Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Objasněnost přesáhla šedesát procent

JIHLAVSKO: V loňském roce počet trestných činů výrazně klesl  

 

V roce 2016 došlo na Jihlavsku k celkem 1 724 trestným činům, z tohoto počtu se jich policistům podařilo objasnit 60,79 % (tj. 1 048 trestných činů). V roce 2015 došlo k 1 910 trestným činům a z tohoto počtu se jich podařilo objasnit 56,7 %. K pozitivnímu vývoji tak došlo u obou sledovaných ukazatelů, v loňském roce se v porovnání s rokem 2015 snížil počet spáchaných trestných činů (o 186 skutků), a objasnit se jich jihlavským policistům podařilo více.  (v roce 2014 došlo k celkem 2 182 trestným činům s objasněností 54,31 %, porovnání s loňským rokem je tak zde ještě markantnější, rozdíl spáchaných trestných činů je 458).  

Ke snížení počtu spáchaných trestných činů došlo v loňském roce u všech kategorií trestné činnosti, zejména u majetkové, kde klesl počet spáchaných skutků o 88. Pozitivní je také výrazné snížení počtu spáchaných trestných činů u násilné trestné činnosti, a to o 33 skutků, zároveň se policistům podařilo v této oblasti zvýšit objasněnost, která vloni činila 84 %.

Za dlouhodobě dobrou objasněností je důsledná a precizní operativní činnost kriminalistů, dobrá práce uniformovaných policistů, kteří mají kvalitní místní i osobní znalost v lokalitě, kde vykonávají hlídkovou činnost, jejich každodenní kontakt s občany a v neposlední řadě zvýšené preventivní působení i kontroly na místech, kde dochází k páchání trestné činnosti. Velký důraz je kladen na to, aby byli uniformovaní policisté co nejvíce v ulicích měst, městysů i v menších obcích, kde vykonávají hlídkovou činnost. Pro policisty je při objasňování trestné činnosti velmi důležitá také spolupráce a aktivní přístup veřejnosti.

K nejvíce trestným činům došlo v loňském roce v Jihlavě a obcích v jejím okolí. Na území patřícím do působnosti Obvodního oddělení Jihlava prověřovali policisté celkem 1 315 trestných činů, z nichž se jim podařilo 61,52 % objasnit (v roce 2015 došlo k 1 402 trestných činů, z nichž se podařilo objasnit 56,21 %). Na Polensku došlo v loňském roce k 126 trestným činům, objasnit se z tohoto počtu podařilo policistům 63,49 % (v roce 2015 bylo spácháno 158 trestných činů, objasnit se z tohoto počtu podařilo 62,03 %). Na Telčsku prověřovali policisté 147 trestných činů, z nichž je objasněno 53,06 % (v roce 2015 došlo k 154 trestným činům, z nichž bylo objasněno 56,49 %). Na Třešťsku došlo vloni k 136 trestným činům, objasnit se policistům podařilo 59,56 % (v roce 2015 bylo spácháno 196 trestných činů, objasnit se policistům podařilo 56,12 %).

U 166 trestných činů spáchaných v loňském roce policisté zjistili, že se jich pachatel dopustil pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky (v roce 2015 jich bylo 158). Osoby mladší osmnácti let vloni spáchaly celkem 41 trestných činů, v roce 2015 jich bylo o dva více.    

Násilná trestná činnost

V loňském roce došlo na Jihlavsku k 125 násilným trestným činům, z nich kriminalisté objasnili 84 % případů (v roce 2015 došlo k 158 násilným trestným činům, z nichž se podařilo objasnit 81,01 %).

