Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Projekty EU

projekty_eu.jpg


Rozvoj systému PEGAS – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, reg.č. CZ.1.06/3.4.00/21.09349

Období realizace: 2. 6. 2014 – 30. 11. 2015

Předpokládaný celkový rozpočet projektu:  6 158 968,52 Kč

Popis projektu:

Projekt je spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie - Integrovaného operačního programu (Evropský fond pro regionální rozvoj). Cíle a obsahové zaměření projektu jsou dále v souladu se zaměřením Integrovaného operačního programu Prioritní osy 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb a s globálním cílem
a specifickými cíli Oblasti intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence
a řešení rizik. Projekt z věcného hlediska přímo naplňuje vymezenou podporovanou aktivitu písm. d) Pořízení technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS.

Důvodem vzniku projektu byla potřeba včasné a efektivní reakce na zvyšující se hrozby přírodních a technologických rizik. Tato reakce souvisí se zaručením vysoké akceschopnosti, mobility a efektivity působení Policie ČR v rámci IZS prostřednictvím moderní technologie pořízené do služebních vozidel Policie ČR.

Projekt je zaměřen na pořízení 68 ručních radiostanic s příslušenstvím, 28 vozidlových radiostanic s příslušenstvím a 104 speciálních zařízení a samostatných funkčních celků - ovládacích panelů k vozidlovým radiostanicím do služebních vozidel Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, vybavených lokalizačními a záznamovými zařízeními, umožňující okamžitou lokalizaci vozidel k zajištění jejich optimální koordinace při zásahu na daném území, on-line lustraci v příslušných registrech a databázích a pořizování záznamu
z průběhu řešení mimořádné události. V rámci projektu budou vybaveny koncovými prvky technologie PEGAS následující složky KŘP Olomouckého kraje: Služba pořádkové
a dopravní policie, Služba cizinecké policie a Služba kriminální policie a vyšetřování. Veškerý pořizovaný majetek bude využíván na celém území KŘP Olomouckého kraje,
v případě nutnosti posílení složek i v jiném kraji a na celém území České republiky
ke zvýšení akceschopnosti Policie ČR v rámci IZS při prevenci, přípravě a řešení mimořádných událostí (včetně přírodních a technologických katastrof).

Realizace projektu je v souladu s celkovým záměrem Policie ČR, který se týká posílení akceschopnosti Integrovaného záchranného systému a zajištění efektivity jejího působení
při řešení mimořádných událostí na celém území České republiky, a to prostřednictvím efektivní datové a hlasové komunikace složek IZS. 

Projekt má vazbu na projekty „Integrované operační středisko – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje“ a „Lokalizační a záznamová zařízení – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje“.

vytisknout  e-mailem