Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Žádost o informace ze spisového materiálu

87477/2020 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje (dále jen „povinný subjekt“), které je povinným subjektem dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdrželo dne 12. srpna 2020 Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmětem žádosti bylo poskytnutí informací ze spisového materiálu č. j. ...........................

K Vaší žádosti Vám sděluji, že jelikož ve výše uvedeném spisovém materiálu nejste veden jako účastník ve smyslu § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a zároveň se zákon č. 106/1999 Sb. nevztahuje na nahlížení do spisu, Vám v příloze ve smyslu § 3 odst. 6 zákona
č. 106/1999 Sb. poskytujeme anonymizované odložení věci.

Tímto povinný subjekt vyřídil shora uvedenou žádost ze dne 12. srpna 2020, která byla podána podle zákona č. 106/1999 Sb.

vytisknout  e-mailem