Nejčastějším násilným činem bylo v loňském roce úmyslné ublížení na zdraví, kterých bylo 64, což je o 25 méně než o rok dříve, objasnit se policistům podařilo téměř devadesát procent případů. Dalším častěji páchaným činem je v této oblasti nebezpečné vyhrožování (13 skutků), vydírání (12 skutků) a porušování domovní svobody (7 skutků), u všech tří kategorií ale došlo v porovnání s rokem 2015 k poklesu spáchaných trestných činů, u porušování domovní svobody o více než polovinu. Loupeží bylo v loňském roce 5, stejně jako o rok dříve, těchto závažných násilných činů byl opět poměrně nízký počet a v porovnání s předcházejícími lety tak pokračuje příznivý vývoj (v roce 2014 došlo k 13 loupežím a v roce 2013 dokonce k 24). Mezi násilnými činy byly vloni také 4 případy týrání osoby žijící ve společném obydlí, 3 případy týrání svěřené osoby a 2 případy nebezpečného pronásledování.

Závažný násilný trestný čin prověřovali kriminalisté v dubnu, kdy v Jihlavě hádka mezi partnery vyústila v útok nožem. Napadený muž utrpěl bodné zranění v oblasti břicha a musel podstoupit operační zákrok v nemocnici. Ženu kriminalisté zadrželi, byla obviněna ze spáchání zvlášť závažného zločinu. Objasnit se policistům podařilo také loupež, ke které došlo na začátku roku na jihlavské ubytovně. Pachatel na pokoji fyzicky napadl dva ubytované a jednomu z nich vzal pod pohrůžkou dalšího násilí mobilní telefon. Ze spáchání zvlášť závažného zločinu byl obviněn cizinec, který v jihlavském zábavním podniku napadl pracovníka ostrahy. Napadený muž utrpěl při útoku mimo jiné řeznou ránu pod dolní čelistí.

Mravnostní trestná činnost

Ve 24 případech se v loňském roce jednalo o mravnostní trestné činy, z nich kriminalisté objasnili 87,5 % (v roce 2015 došlo k 25 mravnostním trestným činům, objasnit se podařilo 72 % z nich). V loňském roce se tak kriminalistům podařilo v této oblasti výrazně zvýšit objasněnost. 

Majetková trestná činnost

V loňském roce došlo na Jihlavsku k 786 majetkovým trestným činům. Objasnit se jich do konce roku podařilo policistům 41,35 % (v roce 2015 bylo spácháno 874 majetkových trestných činů s objasněností 32,61 % a ještě o rok dříve došlo k 1 140 činům s objasněností 33,42 %). U majetkové trestné činnosti dlouhodobě počet spáchaných trestných činů klesá, navíc se policistům v loňském roce podařilo v této oblasti dosáhnout více než čtyřicetiprocentní objasněnosti, což je v porovnání s předchozími lety výborný výsledek.

V 174 případech se jednalo o krádeže vloupáním, v 438 o krádeže prosté a 174 skutků jsou zbývající majetkové trestné činy.

Z kategorie krádeží vloupáním se pachatelé nejčastěji vloupali do rekreačních chat, kterých bylo vloni 39, což je o čtyři více než o rok dříve. K výraznému poklesu došlo u vloupání do rodinných domů, a to z 46 případů na 19. Snížil se také počet vloupání do obchodů, kterých bylo vloni 13 (v roce 2015 došlo k 23 případům), a také restaurací, které byly čtyři (v roce 2015 sedmnáct případů). Mírně poklesl rovněž počet vloupání do bytů, kde se počet snížil z devatenácti případů na sedmnáct. U krádeží vloupáním došlo vloni v porovnání s rokem 2015 k poklesu počtu spáchaných trestných činů o 77 skutků. Objasněnost dosáhla 42,53 procent.

