Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

AKTUALIZACE - O víkendu "ČEZ Jizerská 50"

JABLONECKO - V souvislosti s konáním závodů 54. ročníku ČEZ Jizerská 50 policisté připravili opatření k zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti silničního provozu. Dohlížet budou také na dodržování vládních nařízení platných v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem. 

AKTUALIZACE ze dne 14. 2. 2021:

Během bezpečnostního opatření v souvislosti s konáním závodů ČEZ Jizerské 50 policisté nepřijali ani jedno oznámení o spáchání jakéhokoliv trestného činu.

Do uvedeného bezpečnostního opatření byly dle plánu zařazeny desítky policistů dopravní, pořádkové a cizinecké policie. S uniformovanými policisty své uložené úkoly plnili i kriminalisté. Dopravní policisté se během celého víkendu soustředili na dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. V neděli pak na dodržování zákazu vjezdu do Bedřichova. Dopravní policisté od pátku do neděle zkontrolovali desítky řidičů v rámci běžných silničních kontrol. Řešili několik přestupku, kdy řidiči nepoužili při jízdě bezpečnostní pás, během jízdy telefonovali, vyjeli s vozidly bez technické kontroly, anebo parkovali v místě, kde je to zakázané. Většinu těchto přestupků vyřešili na místě uložením blokové pokuty, některé oznámili k dalšímu šetření příslušnému správnímu orgánu.

Cizinecká policie v neděli kontrolovala dodržování krátkodobých zákazů vjezdů motorových vozidel na silnicích v úsecích Horní Polubný – Jizerka, Desná – Souš a Bílý Potok – Smědava. V pátek a v sobotu se cizinečtí policisté zaměřili na kontrolu dodržování vládních nařízení a prováděli na území celého Libereckého kraje pobytové kontroly ubytovacích zařízení. Během těchto dvou dní zkontrolovali téměř sedmdesát takových objektů (hotely, penziony a horské chaty). V pátek hlídky prověřily záznamy 139 osob, které byly zapsány v ubytovacích knihách jako aktuálně ubytované osoby, zda splňuji podmínky volného pohybu osob vyplývající z Usnesení vlády České republiky. Všechny tyto osoby splňovaly podmínky vyplývající z krizového nařízení. Dále ovšem byly například zjištěny čtyři osoby, které porušily Usnesení vlády ČR č. 78 a 79 ze dne 28. 1. 2021 o přijetí krizového opatření spočívající v porušení zákazu volného pohybu osob a poskytování ubytovacích služeb v rozporu se stanovenými výjimkami. Ve třech případech toto porušení vyřešili policisté příkazem na místě a v jednom případě přestupek vyřešili domluvou. V sobotu policisté z cizinecké policie zjistili porušení uvedených vládních nařízení ve dvou ubytovacích provozovnách, které opět řešili na místě příkazem nebo oznámením příslušnému správnímu orgánu.

Ve spolupráci s pořadateli i strážníky obecní policie se policistům v neděli podařilo zajistit plynulost a bezpečnost silničního provozu na všech komunikacích. Řidičům, kteří měli snahu vjet do aktuálně uzavřených komunikací, s trpělivostí vysvětlovali důvody jejich uzavření a nutnost dodržování platných zákazů. Úsilí policistů nasazených do bezpečnostního opatření se tedy vyplatilo a lze jej hodnotit velice kladně.


nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

_________________________________________________________________________________________________________________V Bedřichově se o nadcházejícím víkendu ve dnech 12. až 14. února  budou konat závody pod názvem „ČEZ Jizerská 50 2021 – Bezpečná i během pandemie“.  S ohledem na mimořádnou epidemiologickou situaci v souvislosti se šířením nemoci Covid-19 a vyhlášeným nouzovým stavem v České republice letos na trať Jizerské padesátky vyrazí pouze profesionálové. Výjimku od Ministerstva zdravotnictví ČR dostaly jen závody profesionálů. Pro tzv. hobíky se organizátoři rozhodli uspořádat virtuální závod, díky kterému budou moct na více než padesátiletou tradici Jizerské 50 navázat alespoň na dálku, a uctít tak památku horolezců z Expedice Peru 1970. Program a časový harmonogram naleznete na webových stránkách ČEZ Jizerská 50.

