Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Nový mezinárodní projekt proti kyberkriminalitě

OLOMOUCKÝ KRAJ - STOP Cybercrime 

Dne 16. 10. 2018 byl Monitorovacím výborem schválen projekt „Zefektivnění česko-polské spolupráce v boji proti kyberkriminalitě“ CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001654, spolufinancovaný Evropskou Unií, z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci operačního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
Rozpočet projektu je ve výši 3 064 440,62 EUR, z toho dotace Evropské unie činí 2 604 774,52 EUR. Pro Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje je vyčleněno 192 432 EUR, z toho dotace Evropské unie představuje 163 567 EUR.
Projekt pod zkráceným názvem „STOP Cybercrime” bude realizován v období let 2019-2021. Partnery projektu jsou Krajská ředitelství policie Královéhradeckého kraje – laed partner, Olomouckého kraje, Pardubického kraje, Moravskoslezského kraje, Libereckého kraje, Univerzita Palackého v Olomouci, za polskou policii Krajské ředitelství policie v Katowicích, v Opoli a ve Wroclawi.
Projekt má za cíl vytvořit společnou komunikační síť v podporovaném území, prohloubit spolupráci s veřejností prostřednictvím preventivních aktivit a on-line poradny a zvýšit kvalifikaci policejních odborníků.
Společná komunikační síť propojí univerzitu a všechny regionální i lokální policejní útvary zabývající se kyberkrimalitou. Využívání komunikační sítě nastaví systémovou spolupráci a umožní rychlé předávání dat a informací přes hranice. Projekt partnerům zároveň umožní výměnu jedinečných znalostí, zkušeností a know-how. Policie má know-how v oblasti potírání a odhalování kyberkriminality a univerzita (Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PRVoK - E-Bezpečí) v dlouhodobém sledování a řešení kybernetických hrozeb a rizikového chování uživatelů internetu. V rámci preventivních aktivit na školách nejen v celém pohraničí a rozšíření on-line poradny a dalších outdoorových aktivit dojde k úzké spolupráci s veřejností, která umožní zjistit a řešit problémy obyvatel pohraničí související s kyberkriminalitou.

kpt. Mgr. Marta Vlachová

27. 5. 2019

vytisknout  e-mailem