Také u kategorie krádeží prostých došlo v porovnání s rokem 2015 ke snížení počtu spáchaných trestných činů, a to o dva skutky. V této oblasti byly nejčastěji páchanými trestnými činy kapesní krádeže, policisté jich evidují 52, v porovnání s rokem 2015 je to ale stále o 14 méně. V 51 případech odcizili pachatelé různé věci z vozidel, což je o deset více než v roce 2015. Krádeží pohonných hmot policisté v loňském roce prověřovali 36 a krádeží v bytech 13. Méně bylo vloni krádeží jízdních kol, kterých policisté evidují 22 (v roce 2015 to bylo 37 případů). O jeden skutek se meziročně zvýšil počet krádeží vozidel, kterých bylo vloni 28, policistům se ale podařilo objasnit téměř padesát procent případů.   

Mezi zbývající majetkové trestné činy patří poškození cizí věci, kterých bylo vloni 87 (v roce 2015 jich bylo 114) a dále např. podvody (55 trestných činů), zpronevěry (7 trestných činů) a zatajení věci (25 trestných činů, což je o sedm více než v roce 2015 a o 17 více než v roce 2014).

V únoru se kriminalistům podařilo objasnit krádež originálních obrazů českých malířů, ke které došlo vloni v létě v obci na Jihlavsku. Vypátrat se policistům podařilo i jeden z pěti odcizených obrazů. V březnu dopadli policisté muže, který se zaměřil na krádeže pohonných hmot z vozidel. Naftu odčerpal z automobilů v Třešti, Telči a Hodicích. Dále odhalili také pachatele krádeže peněz, šperků a dalších cenností v hodnotě více než 400 tisíc korun. Kriminalisté zadrželi celkem tři muže, jeden z nich putoval přímo do věznice. Sérii vloupání do rekreačních chat objasnili policisté v květnu, muž a žena spáchali krádež v téměř dvou desítkách případů a neobjasněná nezůstala ani série krádeží pachatelů, kteří se zaměřili na novostavby, objekty u domů a chaty. Trestnou činnost páchali zejména na Jihlavsku, dále pak také na Havlíčkobrodsku. Oba byli vzati do vazby. Závažný případ podvodu, jehož obětí se stal muž z Jihlavska, objasnili kriminalisté v září. Podvedený muž se nechal dvojicí pachatelů přesvědčit, že mu jeho peníze zhodnotí, místo toho ale finanční hotovost použili pro svoji potřebu. Škoda se vyšplhala k jednomu milionu korun. Na oba obviněné byl podán návrh na vzetí do vazby a oba skončili ve věznici. Policistům se podařilo dopadnout také muže, který se vloupal do budovy firmy, odcizil broušené vázy a způsobil škodu za necelých 150 tisíc korun. Za mřížemi skončil v říjnu také pachatel, který se zaměřil na krádeže jízdních kol. Kriminalistům se podařilo objasnit také sérii krádeží ve stavebních buňkách a garážích v Jihlavě a obcích v jejím okolí. Dopadli také pachatele, který odcizil v listopadu v Jihlavě vozidlo Dacia Duster, a vypátrali i ukradený automobil.

Hospodářská trestná činnost

V loňském roce došlo k 299 hospodářským trestným činům. Objasnit se policistům podařilo 66,89 % případů. (V roce 2015 došlo k 317 hospodářským trestným činům, z nichž se podařilo objasnit 64,04 %).  

V oblasti hospodářské trestné činnosti patří mezi nejčastější trestný čin podvod, kterých bylo vloni 85 (v roce 2015 jich bylo o šest méně). Dále jsou v této kategorii časté trestné činy spáchané v souvislosti s neoprávněným držením platební karty (68 případů), zpronevěra (16 skutků), úvěrový podvod (42 skutků), pojistný podvod (23 skutků), padělání a pozměnění veřejné listiny (12 skutků) a dále např. trestné činy v oblasti ochrany měny (7 skutků).

Ostatní trestná činnost

Ze zbývajících 490 trestných činů se policistům podařilo objasnit 81,02 %. Mezi těmito zbývajícími trestnými činy je 102 případů přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí, 98 přečinů zanedbání povinné výživy a 77 přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky, těch bylo o osmnáct více než v roce 2015. V 32 případech byl trestný čin spáchán v souvislosti s dopravní nehodou, což je o čtrnáct méně než o rok dříve. Počet skutků se v porovnání s rokem 2015 vloni zvýšil u sprejerství (z 43 na 52), u  výtržnictví se naopak znatelně snížil, a to z 41 v roce 2015 na 26 vloni.

