Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Správným směrem

Správným směrem

O projektu

 

„SPRÁVNÝM SMĚREM“
 
U příležitosti dvacátého výročí založení Národní protidrogové centrály služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR byla vytvořena stálá expozice výstavy „ Boj policie proti drogám“ v Muzeu Policie ČR v Praze, Ke Karlovu 1, která zdokumentovala jednotlivé etapy vývoje boje proti drogám v České republice.
 
V rámci výstavy byla vyhlášena soutěž o nejlepší protidrogový plakát, jejímž mottem bylo heslo „ Správným směrem “. Soutěž byla určena především pro střední školy, v jejichž osnovách je zařazen výukový předmět výtvarná grafika. Studenti středních škol měli možnost touto cestou vyjádřit svůj životní postoj k problematice nelegálních drog. Jimi zpracovaný plakát měl vystihovat zadání, to znamená, že musel být jednoznačně zaměřen proti zneužívání nelegálních návykových látek. K vytvoření možnosti kvalitního hodnocení byly stanoveny konkrétní technické parametry jednotlivých děl. Hlavními kritérii hodnocení byla fantazie, originalita tématu, náročnost zpracování v grafické technice, to vše s ohledem na věk soutěžících.
 
Tato soutěž byla velmi úspěšná a setkala se s velmi pozitivním ohlasem. Rádi bychom proto navázali na započatý projekt a rozšířili jej o oblast prevence rizikového chování v oblasti návykových látek.
Časový harmonogram je rozvržen na dobu tří let. Projekt bude realizován ve vybraných čtrnácti městech ČR, vždy v průběhu měsíců září až červen, tedy v období školního roku.
 
Dílčí úseky realizace projektu byly stanoveny takto:
  • oslovení krajských protidrogových koordinátorů, preventisty Krajského ředitelství Policie ČR s nabídkou účasti na projektu
  • v případě zájmu, ve spolupráci s místní správou a samosprávou vybere krajský protidrogový koordinátor město, ve kterém bude výstava instalována a volně přístupná široké veřejnosti
  • doba výstavy již zhotovených plakátů, které pocházejí ze soutěže NPC, bude 90 kalendářních dnů
  • současně se zahájením výstavy bude vyhlášena soutěž o protidrogový plakát pro střední školy (učiliště, střední odborné učiliště apod.) v daném regionu
  • během 90 dnů bude realizována prevence rizikového chování v oblasti návykových látek např. formou odborných seminářů a přednášek jak pro odbornou veřejnost, tak i pro studenty škol, které budou prováděny pracovníky NPC, s aktivním podílem dalších subjektů, které se zabývají prevencí návykových látek v daném regionu, opět na základě návrhů a požadavků spolupracujících subjektů
  • následně budou odbornou komisí (zástupce NPC, krajský protidrogový koordinátor, pedagog umělecké školy, zástupce partnera atd.) vybrána tři díla, která se stanou součástí expozice putovní výstavy
  •  regionální blok projektu bude ukončen vyhlášením vítězů a přesunutím výstavy do další destinace.
Jednotlivé realizační kroky budou po celou dobu prezentovány ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách, věnovaných tomuto projektu. K propagaci budou rovněž využita místní periodika vydávaná jednotlivými samosprávami, a odbory školství obecních, městských nebo magistrátních úřadů, jejichž cestou budou jednotlivé školy kontaktovány.

vytisknout  e-mailem