Policisté připravili na celou dobu konání závodů bezpečnostní opatření, jehož cílem je v co největší míře dohlížet dodržování opatření v rámci vyhlášeného nouzového stavu v souvislosti s pandemií Covid-19. V rámci toho se policejní hlídky samozřejmě také zaměří na kontroly ubytovacích zařízení. Dále ve spolupráci s pořadateli a obecní policií budou policisté zajišťovat bezpečnost a plynulost silničního provozu a veřejný pořádek. Tuto činnost budou vykonávat nejen v samotném dějišti závodů, ale i v jeho okolí v době před jeho zahájením a po jeho ukončení. Současně také upozorňujeme, že účast diváků není povolena. Z tohoto důvodu nebudou v neděli dopoledne posilovány autobusové linkové spoje z Jablonce nad Nisou (spoj č. 101) a Liberce (spoje č. 18 a 145) do Bedřichova.Všem fanouškům a příznivcům Jizerské 50 doporučujeme sledovat závody v přímých televizních přenosech a ve zpravodajských pořadech.

Do uvedeného opatření budou zapojeni policisté pořádkové, dopravní a cizinecké policie i služby kriminální policie a vyšetřování.

Důležité upozornění o uzavírce silnice z důvodu zajištění průjezdnosti obce Bedřichov:

Krátkodobá úplná uzavírka silnice č. III/29022 – v neděli 14. 2. od 6 do 10.15 hodin  v Bedřichově od chaty Ludmila přes Bedřichov až na území okresu Liberec k České chalupě.

V době úplné uzavírky bude vjezd do této oblasti umožněn řidičům s vozidly pouze na základě doložení trvalého pobytu v obci, nájemní smlouvou k nemovitosti v obci a výpisu z katastru (majitel nemovitosti v obci). Vjezdové karty vydávány nebudou.

Omezení parkování v obci Bedřichov v neděli 14. 2. 2021:

  1. Parkoviště P3 a P4  v provozu bez omezení
  2. Parkoviště P1 centrál – UZAVŘENO do 13.00 hodin
  3. Parkoviště P2 Maliník -  UZAVŘENO do 10.30 hodin

Uzavření stadionu v obci Bedřichov pro veřejnost:

Stadion v Bedřichově bude v neděli 14. 2. 2021 v době od 00.00 do 13.00 hodin pro veřejnost uzavřen. Návštěvníkům nebude umožněno využit trasu Jizerské 50. Organizátoři doporučují jako nástupní místa na ostatní tratě využít Maliník, Valešovku a Vysoký Hřeben.  Současně také doporučují navštívit například Josefodolskou přehradu, Studené údolí, Za Černou Nisou, Závory a Kuběnkovu chatu.

Další informace naleznete také na webových stránkách samotného závodu www.j50.cz a webových stránkách Obecního úřadu Bedřichov www.bedřichov.cz .

Další omezení v Jizerských horách:

V neděli 14. 2. 2021 od 6.00 do 9.00 hodin budou na základě nařízení hejtmana Libereckého kraje o regulačních opatřeních v dopravě č. 3/2021/COV19 ze dne 8. 2. 2021 uzavřeny tyto komunikace:

  1. Silnice z Horního Polubného na Jizerku
  2. Silnice z Desné na Souš
  3. Silnice z Bílého potoka na Smědavu

Pozn.: Uvedené nařízení bylo vydáno podle § 21 odst. 2 písm. b) a § 21 odst. 5 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 30. 9. 2020 usnesením č. 957.

Současně s tímto upozorněním informujeme veřejnost o tom, že uvedené uzavírky v  neděli 14. 2. 2021 mohou být časově prodlouženy, a to s ohledem na aktuální dopravní situaci v dané lokalitě i povětrnostní podmínky, které tam budou panovat. Dále je naprosto zásadní, aby řidiči motorových vozidel dbali pokynů pořadatelů a respektovali přechodná dopravní značení. Veškerá tato opatření jsou připravována k zajištění plynulosti a bezpečnosti silničního provozu. Průjezdnost komunikací je nutné zajistit nejen pro autobusy, ale také i pro vozidla Integrovaného záchranného systému. Zaparkovaná vozidla, která budou vytvářet překážku v silničním provozu, budou na náklady jejich majitelů z komunikací odstraňována odtahovou službou.


11. 2. 2021
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

vytisknout  e-mailem