Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Národní protidrogová centrála

Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Obdrželi jsme poštou

Vyjádření předsedy vlády ČR RNDr. Petra Nečase k léčebnému využití konopí 

Obdrželi jsme elektornickou poštou apel na předsedu vlády České republiky RNDr. Petra Nečase, v souvislosti s léčebným využitím konopí. Uveřejňujeme plnou verzi e-mailu, pouze bez adres příjemců.

kpt. Bc. Petr Procházka
NPC SKPV PČR
 


 

From: artlanguagefactory@gmail.com [mailto:artlanguagefactory@gmail.com] On Behalf Of Rodina Dvořákových
Sent:  
Saturday, March 05, 2011 2:48 PM
To:      petr.necas@odsvs.cz
Cc:     
řada emailových adres (poznámka autora)
Subject: Re: žádost o veřejné vyjádření k léčivému konopí

Dobrý den, tatínku
Jsme s maminkou rády, co jsi těm lidem jako premiér naší země napsal.
Jsme rády. že  půjdeme na první den postního období ve středu 9. března 2011 v devet hodin na pouť do Brna ke Krajskému soudu na Rooseveltově ulici, abychom poděkovali českým a zahraničním kmotrům. Jsme s maminkou rády, že v létě pojedeme do Británie na hezkou dovolenou. Autičko Sativex od strýce Kalouska a Langera je moc hezký dárek.
Nechceme, aby jsi, tatínku, šel se strýci do vezění jako vrah.
Půjdeme se za tebe, tatínku, ve středu pomodlit na pouť.
Tvoje děti
2011/3/4 Posta <posta@vlada.cz>
 

 

Vyjádření předsedy vlády: 

 
Vážená paní, vážený pane,
 
odpovídám na Váš hromadný e-mail, v němž mě žádáte o veřejné vyjádření k problematice léčby konopím.

Jsem si vědom, že jsou stále častěji a hlasitěji slyšet názory o léčebných účincích konopí – zde se dá diskutovat o termínu „léčebné“ – jde spíše o tlumení příznaků různých chorob. Tuto vlastnost konopí nikdo zásadně nepopírá, z profesionálního (odborného) hlediska je však důležité, že nejsou známy mechanismy tohoto působení, dávkování, možnost případného poškození zdravotního stavu pacienta léčeného současně jinými léčivými přípravky – tedy základní podmínky, které musí splnit registrovaný lék.

Na straně druhé stojí studie připouštějící možnost přímého poškození zdravotního stavu u predisponovaných jedinců, tj. být spouštěcím mechanismem např. u psychických poruch, což by teoreticky u kritických zdravotních stavů nemuselo hrát zásadní roli.

Naprosto zásadní námitkou pro volné použití konopí (a to všude na světě) je však prakticky 100% pravděpodobnost jeho zneužití a rozšíření v té části populace, která jej bude používat výhradně jako drogu. Je mi líto, ale skutečnými viníky situace, kterou popisujete, není Ministerstvo zdravotnictví, ani lékařská obec, ale právě to neuvěřitelné množství kuřáků marihuany, kteří ji zneužívají, a právě Česká republika je na jednom z prvních míst ve zneužívání marihuany.

Proto je také v současné době konopí s obsahem tetrahydrokanabinolů (THC) vyšším než 0,3% zařazeno zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, mezi omamné látky s velmi přísným dohledem, které nelze volně pěstovat a používat. Konopí s nižším obsahem uvedených látek se může běžně pěstovat pro průmyslové použití.

Dosud také není zcela jasné a prokázané, že jedinou účinnou látkou obsaženou v konopí je právě zmiňované THC. Konopí obsahuje několik desítek různých kanabinoidů a dalších látek, jejichž působení jak jednotlivě, tak i v souhrnu či kombinacích není dosud prozkoumáno a není vyloučeno, že i tyto další látky v konopí mohou působit blahodárně, aniž by byly zneužitelné.

Situace kolem konopí není pouze vnitřní záležitostí České republiky, ale je nepřetržitě sledována INCB (Mezinárodní  úřad pro kontrolu omamných  látek) i OSN (Organizace spojených národů), které v případech, kdy dojde k porušení mezinárodních úmluv velmi rychle reagují a obracejí se na Českou republiku se žádostí o podání vysvětlení a nápravu.

Chtěl bych zdůraznit, že Ministerstvo zdravotnictví v žádném případě nehodlá zabraňovat nebo klást překážky využití léčebných účinků konopí, bude-li na předpis a podáváno lékařem ve formě léčivého přípravku s definovaným (přesně stanoveným) obsahem účinných látek a řádně registrovaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Z administrativního hlediska nic nebrání ani eventuálnímu standardnímu dovozu takového léčivého přípravku ze zemí, které by takový přípravek vyráběly, pokud výrobce požádá o registraci na našem území. Prozatím lze využít možnost individuálního dovozu léku registrovaného v zahraničí, v takovém případě ovšem lékař, který takový přípravek předepíše a nechá pro pacienta přivézt, bere na sebe veškerá rizika spojená s případnými nežádoucími účinky nebo komplikacemi a cenu musí prozatím plně uhradit pacient.

