Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Objasněnost přesáhla pětapadesát procent

JIHLAVSKO: Počet spáchaných násilných trestných činů se snižuje  

Letos došlo v prvních šesti měsících na Jihlavsku k celkem 954 trestným činům, z tohoto počtu se jich policistům podařilo do současné doby 55,35 % objasnit. Ve stejném období loňského roku došlo k celkem 1 031 trestným činům, z nichž policisté objasnili 47,43 %, a o rok dříve došlo k 1 126 trestným činům. V letošním roce se tak v porovnání se stejným obdobím vloni snížil počet trestných činů o 77 skutků a v porovnání s rokem 2014 došlo k poklesu dokonce o 172 spáchaných trestných činů. Policistům jihlavského územního odboru se letos podařilo výrazně zvýšit objasněnost, která na závěr prvního pololetí dosáhla více než pětapadesáti procent. Pozitivního vývoje se tak podařilo docílit v obou hlavních ukazatelích, kdy klesá počet spáchaných trestných činů a zároveň jich policisté více objasňují.

Ke znatelnému poklesu počtu trestných činů došlo u násilné trestné činnosti, kde se meziročně snížil počet spáchaných skutků o 26. Objasněnost se policistům podařilo zvýšit ve všech kategoriích trestné činnosti, přičemž největšího rozdílu docílili u majetkových deliktů, kde objasněnost zvýšili z 26,47 % vloni na 41,27 % letos.

V prvním pololetí letošního roku kriminalisté trestně stíhali celkem 562 osob (vloni jich bylo 443). Z tohoto počtu je 304 recidivistů, 105 žen a 31 osob mladších osmnácti let. U 86 trestných činů policisté zjistili, že se jich pachatel dopustil pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. V prvních šesti měsících celkem 26 trestných činů spáchaly osoby mladší osmnácti let.  

K nejvíce trestným činům došlo v prvním pololetí v Jihlavě a obcích v jejím okolí. Na území patřícím do působnosti obvodního oddělení Jihlava prověřovali policisté celkem 739 trestných činů, z nichž se podařilo 54,8 % objasnit (vloni to bylo 747 trestných činů s objasněností 48,19 %). Na Polensku došlo v prvních šesti měsících k 73 trestným činům, objasnit se z tohoto počtu podařilo policistům 64,38 % (vloni to bylo 91 trestných činů s objasněností 51,65 %). Na Telčsku prověřovali policisté 75 trestných činů, z nichž je dosud objasněno 44 % (vloni to bylo 70 trestných činů s objasněností 40 %). Na Třešťsku došlo k 67 trestným činům, objasnit se policistům podařilo 64,18 % (vloni to bylo 123 trestných činů s objasněností 43,9 %).

 

Násilná trestná činnost

V prvním pololetí došlo na Jihlavsku k 62 násilným trestným činům, z nich kriminalisté objasnili 67,74 % případů (v loňském roce došlo ve stejném období k 88 násilným trestným činům, z nichž se podařilo objasnit 61,36 %). Ve třech případech policisté zjistili, že skutek spáchala osoba mladší osmnácti let, v osmnácti případech se činu dopustil recidivista a v osmi žena, celkově policisté pro spáchání násilného trestného činu trestně stíhají 48 osob. U sedmnácti násilných činů kriminalisté zjistili, že je pachatel spáchal pod vlivem alkoholu.

V prvních šesti měsících prověřovali kriminalisté tři loupežná přepadení, vloni byly ve stejném období dvě a o rok dříve šest. V letošním roce došlo k pozitivnímu vývoji případů úmyslných ublížení na zdraví, jejichž počet se dosud několik let stále zvyšoval. V prvních šesti měsících prověřovali policisté 33 trestných činů a do současné doby objasnili více než sedmdesát procent případů. Pro srovnání vloni jich bylo ve stejném období 40, předloni jich bylo 35 a v roce 2013 třináct. O více než polovinu kles také počet vydírání, a to ze sedmnácti vloni na osm letos. Podobné je to u případů nebezpečného vyhrožování, kde se počet trestných činů snížil z jedenácti na pět.

Závažný násilný trestný čin prověřovali kriminalisté v dubnu, kdy v Jihlavě hádka mezi partnery vyústila v útok nožem. Napadený muž utrpěl bodné zranění v oblasti břicha a musel podstoupit operační zákrok v nemocnici. Ženu kriminalisté zadrželi, byla obviněna ze spáchání zvlášť závažného zločinu.  Objasnit se policistům podařilo také loupež, ke které došlo na začátku roku na jihlavské ubytovně. Pachatel na pokoji fyzicky napadl dva ubytované a jednomu z nich vzal pod pohrůžkou dalšího násilí mobilní telefon.

