Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Projekty EU

Logo_cz_pl_eu_barevne.jpg
 

Kyberkriminalita II. - "Zefektivnění česko – polské spolupráce v boji proti kyberkriminalitě“

Popis projektu:

Projekt řeší zásadní problém, kterým je neexistence systémové spolupráce v česko-polském pohraničí v oblasti potírání kyberkriminality. Vytvořením společné komunikační sítě dojde k propojení všech partnerů projektu již od nejnižších útvarů. Tím dojde k výraznému zrychlení výměny dat a informací, které je pro řešení kyberkriminality zásadní. Propojením všech policejních partnerů a univerzity jako provozovatele on-line poradny a odborníka na prevenci bude kyberkriminalita řešena komplexně.

Hlavní cíle projektu:

- vytvořit společnou komunikační síť v podporovaném území a

- prohloubit spolupráci s veřejností prostřednictvím preventivních aktivit a on-line poradny.

Společná komunikační síť propojí univerzitu a všechny regionální i lokální policejní útvary zabývající se kyberkrimalitou. Využívání komunikační sítě nastaví systémovou spolupráci a umožní rychlé předávání dat a informací přes hranice. Bude využívat stávající policejní společná česko-polská pracoviště v Kudowa-Słone a v Chotěbuzi a současně nastaví přímé komunikační kanály mezi konkrétními osobami řešícími případy kyberútoků. Tito pracovníci se budou znát ze společných setkání a tato komunikace tedy nebude anonymní. Projekt partnerům zároveň umožní výměnu jedinečných znalostí, zkušeností a know-how. Policie má know-how v oblasti potírání a odhalování kyberkriminality a univerzita (Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PRVoK - E-Bezpečí) v dlouhodobém sledování a řešení kybernetických hrozeb a rizikového chování uživatelů internetu. Vytvořením společné sítě a spojením sil všech partnerů bude kyberkriminalita řešena efektivněji a komplexněji, to znamená nejen zvýšení efektivity potírání zločinu, ale rovněž snížení počtu obětí. K tomu výrazně přispěje velký počet preventivních aktivit realizovaných na školách v celém pohraničí a rozšíření on-line poradny.  V rámci preventivních aktivit na školách a dalších outdoorových aktivit dojde k úzké spolupráci s veřejností, která umožní zjistit a řešit problémy obyvatel pohraničí související s kyberkriminalitou.

Vedoucím projektu bylo zvoleno Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje a partnery projektu jsou:

na polské straně:  na české straně:
Krajské ředitelství policie v Opolu Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Krajské ředitelství policie v Katowicach   Krajské ředitelství policie Královehradeckého
Krajské ředitelství policie ve Wroclawi  Krajské ředitelství policie Pardubického
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Univerzita Palackého v Olomouci

     

Hodnota celého projektu je 3 064 441 EUR, včetně dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 2 604 775 EU.

Rozpočet Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje rámci projektu je 192 432 EUR (4 810 800,- Kč), včetně dotace 163 567 EUR (4 089 175,- Kč)

Projekt Kyberkriminalita II.  – Zefektivnění česko – polské spolupráce v boji proti kyberkriminalitě CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001654 spolufinancovaný z operačního programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko

Projektová žádost k projektu Kyberkriminalita II.pdf

Informace o zahájení projektu naleznete zde:

vytisknout  e-mailem