Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Č. j. PPR-2193-7/ČJ-2013-990740
Praha 26. února 2013
 
Počet listů: 5
Přílohy:       6/35
 
 
 
VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 
 
V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, předkládám Výroční zprávu o činnosti Policie České republiky v oblasti poskytování informací za rok 2012:
 
 
1. Počet podaných žádostí o informace          
V roce 2012 bylo zaevidováno 309 (+39) žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti                  
V roce 2012 bylo vydáno 89 (+19) rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve smyslu § 15 zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
V roce 2012 bylo podáno 44 (+13) odvolání proti rozhodnutí.
 
 
4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu    
V roce 2012 bylo vydáno 6 rozsudků soudů, kterými bylo přezkoumáno rozhodnutí v oblasti poskytování informací:
(všechny přílohy jsou ve formátu PDF, velikosti od 300 kB do 4 MB) 
 
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. února 2012 čj. 6Ca 314/2008 - 56 - příloha č. 1 
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. února 2012 čj. 6Ca 316/2008 - 60 - příloha č. 2 
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. února 2012 čj. 6Ca 321/2008 - 63 - příloha č. 3 
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. února 2012 čj. 9Ca 1/2009 - 70 - 80 - příloha č. 4 
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 17. října 2012 čj. 7A 88/2010 - 48 - 52 - příloha č. 5 
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 17. října 2012 čj. 7A 89/2010 - 42 - 46 - příloha č. 6 
 
 
5. Přehled vynaložených nákladů v souvislosti se soudními řízeními 
V roce 2012 vynaložila Policie ČR v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb. 2.000 Kč.
 
  
6. Výčet poskytnutých výhradních licencí
V roce 2012 neposkytla Policie ČR žádnou výhradní licenci.
 
 
7. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
V roce 2012 bylo podáno 26 (+6) stížností na postup útvarů Policie ČR při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.
 
Důvody podání stížností:
 • 9 stížností bylo směřováno na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace ve smyslu - § 16a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
 • 4 stížnosti z důvodu nesouhlasu s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 zákona č. 106/1999 Sb. – podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., 
 • 9 stížností z důvodu, že informace nebyla poskytnuta v zákonné lhůtě a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., 
 • 4 stížnosti z důvodu, že byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí ve smyslu - § 16a odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., 
 • 1 stížnost směřovala proti výši úhrady nákladů, spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací - § 16a odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.
Způsob vyřízení:
 • 1 případě bylo stížnosti vyhověno v autoremeduře podle § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. a informace byly žadateli poskytnuty,nadřízený orgán v 16 případech postup povinného subjektu potvrdil podle ustanovení § 16a odst. 6 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.,
 • nadřízený orgán v 6 případech přikázal podle § 16a odst. 6 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. povinnému subjektu, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí žádost vyřídil,
 • 1 případě byla stížnost vyřízena podle § 16a odst. 7 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. snížením výše úhrady stanovené povinným subjektem.
Pozn.:
- v jednom případě byly uvedeny dva důvody stížnosti (= důvody podání žádosti)
- v jednom případě vzal žadatel svou stížnost zpět (= způsob vyřízení žádosti)
- v jednom případě nebylo o stížnosti doposud rozhodnuto (= způsob vyřízení žádosti)
 
             
8. Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb. a k poskytování informací veřejnosti a médiím
Z celkového počtu dotazů a žádostí o informace, na které Policie ČR v roce 2012 reagovala, představovaly žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. jen poměrnou část. Požadavky na informace ze strany novinářů, institucí a široké veřejnosti jsou zpravidla podávány neformálním způsobem, mimo režim výše uvedeného zákona. Policie ČR vyřizuje tyto požadavky bezprostředně nejčastěji telefonicky a prostřednictvím e-mailu. Informace o své činnosti poskytuje Policie ČR také proaktivně zejména prostřednictvím tiskových zpráv, briefingů, tiskových konferencí nebo zajištěním přístupu k informacím přímo na místě události. Policie ČR je rovněž trvale zapojena do dlouhodobých mediálních projektů, přispívá do pravidelných rubrik v tištěných médiích, pravidelných rozhlasových a televizních relací nebo cyklických pořadů.
 
I v roce 2012 pokračovala Policie ČR v dlouhodobé spolupráci s Českou televizí a televizí Nova v oblasti pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách, případně věcech, odhalování pachatelů trestných činů a objasňování kriminálních případů. V České televizi je pravidelně vysílán pořad Na stopě, v TV Nova, pak pravidelná  pátrací relace v pořadu Snídaně s Novou. Třetím rokem Policie ČR poskytuje informace k vývoji závažných kriminálních kauz do pořadu Krimi zprávy na Prima family. Policie ČR od září roku 2012 spolupracuje s ČT1 na pořadu Tísňová linka, což je obdoba pořadu TV Nova 112 – V ohrožení života, na jehož tvorbě se Policie ČR rovněž podílela. Další aktivitou Policie ČR ve směru podávání informací široké veřejnosti je participace na přípravě magazínu TÍSEŇ.tv, který se snaží o objektivní zpravodajství z oblasti bezpečnostních sborů, tedy o reporting činnosti Integrovaného záchranného systému. V neposlední řadě Policie ČR dlouhodobě spolupracuje na pořadu Střepiny televize Nova, který shrnuje nejdůležitější kauzy uplynulého týdne, týkající se mj. Policie ČR a analyzuje je v originálních reportážích.
  
