Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

„Nenech se ovlivnit“

Policie České republiky přichází s projektem „Nenech se ovlivnit“, který využívá dlouhodobě ověřené a funkční komunikační linie s širokou veřejností, a to formou audio spotů prezentovaných prostřednictvím rozhlasových stanic. Pro tento druh problematiky byla zvolena vysílací síť rádia Beat, vzhledem k cílové skupině řidičů. 

 

Celkem jsme uvedli do oběhu na vlnách rádia BEAT 9 audio spotů na téma: vliv alkoholu a OPL na pozornost řidiče, reakceschopnost intoxikovaného řidiče, kamionová doprava a nebezpečí nezodpovědných řidičů konzumujících alkohol, fatální následky nehod pod vlivem alkoholu a OPL, nevěnování se řízení, telefonování.

V silničním provozu se každý člověk pohybuje téměř denně, ať už v roli chodce, cyklisty, motocyklisty nebo řidiče či spolujezdce. Velkým společenským problémem jsou v poslední době trestné činy na úseku dopravy pod vlivem alkoholu a OPL a mnohdy zcela zbytečné nehody z důvodu nevěnování se řízení. Jak vyplývá z dlouhodobých statistik vývoje dopravní nehodovosti, každoročně dochází k poklesu počtu dopravních nehod zaviněných pod vlivem alkoholu. Řidiči si na základě osvětových kampaní a cílené kontroly ze strany Policie ČR více uvědomují svou odpovědnost a vlastní bezpečnost a za volant neusedají pod vlivem alkoholu. Je třeba zdůraznit, že klesají případy dopravních nehod, u kterých byl následně u viníka nehody zjištěn alkohol v nižších hladinách promile, tj. situace kdy si řidič uvědomuje případné následky svého chování. Protipólem tohoto poklesu je bohužel nárůst dopravních nehod zaviněných řidiči pod výrazným vlivem alkoholu, tj. vyšším než jedno promile alkoholu v krvi, popř. výraznou intoxikací OPL. Zejména mladí řidiči se domnívají, že užití OPL není při řízení vozidla zjistitelné, tudíž jim nehrozí žádný postih.

Prostřednictvím spotů chceme informovat veřejnost o tomto problému, vzbuzovat v řidičích vlastní zodpovědnost, nastavit systém dopravní výchovy – permanentní vzdělávání řidičů přímo v kabinách svých vozů za jízdy.

Česká republika si ve své Národní strategii bezpečnosti silničního provozu do roku 2020 stanovila za cíl snížit počet usmrcených v silničním provozu na úroveň průměru zemí EU. Témata jednotlivých spotů poukazují na hlavní příčiny závažných dopravních nehod. Přestože v uplynulém roce zahynulo na našich silnicích nejméně osob od roku 1961, je i přesto počet nehod a počet zbytečně zmařených životů stále velmi vysoký.

Přemýšlet o svém vlastním chování v silničním provozu, předvídat chování druhých a myslet na bezpečí všech, je základem pro bezpečnější pohyb v dopravě.

pplk. Mgr. Zuzana Pidrmanová
koordinátorka prevence
16. 1. 2017

vytisknout  e-mailem