Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Neoprávněné vylákání podpor v nezaměstnanosti

Kriminalisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK SKPV) v minulých dnech ukončili vyšetřování případu téměř stomilionového podvodu, který se týkal vyplácení podpor v nezaměstnanosti.  

Z tohoto trestného činu je obviněn jeden muž, který působil jako personální ředitel několika moravských strojírenských společností. Kriminalisté ÚOKFK SKPV mu kladou za vinu, že měl v úmyslu minimalizovat mzdové náklady těchto společností tím, že na úkor státního sociálního systému České republiky, na úseku podpor v nezaměstnanosti, zneužil na počátku roku 2009 situaci na trhu práce ovlivněnou celosvětovou hospodářskou krizí. S odvoláním na propad výrobních zakázek v těchto společnostech vytvořil a zavedl v olomouckém regionu systém zaměstnávání nazvaný „projekt flexibility“. Podle něj v období od ledna 2009 do června 2009, sám nebo prostřednictvím svých podřízených personalistů, měl předložit 1 346 zaměstnancům strojírenských podniků k podpisu „dohody o skončení jejich dosavadních pracovních poměrů na dobu neurčitou z organizačních důvodů“. Zároveň měl tyto zaměstnance přimět, aby se zaregistrovali na úřadech práce dle místa jejich trvalého bydliště jako uchazeči o zaměstnání s nárokem na pobírání podpory v nezaměstnanosti. Na období této podpůrčí doby s nimi měl uzavřít za jiného zaměstnavatele ze skupiny firem dohody o pracovní činnosti na pomocné práce v rozsahu nepřekračujícím polovinu stanovené týdenní pracovní doby za hrubou měsíční odměnu 4 000,- Kč, což představovalo maximální možnou výši přivýdělku. Obviněný muž však měl požadovat, aby tito zaměstnanci v rámci dohod o pracovní činnosti i nadále docházeli na stejné pracoviště a vykonávali po celou pracovní dobu stejnou odbornou práci jako předtím. Část mezd zaměstnanců tak měla být v tomto připraveném systému „projekt flexibility“ nezákonně hrazena ze státního rozpočtu v podobě neoprávněně vyplácených podpor v nezaměstnanosti. Současně zaměstnancům měl předložit (či svými podřízenými měl nechat předložit) k podpisu nové pracovní smlouvy s původním zaměstnavatelem na dobu neurčitou, za stejných podmínek jako u předchozích pracovních poměrů, bez zkušební doby, s nástupem práce po uplynutí maximální možné doby, po kterou mohli pobírat podpory v nezaměstnanosti.
 
Tento „model“ se opakoval i v období od července do listopadu 2009. Po několika dnech se totiž se zaměstnanci měl opětovně dohodnout na „skončení jejich dosavadních pracovních poměrů na dobu neurčitou z organizačních důvodů“, byla s nimi uzavřena pracovní smlouva na dobu určitou (na cca třetinový úvazek) a zaměstnanci se znovu registrovali na úřadech práce. Opět však docházeli na stejné pracoviště a vykonávali po celou pracovní dobu stejnou odbornou práci jako předtím.
 
Zaměstnanci měli být na zaváděný projekt nuceni přistoupit v důsledku své výlučné závislosti na příjmu od některé ze skupiny společností, neboť na trhu práce v olomouckém regionu neexistoval v dané době žádný subjekt, který by mohl absorbovat tak velké množství zaměstnanců kvalifikovaných pro práci ve strojírenství.
 
Podle závěrů kriminalistů ÚOKFK SKPV tak zaměstnancům zařazeným do „projektu flexibility“ měla být odvedená práce hrazena nikoli výlučně z prostředků zaměstnavatele, ale z větší části z podpory v nezaměstnanosti. Za uvedené období tak mělo dojít k neoprávněnému vylákání podpor v nezaměstnanosti od úřadů práce ve výši téměř 99 milionů korun.
 
Spisový materiál již byl odeslán s návrhem na podání obžaloby na Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Trestní stíhání obviněného muže je vedeno na svobodě. V případě pravomocného rozsudku mu hrozí trest odnětí svobody od pěti do deseti let.
 
Celý „projekt flexibility“, který byl předmětem vyšetřování našeho útvaru, trval od února 2009 do února 2010. V současné době už takový projekt nelze realizovat, neboť po legislativních změnách (účinných od ledna 2011) není možné vykonávat během pobírání podpory v nezaměstnanosti tzv. nekolidující zaměstnání (tj. práci za maximální možný výdělek 4 000,- Kč) a před nárokem na podporu by měl propuštěný zaměstnanec žít z vyplaceného odstupného.
 
 
pplk. Mgr. Jaroslav Ibehej
ÚOKFK SKPV
19. dubna 2012

vytisknout  e-mailem