Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Projekty EU

projekty_eu.jpg


Lokalizační a záznamová zařízení – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, reg.č. CZ.1.06/3.4.00/12.07951

Období realizace: 1. 8. 2011 – 30. 11. 2015

Předpokládaný celkový rozpočet projektu:  15 508 504,00 Kč

Popis projektu:

Důvodem vzniku projektu byla potřeba včasné a efektivní reakce na zvyšující se hrozby přírodních a technologických rizik, která souvisí s vysokou akceschopností, mobilitou
a efektivitou působení Policie ČR v rámci IZS. Zejména se jedná o potřebu včasného zásahu na místě mimořádné události, zajištění obrazového záznamu a zajištění napojení
na příslušné registry a databáze. Včasným příjezdem na hlášené místo lze účinně
a efektivně omezit a eliminovat hrozbu vzniku mimořádné události a zvýšit tak efektivitu akceschopnosti složek IZS. Projektem bude pořízeno 104 ks lokalizačních a záznamových zařízení do služebních vozidel Policie ČR (určených k výjezdům k mimořádným událostem), umožňující okamžitou lokalizaci vozidel, optimální koordinaci a synchronizaci při zásahu
na daném území. Nový systém, který bude součástí lokalizačních a záznamových zařízení, bude plně kompatibilní s nově budovanou technologií operačních středisek IZS.

Projekt má vazbu na projekty „Kontaktní a koordinační centra II. – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje“ a „Integrované operační středisko – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje“.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, Oblasti podpory 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.

Hlavní cíl projektu:

Zaručit akceschopnost, efektivní koordinaci a zvýšení mobility sil a prostředků KŘP jako základní složky IZS v případě hrozby či řešení krizové situace (mimořádné události) a přispět tak ke zvýšení ochrany životů, zdraví a majetku občanů a minimalizaci škod a ztrát vzniklých v rámci krizových situací či mimořádných událostí optimalizací logistických postupů při řešení uvedených situací stejně jako zkvalitnění jejich prevence.

Dílčí/specifické cíle:

- zvýšení efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti, rychlosti a koordinace zásahu KŘP v rámci IZS,
- zvýšení operativního rozhodování a přijímání opatření využitím obrazového záznamu.

vytisknout  e-mailem