Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nová právní úprava v oblasti bezpečnostního materiálu

KRAJ - Ke dni 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), který zrušil dosavadní platný zákon č. 310/2006 Sb. 

 

Právní úprava nově vymezuje způsobilost k nakládání s bezpečnostním materiálem, jak pro podnikatelské tak nepodnikatelské subjekty, vymezení práv a povinností osob nakládajících s bezpečnostním materiálem, podmínky pro přesnou a spolehlivou evidenci bezpečnostního materiálu a provádění kontroly ze strany vyjmenovaných subjektů.
 
Významnou novinkou je vymezení způsobu zabezpečení bezpečnostního materiálu. Technické požadavky na zabezpečení bezpečnostního materiálu jsou upraveny vyhláškou  č. 376/2013 Sb., o technických požadavcích na zabezpečení bezpečnostního materiálu.
 
Nově se vymezuje výčet bezpečnostního materiálu a jeho členění do skupin. Vývoj technologií v oblasti bezpečnostního materiálu se odráží ve vyhlášce č. 407/2013 Sb., o členění bezpečnostního materiálu, která ruší dosavadní výčet bezpečnostního materiálu obsažený ve vyhlášce č. 433/2006 Sb.
 
Zákon ukládá povinnost všem osobám, které ke dni účinnosti nového zákona nakládají s bezpečnostním materiálem, požádat do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona příslušný útvar policie o registraci.Dále každá osoba, která ke dni nabytí účinnosti zákona nakládá s bezpečnostním materiálem skupiny 5 nebo 6 je povinna zajistit, aby ona sama nebo statutární orgán nebo členové statutárního orgánu, členové dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu, prokuristé  a odpovědný zástupce, je-li ustanoven, požádali do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací, nejsou-li již jeho držiteli.
 
Obě výše uvedené povinnosti je třeba splnit do 30. 6. 2014.
 
Příslušným útvarem policie na území Středočeského kraje je Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, který žadatele po splnění podmínek zaregistruje a vydá mu potvrzení o registraci.
 
Případné dotazy k problematice bezpečnostního materiálu lze zaslat na krps.oszbm@pcr.cz nebo řešit na telefonním čísle 974 881 410.
 
 
 
plk. Mgr. Dagmar Červinková
vedoucí odboru služby pro zbraně
a bezpečnostní materiál
14. března 2014

vytisknout  e-mailem