Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Projekty EU

projekty_eu.jpg


Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje ukončuje ke 30. listopadu 2015 listopadu tři významné projekty. Tyto projekty jsou spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu regionálního rozvoje, v rámci Integrovaného operačního programu – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.

Jedná se o tyto projekty:

Projekt „Integrované operační středisko – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje“ byl zahájen v listopadu 2010 a byl zaměřen na vybudování moderního Integrovaného operačního střediska. Vlastní provoz tohoto střediska byl zahájen již v roce 2014. K ukončení realizace tohoto projektu zbývala poslední etapa s cílem napojení Integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje na střechové řešení „Národního informačního systému IZS“ umožňující zajistit kvalitnější informace pro vytěžení informací z tísňového hovoru, vyšší účinnost operačního řízení a nasazování sil a prostředků, zvýšení přehledu o operační situaci, zkrácení přepravních časů sil a prostředků a dále zajistit interoperabilitu na úrovně jednotlivých krajů a mezi ostatními základními složkami IZS. V současné době probíhá akceptace dodávaného SW.

Projekt „Lokalizační a záznamová zařízení – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje“ byl zahájen v srpnu 2011 a byl zaměřen na potřebu včasné a efektivní reakce, na zvyšující se hrozby přírodních a technologických rizik, která souvisí s vysokou akceschopností, mobilitou a efektivitou působení Policie ČR v rámci IZS. Zejména se jedná o potřebu včasného zásahu na místě mimořádné události, zajištění obrazového záznamu a zajištění napojení na příslušné registry a databáze. Včasným příjezdem na hlášené místo lze účinně a efektivně omezit či eliminovat hrozbu vzniku mimořádné události a zvýšit tak efektivitu akceschopnosti složek IZS. Projektem bylo pořízeno 104 kompletů lokalizačních a záznamových zařízení do služebních vozidel PČR (určených k výjezdům k mimořádným událostem), umožňující okamžitou lokalizaci vozidel, optimální koordinaci a synchronizaci při zásahu na daném území. Komplety obsahují kromě jiného vozidlovou radiostanici, PC jednotku, GPS přijímač a video server, na který jsou připojeny dvě kamery (zadní a přední).

Projekt „Rozvoj systému PEGAS - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje“ byl zahájen v červnu 2014 a navazuje na projekty předešlé. Byl zaměřen především na zajištění efektivní hlasové a datové komunikace Policie ČR s ostatními složkami IZS v rámci řešení mimořádných událostí. Projektem byly pořízeny vozidlové a ruční radiostanice a ovládací panely k vozidlovým radiostanicím. Výstupy projektu umožní např. zkrácení doby reakce Policie ČR na vznik mimořádné události formou rychlejšího předávání základních informací mezi hlídkou a operačním střediskem, předávání informací mezi hlídkou a řídícím operačním střediskem formou datových zpráv, využití GPS, datový přístup hlídky do systémů Policie ČR při využití UDT.

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Zprostředkující subjekt: Centrum pro regionální rozvoj ČR

kpt. Mgr. Marta Vlachová
Krajská koordinátorka prevence kriminality

vytisknout  e-mailem