Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

O nás

Vítejte na stránkách Okresního ředitelství Policie České republiky v Novém Jičíně


Historie a významné osobnosti

     Okres Nový Jičín se nachází v části České republiky, spadající do části tzv. Moravské brány. Moravskou branou procházela od pradávných časů spojnice mezi Středozemním a Baltským mořem, tzv. Jantarová stezka. Některá místa v okrese byla osídlena již v dávných dobách. Nejznámější je nález pozůstatků neandrtálského člověka z doby před 80 tis. lety v jeskyni Šipka ve Štramberku.

 

 

    Od 6. století se v oblasti vyskytuje slovanské osídlení. K pravidelnému osídlování došlo až ve středověku, zejména od 13. století. V údobí velké kolonizace zde vznikla města Příbor, Fulnek, NovýJičín o něco později Bílovec, Klimkovice, Odry a Štramberk. Všechna tato města se stávala už od konce 15. stol. významnými centry výroby, zejména soukenické a kožedělné. Pobělohorské období znamenalo násilnou germanizaci. Rostoucí bohatství těchto měst se zračí v dochovaných stavebních a uměleckých památkách. Počet obyvatelstva neustále vzrůstal, takže dnes je okres relativně velmi hustě osídlen. Přispěl k tomu i rozvoj dalších průmyslových oborů, vzpomeňme automobilní a vagonářský průmysl v Kopřivnici a Studénce, kloboučnictví v NovémJičíně. Vedle městských a venkovských, hlavně chrámových architektur zaujmou i některé zámky ( Fulnek, Bílovec, Studénka) a zříceniny hradu StaréhoJičína, Šostýna, Štramberka, popř. blízkých Hukvald.Rozpadem předválečného Československa v roce 1938 byla část okresu začleněna do Německé říše a po skončení II. Světové války došlo k odsunu převážné části německého obyvatelstva. Okres je rodištěm a působištěm významných historických osobností (J.A. Komenský -  Fulnek, F. Palacký - Hodslavice, J.G. Mendel - Vražné, S. Freud - Příbor, Z. Burian -  Kopřivnice).

Klimatické podmínky

      Podnebí území lze charakterizovat jako klima severního mírného pásu. Otevřenost území směrem k severu usměrňuje větrné proudění při zemi, takže převládajícím větrem je jihozápadní směr. Teplotní i srážkový režim je ovlivněn terénními nerovnostmi a od oblasti mírně teplé v nižších polohách přechází do oblasti chladné. Roční průměrná teplota v závislosti na nadmořské výšce se pohybuje do 9 o C, Reliéf okresu je pestrý s výskytem nížin, pahorkatin a vrchovin. Základním morfologickým rysem jsou vrcholové plošiny a široce zaoblené vrchy na rozvodí vodních toků.Nejvyšší místo okresu je 1129 m.n.m. na hoře Radhošť. Nejnižší bod okresu Nový Jičín je 233 m.n.m.  nachází se v Jistebníku.

Ekonomika a průmysl

    Průmyslový sektor tvoří zejména strojírenský průmysl, zpracování pryže a výroba stavebních hmot. Zastoupen je také potravinářský průmysl.

Doprava

     Okresem Nový Jičín prochází 650 km silnic. Silnice I. třídy pokrývají 131km a silnice II. tříd 144km.
Mezi nejdůležitější silniční tahy patří:
silnice E 462 (I/48)Starý Jičín – Příbor – Frýdek-Místek - Polsko
silnice I/58 Frenštát p.R. – Kopřivnice – Příbor - Mošnov
silnice I/57 Opava – Fulnek – Nový Jičín – Vsetín
silnice I/47 Odry – Fulnek – Bílovec – Klimkovice.

Na území okresu se nachází také letiště Mošnov, prostřednictvím něhož jsou zajišťovány lety vnitrostátního, ale i mezinárodního charakteru.

 

                      

 

 

 

 

vytisknout  e-mailem