Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Národní protidrogová centrála

Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Nová syntetická droga Spice

Takzvaný syntetický kanabinoid představuje velké zdravotní riziko pro uživatele. 

     Na evropském trhu se od nedávné doby vyskytují nové drogy, tzv. syntetické kanabinoidy. Jedná se zpravidla ovýrobky označované jako směsi exotického koření, distribuované pod názvy „SPICE“,„SCOPE“ a další. To, že název zdaleka nepřipomíná žádný konkrétní, byť exotický, druh koření nemusí být až tak zneklidňující, jako skutečnost, že látky obsažené v takto značených výrobcích lze považovat za velmi psychoaktivní.

     Vykuřovací směsi, jak jsou též produkty SPICE či SCOPE deklarovány, jsou prodávané přes internet a v
různých specializovaných obchodech nejméně od roku 2006. Některé zdroje uvádějí, že tyto produkty byly dostupné již dříve než v roce 2004. Ačkoliv jsou inzerovány jako exotické vonné směsi, které uvolňují bohaté aroma a nejsou určeny pro konzumaci, tak pokud jsou vykuřovány, mají velmi podobné účinky marihuaně.
     Pod obchodní značku SPICE či SCOPE lze zahrnout několik konkrétních produktů, např. SPICE Silver, SPICE Gold, SPICE Diamond, SPICE Arctic Synergy, SPICE Tropical Synergy, SPICE Egypt, „SCOPE Vanilla“, „SCOPE Wildberry“, „SCOPE Sex on the beach“, Dále je zde několik dalších bylinných přípravků, které mají údajně podobné složení, např. „Yucatan Fire, Smoke, Sence, ChillX, Highdi´s Almdröhner, Earth Impact, Giorillaz, Skunk, Genie, Galaxy Gold, Space Truckin, Solar Flare, Moon rocks, Blue Lotus, Aroma, Suncoast Herbal Teas SH“, SenCation“, atd. Zde je třeba poznamenat, že rychlost inovací v této oblasti znamená, že jakýkoliv výčet výrobků se stane pravděpodobně rychle zastaralým.

Identifikace účinných látek
     Ke konci roku 2008 bylo provedeno soudní zkoumání
německých a rakouských úřadů ke zjištění psychoaktivních složek ve SPICE. 19 prosince 2008 Rakousko oficiálně nahlásilo na evropské monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA) novou psychoaktivní látku JWH-018 (Naphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)methanon). Jedná se o syntetickou látku, spolu s dalšími poprvé syntetizovanou v roce 1995 americkým vědcem Johnem W.Huffmanem (odtud označení této látky JWH) pro pokusné účely. Její chemická struktura se podstatně liší od Δ9-tetrahydrokanabinolu (THC), ale u pokusných zvířat vykazovala podobné účinky a byla vyhodnocena jako silnější v porovnání s THC.
     20. ledna 2009 německé úřady informovaly EMCDDA, že rovněž identifikovaly syntetický kanabinoid v produktu SPICE, a sice CP 47,497 2-[(1R,3S)-3-hydroxycyklohexyl)]-5-(2-methyloktan-2-yl)-fenol,
s účinností 28 krát větší než THC. Mimo Evropu zaznamenala americká protidrogová služba DEA další účinný syntetický kanabinoid HU-210. V prvním čtvrtletí 2009, dva členské státy – Dánsko a Nizozemí – informovalo EMCDDA o záchytech syntetického kanabinoidu ze skupiny „JWH“ – JWH-073.
     Na podzim 2009 byly Národní protidrogovou centrálou zachyceny vzorky tří produktů SPICE, vyskytující se na českém trhu. Zkoumáním provedeným Kriminalistickým ústavem Praha bylo zjištěno, že se jedná o směs různých bylin, přičemž ve všech třech byl detekován plně syntetický kanabinoid CP 47,498, u jednoho produktu byl navíc nalezen JWH-018.
     Tyto, relativně neznámé látky, které jsou přidávány do bylinných směsí, prodávané jako SPICE či SCOPE, byly všechny původně vyvinuty z výzkumu zaměřeného na rozluštění molekulárních a biochemických složitostí endokanabinoidního systému.
      Vzhledem k sotva vyhnutelné nestejnorodosti při rozdělování účinné látky v substrátu koření, jsou množství a kombinace syntetických kanabinoidů v produktech SPICE a dalších dosti různé. Avšak nejsou zatím žádné důkazy o tom, že JWH-018, JWH-073, HU-210, CP 47,497 a jejich homology jsou obsaženy ve všech výrobcích SPICE nebo jim podobných produktech nebo ve všech dávkách stejného produktu.Dále nemůže být vyloučeno, že látky ze skupiny syntetických kanabinoidů mohou být v budoucnu přidávány do dalších bylinných směsí.
     Výskyt různých bylinných směsí, jejichž obsah se může lišit, od neškodných ne psychoaktivních bylin po syntetické chemikálie označované jako psychoaktivní, představuje škálu složitých otázek pro protidrogovou politiku. Jde o otázky koncepční: jak definovat které produkty jsou zájmové, vzhledem k tomu, že široce rozmanité produkty SPICE nebo jim podobné bylinné směsi jsou prodávány z mnoha důvodů, včetně přípravků alternativní medicíny, jako potraviny atd.; až k těm praktickým a metodologickým: jak monitorovat prodávané produkty, identifikovat syntetické složky, které mohou obsahovat, a jak hodnotit jejich zdravotní rizika.  
 
