Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009

 

Č.j. PPR-2148-33/ČJ-2010-99KI                                                                                                                                Praha 26. února 2010
                                                                                                                                                                                  Počet listů: 4
                                                                                                                                                                                  Přílohy: 17/124
 
 
VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 
V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, předkládám Výroční zprávu o činnosti Policie České republiky v oblasti poskytování informací za rok 2009:
 
1. Počet podaných žádostí o informace                                       
 
V roce 2009 bylo zaevidováno 141 žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 
2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti                   
 
V roce 2009 bylo vydáno 24 rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve smyslu § 15 zákona č. 106/1999 Sb. Zároveň byla Policejním prezidiem ČR vydána 2 rozhodnutí o odvolání v řízeních podle právní úpravy do 22. 3. 2006.
 
3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
                                                                                                                 
V roce 2009 bylo podáno 16 odvolání proti rozhodnutí.
.                                                                                                                    
4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu            
 
V roce 2009 bylo vydáno 17 rozsudků soudů, kterými bylo přezkoumáno rozhodnutí v oblasti poskytování informací:
                                  
Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. července 2009 pod sp. zn. 22 Ca 355/2008 - příloha č. 1
 
Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. července 2009 pod sp. zn. 22 Ca 327/2008 - příloha č. 2
 
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 31. července 2009 pod sp. zn. 7 Ca 363/2008-72 - příloha č. 3
 
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. listopadu 2009 pod sp. zn. 7 Ca 75/2006-95 - příloha č. 4
 
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. prosince 2009 pod sp. zn. 10 Ca 259/2006 - příloha č. 5
 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. ledna 2009čj. 4 As 63/2008 – 105, www.nssoud.cz - příloha č. 6
 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. ledna 2009 čj. 4 As 27/2008 – 89,www.nssoud.cz - příloha č. 7
 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. června 2009 čj. 2 As 29/2008 – 116, www.nssoud.cz - příloha č. 8
 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. června 2009 čj. 2 As 56/2008 – 59, www.nssoud.cz - příloha č. 9
 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. června 2009 čj. 2 As 79/2008 - 82, www.nssoud.cz - příloha č. 10
 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. června 2009 čj. 4 As 55/2007 – 92,www.nssoud.cz - příloha č. 11
 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. července 2009 čj. 2 As 72/2008 - 96, www.nssoud.cz - příloha č. 12
 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. července 2009 čj. 4 As 18/2009 – 132, www.nssoud.cz - příloha č. 13
 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. července 2009 čj. 2 As 85/2008 - 76, www.nssoud.cz - příloha č. 14
 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. července 2009 čj. 1 As 98/2008 – 148, www.nssoud.cz - příloha č. 15
 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. prosince 2009 čj. 9 As 48/2009 – 105, www.nssoud.cz - příloha č. 16
 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. prosince 2009 čj. 4 As 62/2008 – 143, www.nssoud.cz - příloha č. 17
 
5. Přehled vynaložených nákladů v souvislosti se soudními řízeními
 
V roce 2009 vynaložila Policie ČR v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb.  23.896,- Kč.
 
6. Výčet poskytnutých výhradních licencí
 
V roce 2009 neposkytla Policie ČR žádnou výhradní licenci.
7. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
 
V roce 2009 bylo podáno 22 stížností na postup Policie ČR při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.
 
Důvodem podání stížností byl postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace nebo způsob a forma poskytnutí informace nebo neposkytnutí informací a nevydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 
Způsob vyřízení:
V 6 případech nadřízený orgán (Ministerstvo vnitra ČR) potvrdil postup povinného subjektu dle § 16a odst. 6 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.
 
V 11 případech nadřízený orgán  přikázal dle § 16a odst. 6 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. povinnému subjektu, aby žádost o poskytnutí informace vyřídil.
 
V 5 případech povinný subjekt stížnosti zcela vyhověl dle § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., z toho ve 2 případech vydáním rozhodnutí o (částečném) odmítnutí informace v souladu s § 15 zákona č. 106/1999. Proti 1 z nich se žadatel odvolal - nadřízený orgán toto rozhodnutí zrušil a přikázal poskytnout požadované informace. V dalších 2 případech byly žadateli poskytnuty informace v plném rozsahu. V posledním  případě bylo žadatelce sděleno, že požadované informace nelze na základě údajů uvedených v žádosti dohledat a navíc, že se požadované informace vztahují ke konkrétní osobě, takže by je policie žadatelce stejně nemohla poskytnout. Žadatelka podala správní žalobu proti nečinnosti. Řízení probíhá.
 
8. Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb. a k poskytování informací veřejnosti a médiím
 
Z celkového počtu dotazů a žádostí o informace, na které Policie ČR v roce 2009 reagovala, představovaly žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. jen malou část. Požadavky na informace ze strany novinářů, institucí a veřejnosti jsou zpravidla podávány neformálním způsobem, mimo režim výše uvedeného zákona. Policie ČR vyřizuje tyto požadavky bezprostředně nejčastěji telefonicky a prostřednictvím e-mailu. Informace o své činnosti poskytuje Policie ČR také proaktivně zejména prostřednictvím tiskových zpráv, briefingů a tiskových konferencí. Stálou informační základnou pro veřejnost jsou denně aktualizované internetové stránky Policie ČR, které obsahují také povinně zveřejňované informace podle výše uvedeného zákona. (Počet návštěv na stránkách Policie ČR za rok 2009 byl asi 16,5 milionu, z toho 2,8 milionu bylo návštěv ze zahraničí [156 zemí/regionů dle Google analytics]. Nejvíce návštěvníci stránek vyhledávali Zpravodajství, Kontakty, Dopravní informace a Volná místa.) V průběhu roku byly aktualizovány také povinně zveřejňované informace ve všech úřadovnách policie.
 
Nejčastější témata dotazů:
  • vyšetřování trestné činnosti (aktuální případy trestních řízení)
  • provoz na pozemních komunikacích, pravidla silničního provozu, dopravní nehodovost bezpečnostní situace
  • bezpečnostní akce a policejní opatření, zajištění veřejného pořádku (návštěva prezidenta USA a návštěva papeže Benedikta XIV)
  • systémové úpravy a změny ve výkonu služby a organizační struktuře policie (budování nových krajských ředitelství policie)
  • organizační, ekonomické a personální záležitosti policie
  • statistiky
  • uplatnění u policie, přijímací řízení k policii, náborová kampaň             
  • problematika služby cizinecké policie
 
 
                                                                                                                                   PhDr. Jiří Vokuš
                                                                                                                                zástupce vedoucího
                                                                                                    

                                                                                                                       z r. pplk. JUDr. Lucie Žárská, v.r.

vytisknout  e-mailem