 

Mravnostní trestná činnost

Ve dvanácti případech se v letošních prvních šesti měsících jednalo o mravnostní trestné činy, z nichž kriminalisté do současnosti objasnili 66,67 % případů (v roce 2015 došlo ve stejném období k sedmnácti mravnostním trestným činům s objasněností 47,06 %). Také v této oblasti se tak počet spáchaných trestných činů snížil a jihlavští policisté výrazně zvýšili objasněnost. V souvislosti s objasněnými mravnostními delikty zahájili kriminalisté v prvních šesti měsících roku trestní stíhání celkem osmi osob.

 

Majetková trestná činnost

V oblasti majetkové trestné činnosti se policistům jihlavského územního odboru podařilo v porovnání s předcházejícími lety rekordně zvýšit objasněnost. Letos došlo v prvních šesti měsících na Jihlavsku k 441 majetkovým trestným činům. Objasnit se dosud policistům podařilo 41,27 % (vloni bylo v prvním pololetí spácháno 442 trestných činů, z nichž se podařilo objasnit 26,47 %, předloni došlo k 556 skutkům s objasněností 27,34 %). Ve 108 případech se jednalo o krádeže vloupáním (vloni jich bylo o 31 více), v 228 o krádeže prosté (vloni jich bylo o 21 méně) a 105 skutků jsou zbývající majetkové trestné činy (vloni o devět méně).

Z kategorie krádeží vloupáním pachatelé nejčastěji vnikli do rekreačních chat (34 případů) a rodinných domů (14 případů). U vloupání do rekreačních objektů se počet případů v porovnání s loňským rokem zvýšil o osm trestných činů, objasnit se z nich ale policistům podařilo v prvních šesti měsících téměř osmdesát procent. Vloupání do rodinných domů naopak ubylo, jejich počet se snížil o šest. K poklesu počtu spáchaných trestných činů došlo také u vloupání do obchodů, kde se počet snížil z osmi na čtyři, a u vloupání do restaurací, kde spáchané trestné činy klesly z osmi případů na jeden. Dále došlo v prvních šesti měsících ke dvanácti vloupáním do bytů (vloni jich bylo 13).

V kategorii krádeží prostých pachatelé nejčastěji odcizili věci z vozidel, letos jich bylo 22 stejně jako vloni, objasnit se policistům dosud podařilo více než dvacet procent případů. Výrazně se meziročně snížil počet kapesních krádeží, a to z čtyřiatřiceti případů na devatenáct, znatelný pokles spáchaných trestných činů nastal také u krádeží jízdních kol a krádeží v bytech, u obou došlo k deseti trestným činům, což je o šest méně než ve stejném období vloni. Krádeží nafty bylo v prvním pololetí sedmnáct. Do kategorie krádeží prostých patří také krádeže automobilů, kterých je čtrnáct, což je o pět případů více než ve stejném období vloni, polovinu případů se již jihlavským policistům podařilo objasnit.

Mezi zbývající majetkové trestné činy patří např. 54 případů poškození cizí věci (vloni jich bylo o pět více) a dále 40 případů podvodů, jejich počet se v porovnání s loňskem téměř zdvojnásobil. Ke snížení počtu spáchaných trestných činů došlo u zatajení věci, v prvních šesti měsících si nechalo nalezenou věc šest osob, vloni jich bylo deset.

V souvislosti s letošními objasněnými majetkovými trestnými činy zahájili kriminalisté trestní stíhání nebo sdělili podezření ze spáchání trestného činu celkem 169 pachatelům (vloni jich bylo o 57 méně), z tohoto počtu je 127 recidivistů (vloni 65), šest mladistvých, 32 žen (vloni 23) a tři nezletilí. Z těchto čísel je zřejmé jak velký podíl mají na páchání majetkové trestné činnost recidivisté.

V únoru se kriminalistům podařilo objasnit krádež originálních obrazů českých malířů, ke které došlo vloni v létě v obci na Jihlavsku. Vypátrat se policistům podařilo i jeden z pěti odcizených obrazů. V březnu dopadli policisté muže, který se zaměřil na krádeže pohonných hmot z vozidel. Naftu odčerpal z automobilův Třešti, Telči a Hodicích. Dále odhalili také pachatele krádeže peněz, šperků a dalších cenností v hodnotě více než 400 tisíc korun. Kriminalisté zadrželi celkem tři muže, jeden z nich putoval přímo do věznice. Sérii vloupání do rekreačních chat objasnili policisté v květnu, muž a žena spáchali krádež v téměř dvou desítkách případů a neobjasněná nezůstala ani série krádeží pachatelů, kteří se zaměřili na novostavby, objekty u domů a chaty. Trestnou činnost páchali zejména na Jihlavsku, dále pak také na Havlíčkobrodsku. Oba byli vzati do vazby.

 

Hospodářská trestná činnost

V první polovině letošního roku došlo k 183 hospodářským trestným činům. Objasnit se policistům do současné doby podařilo 53,01 % (vloni došlo k 189 hospodářským trestným činům s objasněností 45,5 %). V souvislosti se spácháním hospodářského trestného činu zahájili kriminalisté trestní stíhání celkem 120 osob (vloni 75), z tohoto počtu je 48 recidivistů (vloni jich bylo 26) a 31 žen.