V současné době je možné využití léčivých přípravků s obsahem dronabinolu (delta 9 THC), a to Marinol tablety (výrobce USA) a Dronabinol tablety (výrobce Kanada) a léčivé přípravky obsahující konopný extrakt, vyrobené jako kterékoliv léčivo, a to Sativex nosní sprej (výrobce Velká Británie). Uvedené přípravky lze opatřit pro jednotlivé pacienty za podmínek stanovených pro výše uvedený individuální dovoz léku registrovaného v zahraničí.

Tyto přípravky, vzhledem k tomu, že jejich účinné látky se řídí zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, mohou být dováženy a distribuovány na základě vydaných povolení Ministerstva zdravotnictví a v lékárnách vydávány pouze na lékařem předepsaný recept s modrým pruhem.

K předmětné záležitosti poznamenávám, že Ministerstvo zdravotnictví v současné době tuto problematiku řeší a ve spolupráci s odbornými společnostmi a farmaceutickými odborníky zjišťuje, zda by byly i v naší zemi vhodné podmínky pro využití některých komponent konopí. Po shromáždění potřebných podkladů spolu se zdravotnickými odborníky zváží, zda při poskytování zdravotní péče u některých vyspecifikovaných onemocnění využijeme dovozu surovin nebo již v některých evropských zemích zaregistrovaných léčivých přípravků.

Na základě podkladů, které jsem si vyžádal z věcně příslušného Ministerstva zdravotnictví, Vám závěrem sděluji následující:

Ministerstvo zdravotnictví vázáno Úmluvou o omamných látkách nemůže a nehodlá povolit volné pěstování konopí.
Ministerstvo zdravotnictví má vážné a oprávněné obavy z masivních úniků nekontrolovaně pěstovaného a distribuovaného konopí bez lékařského předpisu a důsledné centrální evidence.

Ministerstvo zdravotnictví nebrání případnému dovozu hromadně vyráběných léčivých přípravků, řádně registrovaných (i Česká republika je jedním ze států, na jehož území probíhají již několik let klinické studie s přípravkem Sativex, což je nosní sprej, vyrobený z přírodního rostlinného materiálu – studie probíhají na onkologických a neurologických pracovištích – výsledky by měly být vyhodnoceny snad již v tomto roce).

Ministerstvo zdravotnictví se samozřejmě nebrání ani eventuální výrobě léčivého přípravku z konopí na našem území, ovšem za stejných podmínek, které musí splňovat výroba jakéhokoli jiného hromadně vyráběného léčivého přípravku s obsahem návykové látky. Žádný léčivý přípravek není bez určitých rizik možného poškození zdravotního stavu pacienta, je proto nezbytné tato rizika předem identifikovat a minimalizovat.

S pozdravem

RNDr. Petr Nečas, v.r.
předseda vlády České republiky
 


Od:         cca 500 prosebných a protestních dopisů dokatujících porušování zákona premiérem a vládou
Komu:     posta@vlada.cz
Kopie:     řada emailových adres (poznámka autora)
Datum:    24.12.2010 12:15
Předmět: Re: žádost o veřejné vyjádření k léčivému konopí
 
Vážený pane premiére

Žádáme Vás o jednoznačné veřejné vyjádření, proč mlčíte ke kriminalizování nemocných lidí, kteří se léčí konopím a nereagujete na stovky prosebných dopisů nemocných do parlamentu. Přečtěte si prosím tiskovou zprávu ke dni lidských práv 10. prosince 2010.

http://www.konopijelek.eu/konopi-a-porusovani-zakonu-statnimi-organy-ceske-republiky.html

Zneužívat polici proti nemocným spoluobčanům, vláčet je soudy nebo přestupkovými komisemi je nejen nemorální, ale i nezákonné.
 
Nemocným je bráno léčivo ze zahrádky, nebo si musí namísto léčivého konopí nakupovat předraženou marihuanu na černém trhu a jsou jim vlastním státem upřena Ústavou garantovaná práva jako nějakým zločincům.

Je, promiňte, pokrytecké tvrdit, že tisíce a možná i desetitisíce lidí, kteří tak činí a policii je zatím nikdo neudal, musí žít ve strachu a ve lži před svými sousedy, aby nebyli odhaleni. Ti lidé nic zlého nečiní! Naopak šetří státní rozpočet tím, že si pomohou sami. Ačkoli si jistě platí zdravotní pojištění.

Pane premiére, může se jednat i o Vaše blízké. Nebo Vám na tom nezáleží? Konopí léčí rakovinu, ale i řadu dalších vážných i méně vážných chorob. Nebuďte prosím lhostejný a vyjádřete se jednoznačně a veřejně.

Přejeme Vám vše dobré

Manželé Dvořákovi, Olomouc,
 
+cca 12 tisíc lidí, občanů ČR nepravdivě označovaných za zločince! Žádný hromadný email prosebných a protestních dopisů. Ti lidé dokazují na důkazech hrubé porušování zákona premiérem a vládou při spáchání zločinů proti lidskosti s charakterem zločinného spolčení a policie toto odmítá šetřit!

Ps: pokud níže uvedený dopis exministryně zdravotnictví z března 2010 dnešní předsedkyni parlamentu neznáte, sděluji, že není pravdou, že by bylo možné od roku 2009 poskytovat nemocným léčivo na bázi konopí, jak uvádí ministryně zdravotnictví.
http://www.konopijelek.cz/pdf/ministryne_zdravotnictvi_s.1.pdf
http://www.konopijelek.cz/pdf/ministryne_zdravotnictvi_s.2.pdf

 
 

 

vytisknout  e-mailem