    SPICE a další bylinné produkty jsou také často označovány jako "legální rauše" či "bylinné rauše" vzhledem k jejich legálnosti a údajnému přírodně-bylinnému složení. Takže i když se jedná o legální látky, tak z důvodu syntetického původu nejsou uvedeny na etiketách většiny balení výrobků SPICE, SCOPE, apod. Přítomnost nových vykuřovacích bylinných produktů s obsahem syntetických kanabinoidů na trhu může být rovněž pokládána za významný nový jev v oblasti tzv. "designových drog". Již teď je zde mnoho známých sloučenin s kanabinoidními účinky a lze předpokládat, že se budou objevovat další takové substance z odlišných chemických skupin. A to znamená pokračující výzvu nejen pro soudní a toxikologickou praxi, ale také pro zhodnocení rizik a zvážení možné kontrolní strategie.

Způsoby užití, cena a zdravotní rizika
     SPICE může být kouřen, někdy namíchaný s konopím či tabákem, nebo konzumován jako lektvar. Bývá kouřen pomocí dýmky nebo je kouř z hoření inhalován. Nejčastěji se distribuuje ve třígramových sáčcích a cena se pohybuje mezi 20 až 30 Euro (500 – 700 Kč) za kus.
     Do současné doby není známo téměř nic o farmakologickém, toxikologickém a bezpečnostním profilu
takových směsí u lidí.
Nelze předpokládat, že rizika spojená s užíváním syntetických kanabinoidů budou nutně srovnatelná s těmi, které jsou v souvislosti s THC a opravdu jsou zde určité důvody pro znepokojení, že tyto drogy mohou mít větší potenciál poškodit zdraví. Jelikož byly syntetické kanabinoidy v produktech SPICE testovány jen v laboratořích (tzn. ve zkumavce nebo na zvířatech), zdravotní riziko při inhalování kouře je neznámé. V případě JWH-018, lze spekulovat, vzhledem ke struktuře, o možných karcinogenních účincích. Navíc, jelikož typ a množství přidávaných syntetických kanabinoidů se může podstatně lišit a některé prvky mohou být aktivní ve velmi malých dávkách, možnost nečekaného předávkování s rizikem vážných psychiatrických komplikací nelze vyloučit. A na rozdíl od THC, které působí jen jako tzv. částečný agonista kanabinoinových receptorů, je zde teoreticky i riziko výskytu tzv. plných agonistů, což může vést k ohrožení života v případě předávkování. Navíc se zdá, že tolerance k těmto syntetickým kanabinoidům se může vyvíjet poměrně rychle a pravděpodobně toto může být spojeno s relativně velkou schopností způsobit závislost. Jisté je, že jsou ještě nezbytné další odborné studie ke spolehlivému zhodnocení těchto rizik.

Legislativa
     Žádný z výše uvedených kanabinoidů není mezinárodně kontrolován jako droga, přesto mnohé ze zemí, v nichž jsou SPICE a podobné substance dostupné, začaly na tuto situaci legislativně reagovat. Různá národní kontrolní opatření byla přijata v Rakousku, Německu, Francii, Lucembursku, Polsku, Švédsku, aj. a v dalších členských státech jsou již zvažována, např. v Maďarsku. V České republice nejsou tyto látky uvedené na seznamu omamných a psychotropních látek a vzhledem k dosud nijak zvlášť rozšířenému zneužívání (drogový trh je stále velmi dobře saturován marihuanou, pěstovanou především in-door způsobem), jejich zařazení prozatím není připravováno. Otázkou zůstává jak případně přistoupit k výčtu těchto látek v souvislosti s jejich kontrolou, neboť počet potenciálně psychoaktivních syntetických kanabinoidů znamená, že kontrolní opatření zaměřené jen na jednotlivé chemikálie mohou být snadno obcházena.
 
Dostupnost a původ
     I když jsou SPICE produkty dostupné v některých specializovaných obchodech, zdají se být více internetovým fenoménem. Průzkum EMCDDA potvrdil, že uvedené výrobky jsou dostupné na národních webových stránkách ve dvou třetinách zemí Evropské unie, ale současná dostupnost lze těžko odhadovat.
Přesný rozsah a úroveň zneužívání SPICE produktů v Evropě rovněž zatím nejsou známy a zdá se, že uživatelé jsou z různorodých skupin lidí. Mohou je tvořit např. ti, kteří chtějí užívat legální alternativy nelegálních drog nebo ti, kteří se chtějí vyhnout různým procesům spojeným s testováním na užívání zakázaných drog. Obecně lze říci, že legálně dostupné látky, které mohou být oficiálně propagovány, sehnány, mohou mít větší potenciál pro rozšíření než látky kontrolované, zejména pokud jsou za srovnatelnou cenu a mají podobné účinky. Nicméně, do současné doby můžeme říci, že dosud detekované syntetické kanabinoidy nebyly zneužívány jako psychoaktivní drogy jako takové, ale byly vždy tajně přidávány do produktů SPICE, nesprávně deklarovaných jako bylinné produkty.
     Některé mediální informace naznačují, že SPICE výrobky mohou být produkovány v Číně, ale doposud není jasné kde a jak výroba syntetických kanabinoidů a jejich přidávání do bylinných směsí probíhá. 
 
Použitá literatura:
European monitoring Centre for Drugs a Drug Addiction (EMCDDA) Report z 06.03.2009
Early Warning Systém, http://www.emcdda.europa.eu/themes/new-drugs/early-warning

United States Drug Enforcement Administration, Office of forensic Sciences, http://www.justice.gov/dea/programPforensicsci/microgramPmg0309.html

vytisknout  e-mailem