Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Norské fondy 2014 – 2021

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropského hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy. Je zde kladen velký důraz na sdílení a výměnu zkušeností mezi donory a příjemci grantů. 

Program Vnitřní věci se zaměřuje na programovou oblast 20: Mezinárodní policejní spolupráce a boj proti trestné činnosti.

Cílem programu je „Lepší prevence a vyšetřování trestné činnosti“.  

Oprávněným žadatelem pro tento program je Policejní prezidium České republiky, které bude v rámci programu realizovat  čtyři předem definované projekty (PDP):

  • PDP1 „Zvýšení policejní kompetence v prevenci a boji proti kriminalitě, posílení komunikačních dovedností s veřejností a povědomí o lidských právech, který je zaměřen na vytvoření 3 nových školících programů, které se stanou součástí školícího a vzdělávacího systému Policie ČR a zaměstnanců veřejné správy. PDP1 zahrnuje rovněž mezinárodní spolupráci policejních jednotek. Plánované výdaje projektu ve výši 1 255 454,- EUR.
  • PDP2 „Modernizace policejního výcvikového centra“ je zaměřen na vybudování centra pro organizaci školení, cvičení, seminářů a konferencí, mezinárodních výcviků a dalších aktivit na různých úrovních. Plánované výdaje projektu ve výši 5 202 522,- EUR z toho uznatelné výdaje 3 894 036,- EUR, neuznatelné výdaje (pouze z rozpočtu PČR) ve výši 1 308 486,- EUR .
  • PDP3 „Zlepšení využitelnosti údajů v rámci policejního informačního systému“ je zaměřen na zlepšení využití policejního informačního systému, který funguje jako nástroj pro sdílení dat na národní a mezinárodní úrovni, zejména Schengenského informačního systému (SIS II) a adekvátní proškolení cílových skupin se záměrem zlepšení efektivity práce s tímto systémem. Součástí projektu je dále i vytvoření elektronického registračního systému k provádění psychologických vyšetření a zefektivnění provádění psychologických vyšetření díky pořízení specializovaného psychodiagnostického SW. Plánované výdaje projektu ve výši 350 769,- EUR.
  • PDP 4 „Spolupráce mezi státní policií, mezinárodními subjekty a orgány územní samosprávy“ je zaměřen na zvýšení kapacity Policie ČR, tedy adekvátně reagovat na potřeby globální mezinárodní policejní spolupráce a posílení komunikace mezi státní policií a územní samosprávou, zejména obecní policií. Součástí projektu jsou rovněž aktivity anti-konfliktního týmu, workshopy pro experty policejní psychologie a trenéry krizové intervence. Plánované výdaje projektu ve výši 395 934,- EUR.

Celková výše uznatelných výdajů: 5 896 193,- EUR

Národní spolufinancování: 1 636 194,- EUR

Poměr výše grantu z Norských fondů 2014-2021 a spolufinancování z národního rozpočtu (PČR)  72,25 % : 27,75 %

Zprostředkovatel programu: Ministerstvo vnitra

vytisknout  e-mailem