Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Nový systém umožní policistům provést biometrickou kontrolu dokladů on-line i v terénu

Na pondělní tiskové konferenci byla veřejnosti představena Národní kontrolní autorita (DVCZE) a navazující mobilní inspekční systém pro kontrolu elektronických dokladů s biometrickými údaji. 

Národní kontrolní autorita, jak se projekt nazývá, byl v pondělí 27.3.2017 prezentován společně s projektem Aplikace geografického informačního systému Policie České republiky v přímém výkonu služby na tiskové konferenci Policejního prezidia České republiky a Ředitelství služby cizinecké policie. Konference se zúčastnil první náměstek policejního prezidenta brig. gen. Mgr. Martin Vondrášek, ředitel Ředitelství služby cizinecké policie plk. Mgr. Milan Majer, vedoucí Národního situačního centra ochrany hranic ŘSCP plk. Mgr. Petr Malovec Ph. D.pplk. Ing. Vojtěch Bravenec z oddělení správy informačních systémů a dopravního zpravodajství Policejního prezidia České republiky. Jedním, ze vzácných hostů, kteří přijali pozvání na tiskovou konferenci, byla i její excelence velvyslankyně Norského království Siri Ellen Sletner, která po úvodním slově brig. gen. Martina Vondráška, pozitivně zhodnotila realizaci obou projektů Policií ČR a vyjádřila víru v další spolupráci. Vznik obou nových systémů umožnilo 80procentní spolufinancování z norských fondů.

Hlavním důvodem k realizaci projektu Národní kontrolní autorita (dále jen „NKA“) bylo vytvoření certifikační autority a nového mobilního inspekčního systému pro kontrolu elektronických dokladů s biometrickými prvky. Koncové mobilní zařízení ve formě přenosného kufru v sobě integruje výkonný počítač, RFID čtečku, optickou čtečku MRZ, snímač otisků prstů a fotoaparát s vysokým rozlišením.  S pomocí nových mobilních zařízení ověří policisté nejen pravost a platnost elektronických dokladů (cestovních dokladů, povolení k pobytu), ale i otisky prstů přímo v terénu. Takovou identifikaci dosud bylo možné provádět pouze prostřednictvím stacionárních pracovišť umístěných na našich mezinárodních letištích. Policie ČR bude v současnosti, v rámci výkonu služby, testovat 10 pilotních zařízení. Mobilní inspekční systém je určen zejména pro potřeby cizinecké policie, ale jeho nasazení se předpokládá u všech součástí Policie ČR.  

 Plk. Petr Malovec popsal funkci nového systému na tiskové konferenci, takto: „kontrola podoby je prováděna, tak, že systém vyčte foto z elektronických dokladů a následně policista pořídí fotografii kontrolované osoby. Tyto dva obrazy jsou pak biometrickým algoritmem porovnány. Naprosto stejným způsobem probíhá i kontrola otisku prstu“. Dle slov pana plukovníka je hlavním očekávaným přínosem zamezení zneužití identity osob a tzv. „ cestování na podobu“, tedy využívání podobnosti tváří osob, kterým byly cestovní doklady za tímto účelem zcizeny. Dalším přínosem je bezpochyby posílení v oblasti odhalování padělků dokladů. Malovec dále uvedl, že: díky certifikaci nového systému dle ISO 27001 jsme jediným státem v Evropě, který může identifikovat doklady Německé spolkové republiky.

NKA je součástí analyticko-informační skupiny Národního situačního centra ochrany hranic ŘSCP a představuje klíčový nástroj policie při kontrole biometrických dokladů (pozn. Česká republika vydává tzv. ePasy od 1. září 2006). Jelikož se jedná o různě citlivé údaje (například jméno, datum narození či biometrické údaje jako jsou fotografie a otisk prstu), musí být zajištěna spolehlivost a bezpečnost ze všech pohledů prováděné kontroly. Úkol NKA spočívá ve správě a distribuci certifikátů pravosti a přístupu, tak, aby koncové terminály, jako jsou například pracoviště hraniční kontroly na našich mezinárodních letištích, eGate (Automatické odbavovací brány) na Letišti Václava Havla Praha nebo výše uvedená mobilní inspekční zařízení, byla schopna bezpečně ověřit otisky prstů z elektronických dokladů. NKA tedy garantuje, že policista, který doklad ověřuje, si je jistý, že údaje v dokladu jsou pravé a nebylo s nimi nijak manipulováno a na druhou stranu vlastníkovi dokladu dává jistotu, že k jeho údajům přistupuje osoba s náležitým oprávněním.

NKA je sofistikovaných informačním systémem, u nějž zodpovědnost za správu softwaru i hardwaru NKA včetně provozu převzalo Ředitelství služby cizinecké policie.

V Praze dne 30.3.2017                                                                                                                                                                                             kpt. Mgr. Jindřiška Pospíšil Kaminská

vytisknout  e-mailem