Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Oddělení služební kynologie


Oddělení služební kynologie
Oddělení služební kynologie je zařazené pod Odbor služby pořádkové policie

Představujeme vám specializaci policie, která využívá ke své činnosti nenahraditelných schopností psů a v tomto ohledu má i své zvláštnosti oproti jiným útvarům. 
Policisté - psovodi, kteří mají přiřazeného služebního psa, jsou ke svým svěřencům velice empatičtí, a to přispívá k dlouhodobému setrvání psovodů v řadách policie.
Jinými slovy psovodi jsou srdcaři. Díky nízké personální fluktuaci je zde předpoklad i k vysoké profesionalitě. Se stoupající náročnosti na využívání služebních psů v policejně-kynologických činnostech si však nevystačí pouze s empatií k čtyřnohému svěřenci. 


Skupiny základních kynologických činností
Výkon celého specializovaného útvaru, ale zejména psovodů zařazených na skupinách základních kynologických činností, se neobejde bez vynikající fyzické kondice. Jedná se o stejně náročnou služební přípravu jako je tomu třeba u prvosledových hlídek pořádkové policie a obdobných složek. Také výzbroj a vybavení uvedeného psovoda je stále sofistikovanější a s tím stoupá i náročnost jeho výcviku. 
Cílem je být dobrým partnerem spolupracujícím složkám, dosáhnout potřebné využitelnosti služební kynologie, při plnění úkolů Policie ČR na úseku veřejného pořádku, objasňování trestné činnosti nebo pátrání po osobách a věcech. 
Ve všech specializacích tak budujeme dobrou prestiž Policie ČR a naplňujeme kodex bezpečnostního sboru.


VYŽÁDÁNÍ PSOVODA 
SE SLUŽEBNÍM PSEM MUSÍ BÝT PRO POLICEJNÍ ORGÁN 
VÝHODOU
Rozsah vykonávaných policejně-kynologické činnosti psovodů se služebními psy základních kynologických činností vychází z požadavku policejní praxe.

•    Vyhledání a označení osoby v objektu, v terénu nebo v dopravním prostředku.
•    Vyhledání pachové stopy osoby z pachového předmětu. 
•    Vyhledání a sledování pachové stopy osoby. 
•    Nalezení a označení všech věcí nesoucí lidský pach (kriminalistických stop) v místě nebo v okolí místa události.
•    Vyhledání vystřelených nábojnic.
•    Plošné pátrání po pohřešovaných osobách v terénu. 
•    Skryté střežení objektů nebo jiných prostor.
•    Zajištění bezpečnosti zakročujících policistů nebo zamezení vstupu do určených prostor.
•    Střežení a doprovod osob zajištěných, zadržených a zatčených – eskorty.
•    Pomoc při obnově veřejného pořádku.
•    Bezpečnostní opatření pod jednotným velením.
•    Preventivní činnost (např. kontrola rekreační oblasti, parkovišť, tábořišť).
•    Preventivně informační akce pro veřejnost.


Dopadení osoby pachatele ať z přímého použití služebního psa nebo ze zkoumání zajištěných kriminalistických stop na základě práce psovoda, není jedinou výsadou této činnosti. Každá záchrana lidského života dává služební kynologii svou podstatu. Trénovaní služební psi i feny dokáží v krátké době prověřit za pomocí svého vyvinutého čichového smyslu prostor o rozloze tisíců čtverečních metrů a tak často zabrání výraznějším následkům poškození lidského zdraví. 
Ukázky výcviku služebních psů, konané většinou při velkých akcích typu Helicoptershow, Bezpečné nábřeží apod., jsou velice populární a jsou nedílnou součástí seznámení veřejnosti s prací policejní kynologie. 

Skupina speciálních kynologických činností
Akceschopnost této skupiny zahrnuje jednak výjezdovou činnost s využitím specializací služebních fen na vyhledávání akcelerantů požárů a výbušnin. Dále je zde zastoupena specializace na vyhledání a označení omamně psychotropních látek. V neposlední řadě tato skupina provádí odborné kriminalisticko-technické činnosti v oboru policejní kynologie aplikací metody pachové identifikace.
 „požárnice“
    Termínem „Požárnice“ se obvykle označují naše fenky, které jsou v případě šetření k zjištění vzniku požáru jako živý detektor, ostatně jako i v dalších policejně-kynologických činnostech, nenahraditelné. Nejen že houževnatě dokáží propátrat celý nebezpečný prostor vyhaslého požářiště, ale v této suti jsou schopny zachytit svým čenichem výskyt sebemenší zájmové chemické látky a její místo označit. Mnohdy se k tomuto místu musí fenka přímo prohrabat. Tuto chemickou stopu zajistí kriminalistický technik, který ji předá na kriminalisticko-technické zkoumání a poté, na základě výsledku, vyšetřovatel HZS zjišťuje, zda mohla být příčinou vzniku hoření, podle toho se odvíjí i další činnost policejního orgánu.
„bombočuch“
    Toto legrační označení se hovorově užívá u jedné z nejvyrovnanějších povah psů s potřebným typem vyšší nervové soustavy, kterým disponují především naše feny specialistky, určené na vyhledávání výbušnin. Jejich činnost musí být neomylná a přesná, veškeré vzruchy okolí musí při své práci eliminovat. Na jejich hřbetech závisí odhalení místa, s uložením nástražného výbušného systému. V opačném případě musí psovod zaručit, že je prostor tzv. „čistý“, že se v něm nenachází výbušnina. Jedná-li se o prověření rozsáhlého prostoru konání kulturní akce, kde se bude vyskytovat vysoký počet osob, mluvíme o ochraně měkkých cílů.  Prověřují se i prostory důležitého významu, před příjezdem chráněné osoby. Vždy se jedná o vysokou zodpovědnost, na které závisí lidské životy.  
„drogaři“ 
Další z přezdívek pro označení specializace, která zahrnuje především využití služebních psů pro spolupráci se službou kriminální policie a vyšetřování  při domovních prohlídkách nebo s odborem cizinecké policie při kontrolách ubytoven a průmyslových provozů. Jednou z činností této specializace je i účast na bezpečnostních opatřeních pod jednotným velením nebo realizace prevence. ANO, váš tip byl správný, jedná se služební feny a psy na vyhledávání omamně psychotropních látek, jednoduše „drog“. Odpověď na vaši následující otázku zní rozhodně NE, služební psi neužívají drogy, ale umí je nalézt a označit, jelikož jsou k tomu dobře vycvičeni. Jsou to přeci jenom policejní prospěcháři, těší se, že za každý správný nález přichází odměna, samozřejmě ta jejich oblíbená, míček nebo salámek.

Metoda pachové identifikace
Zjišťování shody porovnáváním individuálních lidských pachů, zahrnuje nejsofistikovanější výcvik služebních psů. U všech činností provázejících provádění odborné kriminalisticko-technické činnosti v oboru policejní kynologie aplikací metody pachové identifikace, klademe důraz především na odpovědnost. Zahrnujeme sem sterilizaci včetně kompletace pachových konzerv a nástrojů, zajišťování otisků pachových stop kriminalistickým technikem, pachových vzorků osob policejním orgánem, jejich doručování pachových stop a uskladnění, roli experta na porovnávací místnosti, který řídí činnost psovoda při vyhodnocování nepřímého důkazu. 
služební kynologiepes, nejlepší přítel člověkaslužební kynologievýcvik psa

služební kynologieslužební kynologieslužební kynologieNová posila                             Ocenění                                                       Zákrok                             
služební kynologieslužební kynologie
                   Výcvik psa                                                      Výcvik psa
 

vytisknout  e-mailem