U výtržnictví se počet trestných činů v porovnání s rokem 2016 snížil o 34 skutků, objasnit se policistům podařilo přes osmdesát procent případů, sprejerství je o jeden případ méně než v roce 2016.

Mezi zbývající trestnou činnost patří také drogová kriminalita, vloni prověřovali kriminalisté v této oblasti 71 trestných činů, o rok dříve jich bylo o osm více. Zahájili trestní stíhání celkem 62 osob, z nichž bylo devět žen a ve čtrnácti případech se jednalo o recidivisty. Odhalování drogové trestné činnosti patří mezi dlouhodobé priority třebíčských kriminalistů, při dopadení pachatelů, kteří se jí dopouštějí, jsou velmi úspěšní. Drogová kriminalita na sebe váže zejména majetkovou a násilnou trestnou činnost, její potírání tak s sebou zároveň přináší snižování počtu trestných činů spáchaných v těchto oblastech.

V květnu se kriminalistům podařilo dopadnout nebezpečného pachatele, který distribuoval pervitin. Zadržen byl na Náměšťsku, když jel s vozidlem a převážel desítky gramů drogy. Při zákroku najížděl s automobilem do policejních vozidel, snažil se ujet a policejní automobily vytlačoval ze silnice. Vzhledem k perfektnímu výcviku policistů, byl muž i za značně ztížených podmínek rychle zadržen a nedošlo ke zranění ani střetu vozidel. Podezřelý čtyřicetiletý muž, opakovaně soudně trestaný recidivista, u sebe měl mimo jiné také plynovou pistoli, kterou kriminalisté zajistili. Na podaný návrh byl obviněný muž vzat do vazby.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

8. února 2018

vytisknout  e-mailem