Stálou informační základnou pro veřejnost jsou denně aktualizované internetové stránky Policie ČR, které kromě aktuálních zpráv a zpráv o bezpečnostní situaci v regionech (doprava, trestní kauzy, statistiky, analýzy, preventivní informace aj.) rovněž obsahují povinně zveřejňované informace podle výše uvedeného zákona. Zprávy na policejním internetovém portálu jsou využívány Českou tiskovou kanceláří, agenturou Mediafax, internetovými informačními servery, rozhlasovými a televizními stanicemi a dalšími celorepublikovými a regionálními médii.
 
Za rok 2012 jsme zaznamenali více než 7,3 mil. (r. 2011 – 6,5 mil.) návštěv internetových stránek www.policie.cz. Ve více než 4 mil. (r. 2011 – 3,6 mil.) případů se jednalo o tzv. „unikátní návštěvníky“. Tito návštěvníci si v rámci stránek www.policie.cz zobrazili celkem 23,7 mil. (r. 2011 – 23,2 mil.) článků (odkazů), kdy tyto články byly celkově zobrazeny v počtu více než 40 mil. (r. 2011 – 39 mil.).
 
Druhým rokem je v komunikaci se širokou veřejností využíván Twitter účet Policie České republiky www.twitter.com/@policie_cr, který byl pilotně zprovozněn dne 13. září 2011. Twitter je mikrobloggovací služba, která je jedním z leaderů social media služeb současného webu. Slouží jako zdroj nejnovějších zpráv. Na účtu je zveřejňován výběr ze zpravodajství policie a informace v případě vyhlášení „Dítěte v ohrožení“. Twitter tedy slouží jako podpůrný informační kanál pro www.policie.cz. Za rok 2012 získal účet 960 nových odběratelů (r. 2011 – 220, celkem 1180). Policie ČR zde za uvedené období publikovala 727 nových tweetů (r. 2011 – 365, celkem 1092). Použití Twitteru státními institucemi je v ČR stále poměrně ojedinělé, Policie ČR se tímto zařadila mezi moderní úřady, které využívají současné trendy moderní formy komunikace se svými klienty.
 
V rámci Policie ČR jsou provozována „Kontaktní a koordinační centra“ (dále jen kontaktní centra), která slouží pro styk a komunikaci s širokou veřejností. V  roce 2012 byla v rámci povinného subjektu nově otevřena tři centra na území Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, konkrétně na obvodním oddělení Němčice nad Hanou (územní odbor /dále jen ÚO/ Prostějov), Konice (ÚO Prostějov) a Olomouc 4 (ÚO Olomouc). Na Krajském ředitelství policie kraje Vysočina bylo otevřeno pět kontaktních center, a to na obvodním oddělení Chotěboř (ÚO Havlíčkův Brod), Pacov (ÚO Pelhřimov), Třešť (ÚO Jihlava), Bystřice nad Pernštejnem (ÚO Žďár nad Sázavou) a v rámci územního odboru Třebíč. Nová kontaktní místa byla rovněž vytvořena v rámci Krajského ředitelství policie Zlínského kraje – na obvodním oddělení Holešov (ÚO Kroměříž), Bystřice pod Hostýnem (ÚO Kroměříž), Horní Lideč (ÚO Vsetín) a na územním odboru Kroměříž a Vsetín.
 
   
Nejčastější témata dotazů :
 • statistiky trestné činnost a dopravní nehodovosti
 • vyšetřování přestupků a trestné činnosti (probíhající trestní řízení, nahlížení do spisového materiálu)
 • otázky týkající se trestního řízení (znalecké posudky, kriminalistické expertizy, institut zvláštní ochrany a pomoci, ochrana svědka, krátkodobá ochrana osob)
 • vyšetřování dopravních nehod
 • interní akty řízení, zákony, vyhlášky
 • platy, výše odměn a výsluhové nároky (vedoucí pracovníci, řadoví policisté, bývalí policisté)
 • systémové úpravy a změny ve výkonu služby a organizační struktuře policie v souvislosti s ekonomickými úsporami v rámci Policie ČR
 • problematika služby dopravní policie (využití a vybavení služebních vozidel - radary, provoz na pozemních komunikacích, pravidla silničního provozu, dopravní nehodovost, bezpečnostní situace, značení komunikací, dopravně – bezpečnostní akce, oprávněnost měření rychlosti, metodika)
 • bezpečnostní akce a policejní opatření, zajištění veřejného pořádku
 • postup policistů při plnění služebních povinností (konkrétní policejní zásahy, oprávněnost zásahu, adekvátnost zásahu, ústrojová kázeň, identifikace policistů)
 • vyčíslení nákladů na policejní akce (povolená shromáždění, sportovní utkání, koncerty, nasazení vrtulníku)
 • problematika služby cizinecké policie (počty cizinců v jednotlivých lokalitách ČR)
 • korupce
 • pátrání po osobách
 • veřejné zakázky
 • možnosti uplatnění u Policie ČR (systém přijímacího řízení, podmínky přijetí, volná pracovní a služební místa)
 • zajišťování poradenské činnosti u Policie ČR
 • informace o logu Policie ČR
 • podklady pro bakalářské a diplomové práce
 
plk. Mgr. Pavla Kopecká v. r.
       vedoucí oddělení
 

vytisknout  e-mailem