Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nesprávné čerpání dotací 6,3 mld. korun

Kriminalisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK SKPV) zahájili trestní stíhání dvou mužů a jedné ženy, které viní z neoprávněných zásahů do procesu hodnocení projektových žádostí předložených do 2. a 3. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále jen ROP JZ). Všechny obviněné osoby působily v předmětné době (v roce 2008) ve vedoucích pozicích Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.  

Podle dosavadních zjištění měly dvě z obviněných osob využít své vedoucí pozice k obcházení povinně používaného informačního systému MONIT, který prokazatelně zaznamenává každou změnu jednou vloženého bodového hodnocení. Na základě jejich pokynů vkládali podřízení pracovníci výsledky hodnocení nejprve do paralelně vedeného neoficiálního informačního systému, z něhož mohly obviněné osoby získávat předběžný neformální přehled o vzájemném pořadí hodnocených projektů ještě před vložením výsledků hodnocení do sledovaného systému MONIT. Na základě takto získaných informací si pak jeden z obviněných od podřízených hodnotitelů vyžadoval řádově desítky projektů, jejichž bodové hodnocení společně s další obviněnou osobou a přinejmenším s vědomím třetí obviněné osoby neoprávněně měnil. Po provedení těchto změn složky projektů podřízeným zaměstnancům úřadu vracel s tím, aby následně do systému MONIT vložily takto neoprávněně upravené výsledky a to navíc pod svými vlastními přístupovými kódy, takže z oficiálních dokladů nebylo možno zpětně zjistit, že k nějaké změně bodového hodnocení vůbec došlo, jaké bylo původní hodnocení projektu zpracované oprávněným hodnotitelem, kdo změnu bodového hodnocení provedl a proč. S ohledem na množství neoprávněných změn s dopadem na vzájemné pořadí projektů došel policejní orgán k závěru, že následně schvalovaný seznam projektů doporučených k financování je jako celek nesprávný. V rámci 2. výzvy ROP JZ“ jde přitom o rozdělení celkové finanční částky ve výši téměř 3,2 miliardy korun (kdy cca 2,6 miliardy korun tvořily dotace EU) a v  rámci tzv. „3. výzvy ROP JZ“ o rozdělení částky ve výši téměř 3,1 miliardy korun (kdy cca 2,5 miliardy korun tvořily dotace EU).
 
Kriminalisté ÚOKFK SKPV došli k závěru, že všechny tři obviněné osoby svým jednáním porušily Nařízení rady ES, které stanovuje, že projekty z operačních projektů mají být vybírány v souladu s právními předpisy. Rovněž měly porušit zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů i ostatní předpisy vztahující se k jejich práci. Dále mělo docházet k neoprávněnému zvýhodňování některých žadatelů o dotace na úkor jiných žadatelů, což ve svém důsledku vedlo k neoprávněnému čerpání finančních prostředků ze souhrnného rozpočtu EU i státního rozpočtu ČR.
 
Všechny tři osoby rada ÚOKFK SKPV obvinil z trestných činů zneužívání pravomoci veřejného činitele, pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě a poškozování finančních zájmů Evropských společenství. Dvě osoby si převzaly usnesení o zahájení trestního stíhání minulý pátek, poslední osoba byla obviněna dnes ráno.
 
Trestní stíhání všech osob je vedeno na svobodě. V případě pravomocného rozsudku všem obviněným hrozí trest odnětí svobody od tří do deseti let.
 
Oba shora uvedení muži byli už v roce 2010 trestně stíháni naším útvarem v souvislosti se zasahováním do procesů věcného hodnocení projektů tzv. 5. výzvy ROP NUTS II Jihozápad (rovněž pro trestné činy zneužívání pravomoci veřejného činitele, pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě a poškozování finančních zájmů Evropských společenství). V březnu loňského roku jsme na oba obviněné podali návrh na podání obžaloby státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze.
 
 
pplk. Mgr. Jaroslav Ibehej
ÚOKFK SKPV
20. února 2012

vytisknout  e-mailem