Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nepodmíněné tresty za krácení daní

Koncem srpna letošního roku nabyl právní moci rozsudek Vrchního soudu v Praze, kterým byli odsouzeni k nepodmíněným trestům za mnohamilionové krácení daní dva bratři z Karlovarska. Tímto případem se zabývala plzeňská expozitura Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK SKPV). 

První z odsouzených měl v letech 2008 – 2009, jako vlastník obchodní společnosti, uvádět v daňových přiznáních k DPH výdaje ve výši cca 112 milionů korun, na základě kterých vyčíslil svoji daňovou povinnost (z rozdílu mezi příjmy a výdaji) jen na cca 163 tis. korun. Kriminalisté ÚOKFK SKPV však zjistili, že podstatná část jím uváděných výdajů (v částce cca 107 milionů korun), nebyla hrazena žádnému podnikatelskému subjektu. Naopak, tyto údajné výdaje byly zasílány na soukromé účty vlastníka společnosti a další fyzické osoby, a následně vybírány v hotovosti. Tímto svým jednáním tak neodvedl správci daně cca 17 milionů korun na DPH. Za trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby byl pravomocně odsouzen k čtyřletému nepodmíněnému se zařazením do věznice s dozorem.
 
Druhým odsouzeným je bratr shora uvedeného muže. Ten jako vlastník jiné obchodní společnosti krátil daně obdobným způsobem. V letech 2008 – 2009 v daňových přiznáních k platbě DPH uvedl výdaje ve výši cca 340 milionů korun, kdy z rozdílu mezi příjmy a výdaji vyčíslil daňovou povinnost na cca 285 tis. Korun. I v tomto případě však převážnou část výdajů (cca 276 milionů korun) fakticky neuhradil žádným dalším subjektům, ale převedl jak na svůj soukromý účet, tak na účet svého bratra a účet další osoby. Škoda na neodvedené DPH byla vyčíslena na 44 milionů korun. Muž byl za zkrácení daně pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu v trvání pěti let do věznice s dozorem.
 
Oběma mužům navíc Vrchní soud v Praze uložil osmiletý trest zákazu činnosti spočívající v zákazu podnikání v oblasti marketingových a reklamních činností a stavebnictví.
 
Tímto případem se kriminalisté plzeňské expozitury ÚOKFK SKPV zabývali od roku 2009. Na základě intenzívního prověřování následně oba muže v květnu 2011 obvinili ze zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.
 
 
pplk. Mgr. Jaroslav Ibehej
ÚOKFK SKPV
26. října 2012

vytisknout  e-mailem