Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oběti trestných činů

Žadatel se domáhal poskytnutí informací ohledně implementace a školení zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů v Policii České republiky. Konkrétně požadoval odpovědi na následující otázky: 

1) Jakým způsobem byli pracovníci policejních útvarů a složek, kteří ve své praxi vyšetřují trestné činy spáchané na obzvláště zranitelných obětech trestných činů, seznámeni se zákonem o obětech trestných činů č. 45 / 2013 Sb. od data jeho účinnosti (1. 8. 2013)?
 
2) Byli tito pracovníci pro účel nového zákona speciálně vyškoleni nebo jiným způsobem připraveni, zejména v oblasti citlivého zacházení s obětmi a uplatňování zákonných práv obětí?
 
3) Provedlo Vaše ředitelství v souvislosti s tímto zákonem nějaké jiné opatření, interní předpis, doporučené postupy apod.?
 
4) Kdy se konala taková opatření, pokud se konala? Konkrétně konalo se něco takového před 30. srpnem 2013, kdy a jakou formou a s jakými náklady?
 
Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:
 
1) Před nabytím účinnosti zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon č. 45/2013 Sb.“) byli ohledně jeho implementace při plnění úkolů Policie České republiky proškoleni zástupci služby kriminální policie a vyšetřování a zástupci vnější služby všech krajských ředitelství policie. Tito proškolení zástupci obou služeb se pak stali lektory pro další školení policistů v rámci jednotlivých krajských ředitelství policie. Obsahem školení byl výklad zákona č. 45/2013 Sb., výklad postupu Policie České republiky při aplikaci tohoto zákona v praxi a výklad metodiky v této souvislosti vytvořené.
 
2) V rámci metodiky, která byla zpracována za účelem jednotné aplikace zákona č. 45/2013 Sb. v policejní praxi a která je k dispozici všem příslušníkům Policie České republiky, je popsán postup při zákonném uplatňování práv obětí trestných činů s důrazem na zacházení se zvlášť zranitelnou obětí.
 
3) Policejní prezidium České republiky v rámci implementace zákona č. 45/2013 Sb. při plnění úkolů Policie České republiky zpracovalo výše zmíněnou metodiku pro policisty, připravilo a realizovalo výše zmíněné školení policistů, upravilo příslušné formuláře pro přípravné trestní řízení a zpracovalo základní poučení pro oběť trestného činu v rámci trestního řízení (od února 2014 ve zkrácené formě). Policie České republiky rovněž uzavřela dohodu s Bílým kruhem bezpečí, o. s., o poskytování pomoci obětem trestných činů a osobám zvlášť traumatizovaným trestnými činy, podepsanou v květnu roku 2013 policejním prezidentem a prezidentkou uvedeného občanského sdružení. K zabezpečení jednotného postupu Policie České republiky při zajišťování pomoci obětem trestných činů a osobám zvlášť traumatizovaným trestnými činy podle dohody mezi Policií České republiky a Bílým kruhem bezpečí, o. s., policejní prezident vydal rozkaz č. 111/2013. 
 
4) Před účinností zákona č. 45/2013 Sb. proběhlo školení lektorů krajských ředitelství policie, a to ve dvou etapách, dne 14. května a dne 18. června 2013. Na něj bezprostředně navázala školení policistů v jednotlivých krajských ředitelstvích policie. Náklady na školení byly účtovány v rámci služební přípravy policistů.
 
PhDr. Jiří Vokuš, 20. listopadu 2014

vytisknout  e-mailem