Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Neodkladné a neopakovatelné úkony

Nezbytnou součástí trestního řízení jsou „neodkladné a neopakovatelné úkony“. Jak porozumět těmto pojmům?
 
Neodkladné úkony
Pojem neodkladného úkonu se vztahuje k okamžiku zahájení trestního stíhání.
Jedná se o úkony, jejichž neprovedení před zahájením trestního stíhání (případně z důvodu velkého časového odstupu od skutku k trestnímu stíhání), by mohlo vést ke ztrátě nebo k nebezpečí zmaření či zničení důkazů.
Mezi takové úkony lze zařadit například:
 • výslech svědka a rekognice (znovuvybavení)
 • zadržení podezřelé osoby
 • vydání a odnětí věci
 • zajištění nemovitosti, majetku, peněžních prostředků, zaknihovaných cenných papírů apod.
 • domovní prohlídku, osobní prohlídku, vstup do obydlí
 • provádění důkazu v bytě
 • odposlech a záznam telekomunikačního provozu
 • ohledání místa činu a jiného místa
 • prohlídku, pitvu a exhumaci mrtvoly
 • prohlídku těla a odběr krve nebo jiný obdobný úkon, odběr biologického materiálu
 
Neopakovatelné úkony
Pojem neopakovatelného úkonu se vztahuje k řízení před soudem.
Jedná se o úkony, které by před soudem z nějakého důvodu nebylo možno provést.
Mezi takové úkony lze zařadit například:
 • výslech svědka, osoby mladší 15 let, dále také výslech osoby, která umírá, její život je vážně ohrožen, osoba je ve velmi vysokém věku nebo vážně nemocná, odjíždí na dlouhodobý pobyt do zahraničí a podobně
 • výslech znalce

vytisknout  e-mailem