Z hospodářských trestných činů patří mezi nejčastěji páchané činy přečin podvod (59 skutků), trestné činy spáchané v souvislosti s neoprávněným držením platební karty (37 skutků) a přečin úvěrový podvod (32 skutků).

 

Ostatní trestná činnost

Ze zbývajících 256 trestných činů se policistům dosud podařilo objasnit 77,73 % případů. Nejčastěji páchaným činem je v této oblasti přečin maření výkonu úředního rozhodnutí, kterých policisté prověřovali již 65, což je o sedm více než ve stejném období vloni. Dále policisté v prvních šesti měsících letošního roku řešili 38 přečinů zanedbání povinné výživy, vloni jich bylo ve stejném období 66. Dále policisté odhalili 48 případů ohrožení pod vlivem návykové látky, kterých je o šestnáct více než vloni. Výrazně se snížil počet výtržnictví, a to z 30 trestných činů spáchaných vloni na dvanáct letos. Naopak u sprejerství došlo k nárůstu počtu, v prvním pololetí řešili policisté 26 případů, vloni to bylo o šest méně. Dále byl ve čtrnácti případech trestný čin spáchán v souvislosti s dopravní nehodou (vloni to bylo devatenáct případů).

Mezi kuriózní se zařadil případ z března, kdy policisté v Jihlavě během jedné noci zastavili celkem čtyřikrát po sobě stejné vozidlo, za jehož volantem se vystřídali celkem tři řidiči, všichni byli pod vlivem alkoholu. První z nich si řízení vozidla dokonce zopakoval. Posledním opilým řidičem byl mladistvý, kterému policisté naměřili přes jedno promile alkoholu. Dva z mladých mužů vůbec nevlastní řidičské oprávnění.

Mezi zbývající trestnou činnost patří také drogová kriminalita. Odhalování drogové trestné činnosti přikládají jihlavští kriminalisté velký význam. Tato trestná činnost je úzce spjata s další trestnou činností, zejména majetkového ale také násilného charakteru. Dopadení významných pachatelů trestných činů spáchaných na úseku drog má tak pozitivní dopad i na vývoj (pokles) trestné činnosti v dalších oblastech. V prvním pololetí letošního roku prověřovali kriminalisté 26 drogových trestných činů. Drogová trestná činnost patří mezi skrytou a její odhalování je spojeno s pečlivým vyhledáváním a intenzivní operativní činností kriminalistů. Letos kriminalisté v průběhu prvních šesti měsíců zahájili trestní stíhání celkem 25 osob, které byly obviněny ze spáchání trestného činu na úseku drog (téměř polovina z nich jsou recidivisté).

Hned v lednu zadrželi kriminalisté dva muže, kteří na Jihlavsko přiváželi z jiných částí republiky pervitin, jeden z nich drogu poté distribuoval. Při realizaci zajistili přes třicet gramů pervitinu. Na konci únorakriminalisté odhalili varnu pervitinu. Tři muže zadrželi přímo v době, kdy k výrobě psychotropní látky docházelo. Jeden z nich poskytl prostory chaty, další sháněl léky a třetí muž drogu vyráběl. Dva z obviněných putovali přímo do věznice. Dopadnout muže, který vyráběl pervitin „ve velkém“ se kriminalistům podařilo v březnu. Muže patřícího na Jihlavsku mezi největší výrobce pervitin zadrželi na dálničním přivaděči, když se vracel z Polska s nakoupenými léky. Kriminalisté zajistili několik tisíclékůvyloupaných z plat, a také kompletní varnu pervitinu. Obviněný muž skončil ve vazební věznici. Také v květnu byli jihlavští kriminalisté, kteří se zaměřují na odhalování drogové trestné činnost, velmi úspěšní. Největším úspěchem bylo v tomto měsíci dopadení dvou mužů, kteří spolu obchodovali s pervitinem. Jeden z nich poté drogu distribuoval na Telčsku. Rukama mužů prošlo celkem mezi půl až jedním kilogramem drogy. Kriminalisté zajistili desítky tisíc korun a necelých osmdesát gramů pervitinu ukrytého v sáčku od kávy. Oba obvinění muži putovali přímo do věznice.

Mezi události, které pololetí zakončily, patřil také zásah, kdy se policistům v Jihlavě podařilo zachránit život muži, který chtěl skočit z mostu. Na konci června totiž policisté profesionálním a lidským přístupem muže na základě vytrvalé, více než desetiminutové, komunikace přesvědčili, aby od svého záměru upustil a dostali ho do bezpečného prostoru, kde péči o muže převzala zdravotnická záchranná služba.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

22. července 2016 

vytisknout  e-mailem