Mezi kuriózní se zařadil případ z března, kdy policisté v Jihlavě během jedné noci zastavili celkem čtyřikrát po sobě stejné vozidlo, za jehož volantem se vystřídali celkem tři řidiči, všichni byli pod vlivem alkoholu. První z nich si řízení vozidla dokonce zopakoval. Posledním opilým řidičem byl mladistvý, kterému policisté naměřili přes jedno promile alkoholu. Dva z mladých mužů vůbec nevlastní řidičské oprávnění.

Mezi zbývající trestnou činnost patří také drogová kriminalita. Vloni prověřovali kriminalisté v této oblasti 54 trestných činů, což je o dvanáct méně než v roce 2015. Při potírání této trestné činnosti se kriminalisté zaměřili na odhalování varen pervitinu, distributory drog, pěstování konopí i šíření toxikomanie.

Na začátku roku zadrželi kriminalisté dva muže, kteří na Jihlavsko přiváželi z jiných částí republiky pervitin, jeden z nich drogu poté distribuoval. Při realizaci zajistili přes třicet gramů pervitinu. Na konci února kriminalisté odhalili varnu pervitinu. Tři muže zadrželi přímo v době, kdy k výrobě psychotropní látky docházelo. Jeden z nich poskytl prostory chaty, další sháněl léky a třetí muž drogu vyráběl. Dva z obviněných putovali přímo do věznice. Dopadnout muže, který vyráběl pervitin „ve velkém“ se kriminalistům podařilo v březnu. Muže patřícího na Jihlavsku mezi největší výrobce pervitin zadrželi na dálničním přivaděči, když se vracel z Polska s nakoupenými léky. Kriminalisté zajistili několik tisíc léků vyloupaných z plat, a také kompletní varnu pervitinu. Obviněný muž skončil ve vazební věznici. Také v květnu byli jihlavští kriminalisté, kteří se zaměřují na odhalování drogové trestné činnost, velmi úspěšní. Největším úspěchem bylo v tomto měsíci dopadení dvou mužů, kteří spolu obchodovali s pervitinem. Jeden z nich poté drogu distribuoval na Telčsku. Rukama mužů prošlo celkem mezi půl až jedním kilogramem drogy. Kriminalisté zajistili desítky tisíc korun a necelých osmdesát gramů pervitinu ukrytého v sáčku od kávy. Oba obvinění muži putovali přímo do věznice. Další velký úspěch si kriminalisté připsali v srpnu, když zadrželi muže, který nakoupil stovky gramů pervitinu a poté je distribuoval, při zákroku zajistili přibližně čtyřicet gramů pervitinu. Zadržením deseti pachatelů, čtyřmi domovními prohlídkami, zajištěním pervitinu, marihuany a také peněz byla zakončena výborná práce kriminalistů v září. Rozkryli početnou skupinu pachatelů dopouštějících se drogové trestné činnosti, dva z obviněných byli vzati do vazby. Dva ze zadržených mužů zajišťovali nákup drog a pervitin dále distribuovali, dva muži byli využíváni jako řidiči a zbývajících šest zadržených pervitin distribuovalo.

Mezi výjimečné události v loňském roce patřil zásah, kdy se policistům v Jihlavě podařilo zachránit život muži, který chtěl skočit z mostu. Na konci června totiž policisté profesionálním a lidským přístupem muže na základě vytrvalé, více než desetiminutové komunikace přesvědčili, aby od svého záměru upustil a dostali ho do bezpečného prostoru, kde péči o muže převzala zdravotnická záchranná služba.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

10. února 2017

vytisknout  e-mailem