Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Neoprávněný odběr elektrické energie

Policisté ukončují náročné vyšetřování. Spisový materiál má přibližně 2 900 stran.  

Nyní již moravskoslezští kriminalisté dokončují vyšetřování rozsáhlé trestné činnosti spočívající v zásazích do měřících soustav elektrické energie. O případu jsme informovali v polovině května minulého roku. Policisté nyní ukončují vyšetřování, a proto zveřejňujeme jeho další průběh až do současné doby. Ve zkratce: nyní je trestně stíhaný již jen jeden z mužů, u kterého kriminalisté zadokumentovali dosud 21 skutků. Škoda, která je vyčíslena znaleckými posudky, se pohybuje mírně nad hranicí 5milionů korun (pozn. nelze v žádném případě ztotožňovat výši způsobené škody a to, o kolik se obviněný obohatil!). Mladší obviněný zemřel, policisté proto zastavili trestní stíhání této osoby.
 
Spisový materiál má přibližně 2 900 stran
Práce krajských kriminalistů, kteří se zabývají hospodářskou kriminalitou, byla opravdu mravenčí. Spisový materiál má nyní přibližně 2 900 stran. První podněty k prověření podezření z podvodného jednání přijali policisté na severní Moravě koncem září roku 2008 od zástupců firmy, která se cítila ve věci poškozená (společnost zajišťuje v našem regionu dodávky elektrické energie do domácností a firem). Rozjelo se mimořádně náročné vyšetřování.
 
Policisté neměli vůbec jednoduchou práci. S trestnou činností obdobného charakteru a v takovém rozsahu se nesetkávají často. V podstatě se v té době jednalo o ojedinělou sérii. Kriminalisté se pustili do práce s vervou a odhodláním jim vlastním. Velmi úzce spolupracovali se zástupci poškozené firmy. Vyhodnocovali dokumentaci neoprávněných odběrů, kterou jim předkládal oznamovatel. Bylo potřeba i znalecky vyhodnotit minimální škodu způsobenou neoprávněnými odběry na konkrétních odběrných místech. V rámci vyšetřování mimo jiného vyslechli několik desítek osob. Vyžádali si rovněž znalecké posudky z oboru kriminalistické techniky, odvětví mechanoskopie a elektrotechniky, a dále oborů energetika, ekonomika, odvětví ceny a odhady nákladů a cen v oblasti energetiky a vytápění. Policisté obdrželi od znalců velmi obsáhlé posudky, které se týkaly jak zajištěného nářadí, tak energetické spotřeby jednotlivých napadených odběrných míst a nákladů na jejich provoz.
 
Jen pro připomenutí, trestná činnost pachatelů spočívala v tom, že v několika případech zasáhli do měřících soustav elektrické energie na odběrných místech v regionu Opavska a Karvinska, dále také v regionu Bruntálska a Přerovska.Muži se měli vždy předem dohodnout s odběrateli energie na následném postupu: mechanicky demontovali ochranné prvky elektroměrů a změnili údaje na jejich číselnících tak, že snižovali údaje o odběrech a skutečné spotřebě elektrické energie na jednotlivých odběrných místech. Neoprávněný zásah maskovali velice kvalitními napodobeninami ochranných prvků. Výsledek byl samozřejmě vždy pro „zadavatele zakázky“ příjemný – pracovníci firmy, kteří prováděli pravidelné odečty údajů na elektroměrech, na první pohled nic nepoznali a opsali pro následné zúčtování spotřeby energie řekněme nižší čísla. Tedy spokojenost na obou stranách. Třetí strana, firma dodávající energii, se však bezesporu s až záhadně a náhle sníženými spotřebami energie u některých odběratelů nemohla z pochopitelných důvodů ztotožnit.
 
Policisté trestně stíhají pouze jednoho muže, u druhého zastavili trestní stíhání
V průběhu vyšetřování došlo k určitému řekněme nečekanému vývoji. V květnu jsme informovali, že policisté na základě prověření zjištěných, ale i pracně vyhledaných informací, obvinili počátkem března tehdy 34letého muže z Karviné a 39letého muže z Opavy z trestného činu podvodu (loni ještě § 250 odst. 1,3 písm. b) trestního zákona)). Zadokumentovaných případů bylo v té době 13 a finanční částka, o kterou společnost přišla a na kterou měla za dodávku elektrické energie nárok, se vyšplhala na téměř 4 miliony korun.
Vyšetřování nadále probíhalo a nyní je trestně stíhaný již jen jeden z mužů - starší z dvojice. Kriminalisté u něj zadokumentovali dosud 21 skutků. Škoda, která je vyčíslena znaleckými posudky, se pohybuje mírně nad hranicí 5 milionů korun (pozn. nelze v žádném případě ztotožňovat výši způsobené škody a to, o kolik se obviněný obohatil!).
Co se týká druhého, mladšího obviněného, policisté zastavili trestní stíhání této osoby, protože muž minulý rok zemřel. Tento muž se podle zadokumentovaných skutečností dopouštěl jednání v širší míře (policisté zadokumentovali přes 30 skutků se škodou přes 7 milionů korun vyčíslenou ve znaleckých posudcích).
A jen pro doplnění, výčet skutků nemusí a patrně ani nebude konečný. Vzhledem k probíhajícím kontrolám ze strany oznamovatele může dojít ke zjištění dalších neoprávněných zásahů, které mají souvislost s vyšetřovanou sérií.
 
