Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

AKTUALIZACE - O víkendu "ČEZ Jizerská 50"

JABLONECKO - V souvislosti s konáním závodů 53. ročníku ČEZ Jizerská 50 policisté připravili opatření k zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti silničního provozu. 

AKTUALIZACE ze dne 9. 2. 2020  17.00 hodin:

Během bezpečnostního opatření v souvislosti s konáním ČEZ Jizerské 50 policisté nepřijali ani jedno oznámení o spáchání jakéhokoliv trestného činu či přestupku. 

O téměř uplynulém víkendu se v Bedřichově konaly velké závody pod názvem „ČEZ Jizerská 50“. Do stopy těchto závodů se vydalo bezmála sedm tisíc příznivců běžeckého lyžování z různých zemí světa. V letošním roce se konal již 53. ročník tohoto závodu, který do dané lokality přilákal i letos téměř osm tisíc diváků. V době konání závodů byla plně vytížena všechna ubytovací zařízení a parkovací plochy. Tato skutečnost sebou samozřejmě přinesla i pravděpodobnost zvýšení nápadu trestné činnosti, a to zejména v oblasti krádeží motorových vozidel a vloupání do nich, krádeží odloženého lyžařského vybavení a v neposlední řadě i vloupání do rekreačních objektů.

Z tohoto důvodu policisté připravili na celou dobu konání těchto závodů bezpečnostní opatření, jehož cílem bylo v co největší míře zabránit páchání trestné činnosti. Policisté společně s pořadateli i strážníky obecní policie dále zajišťovali bezpečnost a plynulost silničního provozu a veřejný pořádek. Tuto činnost vykonávali nejen v samotném dějišti závodu, ale i v jeho okolí v době před jeho zahájením i po jeho ukončení.

V rámci uvedeného opatření, do kterého byli zapojeni policisté pořádkové, dopravní a cizinecké policie i služby kriminální policie a vyšetřování se skutečně podařilo páchání jakékoliv trestné činnosti zabránit. Ve společných hlídkách s našimi policisty byli i policisté z Polska. V dané lokalitě během celého víkendu nedošlo k žádnému případu odcizení motorového vozidla či vloupání do něj. Nezaznamenali jsme ani vloupání do rekreačního objektu či jakékoliv narušení veřejného pořádku. Navíc jsme zde  nezaevidovali po dobu trvání celého opatření ani žádný přestupek. Podařilo se také ve spolupráci s pořadateli a obecními policisty zajistit plynulost i bezpečnost silničního provozu na místních velmi frekventovaných komunikacích. Úsilí policistů nasazených do bezpečnostního opatření se tedy opravdu vyplatilo a lze jej tedy hodnotit velice kladně.

nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

______________________________________________________________________________________________________________

V Bedřichově se o nadcházejícím víkendu ve dnech 7. až 9. února  budou konat závody pod názvem „ČEZ Jizerská 50“. Celkem by se do bílé stopy v průběhu celého víkendu mělo vydat více jak sedm tisíc příznivců běžeckého lyžování z několika zemí světa. V letošním roce se koná již 53. ročník tohoto závodu. Ze strany diváků je každoročně o tuto sportovní akci velký zájem, který se předpokládá i letos. Je pravděpodobně, že do dějiště závodu se na závodníky přijede podívat asi 8.000 diváků. Program a časový harmonogram startů jednotlivých bloků naleznete na webových stránkách ČEZ Jizerská 50.

V době konání závodů budou plně vytížena všechna ubytovací zařízení a parkovací plochy. Tato skutečnost sebou přináší i pravděpodobnost zvýšení nápadu trestné činnosti, a to zejména v oblasti krádeží motorových vozidel a vloupání do nich, krádeží odloženého lyžařského vybavení a v neposlední řadě i vloupání do rekreačních objektů.

Z tohoto důvodu policisté připravili na celou dobu konání závodů bezpečnostní opatření, jehož cílem je v co největší míře zabránit páchání trestné činnosti. Dále ve spolupráci s pořadateli a obecní policií budou policisté zajišťovat bezpečnost a plynulost silničního provozu a veřejný pořádek. Tuto činnost budou vykonávat nejen v samotném dějišti závodů, ale i v jeho okolí v době před jeho zahájením a po jeho ukončení.

Do uvedeného opatření budou zapojeni policisté pořádkové, dopravní a cizinecké policie i služby kriminální policie a vyšetřování. Ve společných hlídkách budou ve službě s našimi policisty i policisté z Polska.


Důležité upozornění o uzavírce silnice z důvodu zajištění průjezdnosti obce Bedřichov:

Krátkodobá úplná uzavírka silnice č. III/29022 – v sobotu 8. 2. a v neděli 9. 2. vždy od 6 do 10.00 hodin  v Bedřichově od křižovatky u penzionu Hela přes Bedřichov až na území okresu Liberec k České chalupě.

V době úplné uzavírky bude zajištěna možnost průjezdu dopravní obsluhy a vozidel s povolením k vjezdu, které vydává pouze Obecní úřad Bedřichov pro místní občany a majitelé nemovitostí. Více k dopravě závodníků i návštěvníků naleznete na webových stránkách samotného závodu www.j50.cz a webových stránkách Obecního úřadu Bedřichov www.bedrichov.cz.

Současně s tímto upozorněním informujeme motorizované návštěvníky o tom, že uvedené uzavírky v obou dnech mohou být časově prodlouženy, a to s ohledem na aktuální dopravní situaci v dané lokalitě i povětrnostní podmínky, které tam budou panovat. Dále je naprosto zásadní, aby řidiči motorových vozidel dbali pokynů pořadatelů a respektovali přechodná dopravní značení. Veškerá tato opatření jsou připravována k zajištění plynulosti a bezpečnosti silničního provozu. Průjezdnost komunikací je nutné zajistit nejen pro autobusy, ale také i pro vozidla Integrovaného záchranného systému. Zaparkovaná vozidla, která budou vytvářet překážku v silničním provozu, budou na náklady jejich majitelů z komunikací odstraňována odtahovou službou.


3. 2. 2020
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

Odkazy do noveho okna

J 50 (1)

J 50 (1) 

Detailní náhled

J 50 (2)

J 50 (2) 

Detailní náhled

J 50 (3)

J 50 (3) 

Detailní náhled

J 50 (4)

J 50 (4) 

Detailní náhled

J 50 (5)

J 50 (5) 

Detailní náhled

J 50 (6)

J 50 (6) 

Detailní náhled

J 50 (7)

J 50 (7) 

Detailní náhled

J 50 (8)

J 50 (8) 

Detailní náhled

J 50 (9)

J 50 (9) 

Detailní náhled

J 50 (10)

J 50 (10) 

Detailní náhled

J 50 (11)

J 50 (11) 

Detailní náhled

J 50 (12)

J 50 (12) 

Detailní náhled

J 50 (13)

J 50 (13) 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem