Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dopravní policie

Video

Dopravní policie  zabezpečuje plnění úkolů v oblasti silničního provozu. Vedle přímého výkonu služby plní na úrovni krajského ředitelství funkci koordinačního a řídícího orgánu ve vztahu k dopravním inspektorátům policie při územních odborech vnější služby ve královéhradeckém regionu.
Mezi hlavní úkoly na úrovni kraje mimo jiné patří:
 • koordinovat, řídit a kontrolovat výkon služby dopravní policie podřízených složek,
 • metodicky zabezpečovat výkon odborného řízení svých služeb,
 • provádět analytickou, metodickou, kontrolní a koordinační činnost při zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, při jeho řízení a při odhalování i objasňování přestupků v silničním provozu,
 • vykonávat činnosti správního orgánu ve věci přezkoumávání pravomocných rozhodnutí uložených v blokovém řízení,
 • sledovat vývoj dopravní nehodovosti a na základě analýzy navrhovat opatření k řešení situace,
 • spolupůsobit při preventivně výchovné činnosti zaměřené na účastníky silničního provozu,
 • zabezpečovat úkoly spojené s přepravou nadrozměrných nákladů, převozů cenin a doprovodu delegací,
 • vykonávat dopravně inženýrskou činnost a poskytuje odborná stanoviska. 
    

Dopravní inspektoráty na územních odborech zejména dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu, šetří dopravní nehody a projednávají přestupky v blokovém řízení a ve správním řízení v oblastech svěřené jí zákonem.

Služba dopravní policie je řízena Ředitelstvím služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky, které metodicky řídí nižší stupně dopravních inspektorátů na krajské úrovni.

Evidence vozidel a veškeré úkony a kompetence s touto agendou spojené k 1. červenci 2001 z resortu Ministerstva vnitra do resortu Ministerstva dopravy a spojů. Z toho vyplývá,  že výkonným orgánem evidence vozidel Policie České republiky již není, ale spadá do kompetence obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.
Evidence řidičů  pak přešla z kompetence Policie České republiky na obecní úřady obcí s rozšířenou působností k datu 1. ledna 2001.

K 1. lednu 2009 prošla Policie ČR významnou reorganizací. Činnost a působnost nejbližších útvarů pro občany, která se týká i služby dopravní policie, zůstává i nadále nezměněna. 

V souvislosti s novelou zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ( s účinností od 1. ledna 2009) vyplývá pro řidičskou veřejnost řada změn! Co dělat při dopravní nehodě po 1. lednu 2009 naleznete zde. 

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje (tehdy Východočeského kraje) má od prosince 2008 k dispozici  vozidla v novém barevném provedení. Jedná se o vozidla typu Škoda Octavia a VW Transporter pro skupinu dopravních nehod dopravních inspektorátů územních odborů vnější služby, které byly představeny nejen v Hradci Králové, ale i v Jičíně, v Rychnově nad Kněžnou, v Pardubicích, v Náchodě.

Dálniční oddělení Pravy dostalo do užívání superrychlé a výkonné vozidlo vybavené nejmodernější měřící a záznamovou technikou. Toto vozidlo typu VW Passat R36 má výkon 300 koní a maximální rychlost 280 km/hod. Jak obstálo v jedné z akcí, naleznete zde.
  

Více o královéhradecké dopravní policii naleznete zde

vytisknout  e-mailem