Policisté po skončení vyšetřování, což je v nejbližších dnech, předloží spis s návrhem obžaloby státnímu zástupci. Právní kvalifikace skutku se v souvislosti s nárůstem zadokumentovaných skutků a v souvislosti s novým trestním zákoníkem účinným od 1. ledna 2010 změnila na trestný čin podvod dle § 209 odst. 1,5 písm. a) trestního zákoníku, když zákonodárce upřednostňuje při změně legislativy pro pachatele trestné činnosti vždy tu právní kvalifikaci, která je pro něj příznivější.
 
 
por. Mgr. Soňa Štětínská
21. ledna 2010
 
 
----------------------              původní zpráva z 12. května 2009       --------------------------------------
Obvinění přetáčeli elektroměry
 
Severomoravské policisty zaměstnává od září minulého roku rozsáhlá trestná činnost dvojice mužů, kteří ve více než deseti případech zasáhli do měřících soustav elektrické energie. Odběratelé elektřiny tak v konečné fázi platili dodavateli méně peněz. Poškozená společnost přišla o téměř 4 miliony korun.
 
Koncem září se na policisty obrátili zástupci firmy, která na severní Moravě zajišťuje dodávky elektrické energie do domácností a firem. Měli důvodné podezření, že někdo zasahuje na odběrných místech do měřících soustav. Vzhledem k závažnosti a rozsáhlosti prvotně zjištěných informací se vyšetřování případu ujali „krajští kriminalisté“ – policisté odboru hospodářské kriminality služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Severomoravského kraje.
 
Policisté se pustili do opravdu titěrné, náročné práce. Spisový materiál se rozrůstal. Kriminalisté postupem času zjistili, že podezření oznamovatele nebylo mylné. Na základě prověření zjištěných, ale i pracně vyhledaných informací, obvinili počátkem března 34letého muže z Karviné a 39letého muže z Opavy z trestného činu podvodu (§ 250 odst. 1,3 písm. b) trestního zákona).
 
Trestná činnost dvojice mužů spočívala v tom, že ve 13 případech zasáhli do měřících soustav elektrické energie na odběrných místech v regionu Opavska a Karvinska. Muži se měli vždy předem dohodnout s odběrateli energie na následném postupu: mechanicky demontovali ochranné prvky elektroměrů a změnili údaje na jejich číselnících tak, že snižovali údaje o odběrech a skutečné spotřebě elektrické energie na jednotlivých odběrných místech. Výsledek byl samozřejmě vždy pro „zadavatele zakázky“ příjemný – pracovníci firmy, kteří prováděli pravidelné odečty údajů na elektroměrech, na první pohled nic nepoznali a opsali pro následné zúčtování spotřeby energie řekněme nižší čísla. Tedy spokojenost na obou stranách. Třetí strana, tedy firma dodávající energii, se však bezesporu s až záhadně a náhle sníženými spotřebami energie u některých odběratelů nemohla z pochopitelných důvodů ztotožnit.
 
Policisté v průběhu celého vyšetřování úzce spolupracovali se zástupci poškozené firmy. Do současné doby se finanční částka, o kterou společnost přišla a na kterou měla za dodávku elektrické energie nárok, vyšplhala na téměř 4 miliony korun.
 
Kriminalisté zajistili u jednoho z obviněných nářadí umožňující demontáž části elektroměrů s číselníkem a nářadí sloužící k opatření elektroměru falešnými úředními značkami na cejchovních plombách. Dvojice se totiž při své činnosti snažila nic nenechat náhodě a chtělo co nejvíce ztížit, případně znemožnit odhalení neoprávněných odběrů.
 
Náročnost vyšetřování dokazuje i to, že policisté nejen že museli vyslechnout desítky osob, kterých se případ týká, ale „ponořit“ se opravdu do hloubky do problematiky, která obestírá činnost související s dodávkou energie, elektroměry, odečty a tak dále. Samozřejmostí bylo také oslovení znalce z oboru kriminalistické techniky, odvětví mechanoskopie a elektrotechniky. Odborník podrobil zajištěné nářadí znaleckému zkoumání a na dožádání policistů vyhotovil velmi obsáhlý posudek.
 
Vyšetřování není ani v této chvíli u konce. Probíhají výslechy dalších svědků a je znalecky vyhodnocována minimální škoda způsobená neoprávněnými odběry na konkrétních odběrných místech. Kriminalisté samozřejmě i nadále vyhodnocují dokumentaci neoprávněných odběrů doloženou oznamovatelem. Není vyloučeno, že obvinění mohou mít na svědomí další neoprávněné zásahy do elektroměrů.
 
 
por. Mgr. Soňa Štětínská
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 

vytisknout  e-mailem