Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Projekty EU

projekty_eu.jpg


Integrované operační středisko – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, reg.č. CZ.1.06/3.4.00/11.07555

Období realizace: 1. 11. 2010 – 30. 11. 2015

Předpokládaný celkový rozpočet projektu:  42 921 396,21 Kč

Popis projektu:

Projektem byl vytvořen jednotný koncept operačních středisek základních složek integrovaného záchranného systému (IZS). Pomocí nasazení moderních informačních
a komunikačních technologií bude zajištěna vyšší úroveň interoperability základních složek IZS a bude dosaženo jednotné úrovně informačních systémů operačního řízení a dojde k modernizaci technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS. Projekt zaměřen na pořízení nové technologie pro operační řízení v Integrovaném operačním středisku v Olomouci s napojením na střechové řešení „Národní informační systém IZS“ umožňující zajistit kvalitnější informace pro vytěžení informací z tísňového hovoru, vyšší účinnost operačního řízení a nasazování sil a prostředků, zvýšení přehledu o operační situaci, zkrácení přepravních časů sil a prostředků a dále zajistit interoperabilitu na úrovně jednotlivých krajů a mezi ostatními základními složkami IZS.

Projekt má vazbu na projekty „Kontaktní a koordinační centra II. – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje“.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 – Zvýšení kvality
a dostupnosti veřejných služeb, Oblasti podpory 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.

Hlavní cíl projektu:

Zvýšit efektivitu řízení za účelem zajištění akceschopnosti Policie ČR jako základní složky IZS v případě hrozby či řešení mimořádné události a přispět tak ke zvýšení ochrany životů, zdraví a majetku občanů.

Dílčí/specifické cíle:

- zlepšit poskytování pomoci občanům při mimořádné události,
- zvýšit účinnost operačního řízení a nasazování sil a prostředků,
- zvýšit přehled o operační situaci,
- zkrátit podporu nasazování a přesunu sil a prostředků.

Integrované operační středisko

vytisknout  e-mailem