Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Nová povinnost pro provozovatele letišť s mezinárodním provozem a kapitány letů v rámci General Aviation

Dne 1. srpna 2016 vstoupí v platnost nový zákon č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic a změně souvisejících zákonů, který nahrazuje zákon č. 216/2002 Sb. Ten přináší nové povinnosti pro provozovatele letišť s mezinárodním provozem a kapitány letů v rámci General Aviation. 

Zákon zavádí výrazné změny, které se týkají překračování vnějších hranic schengenského prostoru v rámci letů General Aviation. Do současné doby nebyl českou legislativou upraven postup, který by reflektoval ustanovení bodu 2 přílohy č. VI Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 399/2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex).

Postupy pro odbavení na mezinárodních letištích, na kterých není dislokován inspektorát cizinecké policie, byly prozatímně upraveny dohodami mezi těmito provozovateli a Ředitelstvím služby cizinecké policie. Nyní jsou upraveny ve výše uvedeném zákoně.

Zůstaly zachovány lhůty pro podávání informací a kontaktní údaje, mění se však obsah udávaných informací. Od 1. srpna 2016 musí provozovatel hlásit poznávací značku letadla, údaj o místě a plánovaném čase odletu a příletu letadla, počet členů posádky a počet cestujících.

Dále, neprodleně jakmile se dozví, změnu letového plánu letadla a informace o přistání nebo odletu letadla, které nebylo provozovateli nahlášeno.

Nově má provozovatel letiště povinnost umožnit Ředitelství služby cizinecké policie (dále jen „ŘSCP“) přístup k záznamům o příletech a odletech letadel. Zákon rovněž ukládá provozovateli povinnost hlásit na ŘSCP (e-mail: rscp.operacni@pcr.cz nebo fax: + 420 974 841 085) informace o přistání nebo odletu letadla mimo schengenský prostor z nebo na jejich letiště.

Další změny stanovené v novém zákoně se týkají kapitánů výše uvedených letů. Od 1. srpna 2016 platí, že kapitán letu v rámci General Aviation musí před odletem z nebo do České republiky zaslat na ŘSCP letový plán a údaje o cestujících v rozsahu – jméno, příjmení, státní příslušnost a číslo cestovního dokladu. Tyto informace předá kapitán letadla pomocí formuláře v zabezpečené webové aplikaci na adrese: https://rscpapli.policie.cz nejpozději v době, kdy bude na Řízení letového provozu podávat letový plán a kdy bude žádat o start nebo přistání na všech mezinárodních letištích v České republice. Tyto informace nemusí podávat kapitáni (velitelé) letadel Armády České republiky a ozbrojených sil NATO. V případě poruchy serveru, neobdrží-li kapitán letadla automatickou odpověď na svou, ve formuláři uvedou e-mailovou adresu, do doby 8 hodin před odletem letadla, zašle kapitán požadované informace na faxové číslo ŘSCP + 420 974 841 085.

Výše zmíněný formulář pro kapitány letů naleznete na našich stránkách v sekci ODKAZY – General Aviation.

vytisknout  e-mailem