Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Projekty EU

projekty_eu.jpg


Kontaktní a koordinační centra II. – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, reg.č. CZ.1.06/3.4.00/05.06917

Období realizace: 1. 4. 2010 – 31. 12. 2012

Celkový rozpočet projektu: 9 890 297, 80 Kč

Popis projektu:

Projekt navazuje jako druhá etapa na projekt „Kontaktní a koordinační centra I.“ a jeho realizace byla zaměřena na vybudování 4 moderních a účelných kontaktních
a koordinačních center (v prostorách stávajících služeben KŘP), která budou svojí funkcí
a vybaveností splňovat kritéria pro řešení mimořádných událostí a krizových stavů. Kontaktní a koordinační centra vznikají zejména v souvislosti s potřebou poskytování kvalitních, odborných profesionálních služeb veřejnosti PČR v oblasti prevence a řešení mimořádných událostí v rámci IZS. Zrychlení, zefektivnění a zkvalitnění kontaktních a koordinačních aktivit napomůže zlepšit celkovou spolupráci složek IZS při společném zásahu a umožní tak zvýšit ochranu životů, zdraví a majetku občanů. Zároveň bylo realizací projektu dosaženo zlepšení podmínek pro komunikaci veřejnosti s Policií ČR v důstojném, účelném a profesionálním prostředí.

Vybudovaná kontaktní a koordinační centra:

- KKC – OOP Olomouc 4
- KKC – OOP Němčice nad Hanou
- KKC – OOP Konice
- KKC – OOP Zlaté Hory

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 – Zvýšení kvality
a dostupnosti veřejných služeb, Oblasti podpory 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.

Hlavní cíl projektu:

Vytvořit prostřednictvím modernizace infrastruktury optimální podmínky pro činnost PČR jakožto složky IZS, což ve svém důsledku bude znamenat minimalizaci škod a ztrát vzniklých

v rámci krizových situací či mimořádných událostí, optimalizaci logistických postupů
při řešení uvedených situací, stejně tak jako zkvalitnění jejich prevence.

Dílčí/specifické cíle:

- zajistit podmínky pro nepřetržitou pohotovost a pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události,
- zajistit činnost kontaktního (ochranného a informačního/prevenčního) centra pro občany,
- zajistit podmínky pro vyhodnocení mimořádné události a přijetí příslušných opatření,
- zajistit podmínky pro efektivní koordinaci při vzniku kalamitní situace.

Odkazy:

Ukončení projektu "Kontaktní a koordinační centra II. – Krajské ředitelství Olomouckého kraje" 
 

vytisknout  e-mailem