Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Norské fondy realizované ÚPVSP

Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy (dále také ÚPVSP, útvar) je organizační článek Policie České republiky s celostátní působností.  Ve vymezeném rozsahu je odborným, metodicko-řídícím, kontrolním a výkonným pracovištěm. Útvar řídí policejní vzdělávání, služební přípravu a policejní sport za stanovených podmínek a zajišťuje odborné  vzdělávání,  potřebné pro policejní praxi. Zároveň se ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR významnou měrou podílí na zajištění mezinárodního vzdělávání poskytovaného evropskými i mimoevropskými agenturami, asociacemi a jinými subjekty.

Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy byl zřízen k 1. 7 .2015 Nařízením Ministerstva vnitra č. 67/2008, kterým se zřizují útvary Policie České republiky s celostátní působností, ve znění pozdějších předpisů.

V současné době realizuje útvar profesní vzdělávání v šesti samostatných vzdělávacích zařízeních, a to v Praze – Hrdlořezích, Brně, Holešově, Jihlavě, Pardubicích a v Praze-Ruzyni.

Útvarem policejního vzdělávání a služební přípravy jsou zajišťovány zejména následující činnosti:

 • stanovuje koncepci policejního vzdělávání, služební přípravy a policejního sportu,
 • stanovuje a aplikuje systém odborného vzdělávání příslušníků policie a zaměstnanců,
 • vykonává analytickou, plánovací, metodickou, kontrolní a koordinační činnost pro oblast policejního vzdělávání, služební přípravy a policejního sportu,
 • metodicky vede a koordinuje činnost školních policejních středisek a odborů služební přípravy krajských ředitelství policie při zajišťování policejního vzdělávání a služební přípravy,
 • metodicky vede a koordinuje policejní sport, organizuje policejní mistrovství a mezinárodní soutěže,
 • připravuje, schvaluje a realizuje vzdělávací programy a vzdělávací projekty a komplexně zabezpečuje policejní vzdělávání,
 • zajišťuje služební přípravu, včetně prověrek ze služební přípravy policistů,
 • spolupracuje s Ministerstvem vnitra, s  vyššími a  středními  policejními školami Ministerstva vnitra, Policejní akademií České republiky v Praze a dalšími organizačními složkami státu, ke kterým Ministerstvo vnitra vykonává zřizovatelské funkce, při zajišťování policejního vzdělávání realizované v těchto školách,
 • zajišťuje za policii mezinárodní policejní vzdělávání a spolupracuje s Ministerstvem vnitra při prosazování zájmů policie v mezinárodních vzdělávacích agenturách,
 • připravuje projekty spolufinancované zejména z mimorozpočtových zdrojů v oblasti policejního vzdělávání, služební přípravy a policejního sportu

Mezi hlavní priority ÚPVSP patří:

 • zajištění vysoké úrovně veškerých vzdělávacích akcí pokrývajících co nejširší spektrum policejních problematik,
 • být partnerem výkonných útvarů Policie ČR realizujícím jejich požadavky na profesní vzdělávání,
 • využívání moderních didaktických, metodických a pedagogických forem a metod při realizaci profesního vzdělávání,
 • zavádění a efektivní využívání prvků e-learningu, b-learningu a dalších forem elektronického vzdělávání do veškerých vzdělávacích akcí,
 • dosažení a udržení vysoké odborné, metodické a pedagogické úrovně veškerých pracovníků útvaru zajišťujících profesní vzdělávání,
 • zajištění moderní výukové a didaktické techniky včetně veškeré techniky používané při výkonu služby Policie ČR (služební dopravní prostředky, technické prostředky, hardware a software apod.),
 • být plnoprávným, rovnocenným a uznávaným partnerem v rámci mezinárodních struktur v oblasti profesního vzdělávání,
 • efektivní spolupráce s národními i mezinárodními vzdělávacími institucemi a obdobnými subjekty zajišťujícími profesní vzdělávání,
 • aktivní využívání čerpání mimorozpočtových prostředků určených na modernizaci a zefektivnění materiálního a dalšího zajištění v oblasti profesní přípravy pro příslušníky bezpečnostních sborů a ozbrojených složek,
 • budování a podpora policejní kultury a profesní hrdosti na příslušnost k Policii ČR zejména o nově nastoupivších příslušníků Policie ČR.

ENGLISH VERSION

pplk. Mgr. Ivana Ježková, publicistka projektu

vytisknout  e-mailem