Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Žádost o informace k prověřovanému případu

118610/2022 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje (dále jen „povinný subjekt“), které je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdrželo dne 23. srpna 2022 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmětem žádosti byly 2 dotazy k šetření vedeném pod č. j. ………………...

K dotazům sdělujeme následující:
1) Anonymizovaný záznam o uložení věci tvoří přílohu tohoto přípisu. Provedeným šetřením nebyly zjištěny skutečnosti, které by opravňovaly zahájit úkony trestního řízení. Vzhledem k tomu, že se v dané věci nejedná o podezření ze spáchání trestného činu ani přestupku, byla věc dne 9. 8. 2022 uložena na oddělení hospodářské kriminality, územního odboru Přerov.
2) Anonymizovaný obsah spisu tvoří přílohu tohoto přípisu.

Tímto povinný subjekt vyřídil shora uvedenou žádost ze dne 23. srpna 2022, která byla podána podle zákona č. 106/1999 Sb.

plk. Mgr. Bc. Michaela Sedláčková
ředitelka kanceláře ředitele

vytisknout  e-mailem