Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Žádost o informace k přestupkům v dopravě

89151/2020 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje (dále jen „povinný subjekt“), které je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdrželo dne
16. srpna 2020 Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmětem žádosti byl požadavek na vyjádření povinného subjektu k zadokumentovanému jednání řidiče kamionu v obci Veselíčko.  

K Vaší žádosti Vám souhrnně sděluji, že dle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory povinného subjektu. Vzhledem k tomu, že se v daném případě nejedná o jednání jakkoliv evidované povinným subjektem, tedy o zaznamenané informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. jedná se o dotaz na názor, který je primárně vyloučen z informační povinnosti.

Nicméně v rámci doprovodné informace ve smyslu § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme vyjádření odboru služby dopravní policie k předmětnému místu a související problematice.

Tímto povinný subjekt vyřídil shora uvedenou žádost ze dne 16. srpna 2020, která byla podána podle zákona č. 106/1999 Sb.

vytisknout  e-mailem