Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Nemocenské pojištění

Informace vyplývající ze zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. 

POLICIE ĆESKÉ REPUBLIKY – KŘP KRAJE VYSOČINA

ÚŘEDNÍ DESKA ORGÁNU NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ
KŘP KRAJE VYSOČINA

Informace vyplývající ze zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb.

Adresa a úřední hodiny, ve kterých je otevřena podatelna orgánu nemocenského pojištění, kde je možno odevzdat podání a adresa a úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých je možno učinit ústní podání do protokolu, nahlížet do spisu nebo požádat o podání informací ve věcech nemocenského pojištění:

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Odbor personální
Oddělení služebních příjmů, platů a sociálních evidencí
Vrchlického  46
587 24   Jihlava

Úřední hodiny:  pondělí - pátek   8,00 – 14,30
Přestávka na oběd:  11,30 – 12,00

Elektronická adresa podatelny určené k předkládání tiskopisů v elektronické podobě ve formě datové zprávy a identifikátor datové schránky:

e-mail: krpj.p.sekret@pcr.cz,
datová schránka: y9nhptc

Forma technického nosiče pro doručování podání v elektronické podobě: veřejná síť internet, záznamová média CD, DVD, USB flash disk

Funkci správního orgánu (služební orgán I.stupně) v řízení ve věcech nemocenského pojištění policistů plní:

- pracoviště sociálních evidencí, oddělení služebních příjmů, platů a sociálních evidencí, odboru personálního

určený pracovník:        Věra Dvořáková – referent sociálních věcí
                                    tel.:  974 261 404, mobil: 725 869 805,  e-mail: jarmila.cinkova@pcr.cz
                                    Pavla Spurná – referent sociálních věcí
                                    tel.:  974 261 405, mobil: 725 869 805, e-mail: pavla.spurna@pcr.cz

Ve věcech nemocenského pojištění příslušníků rozhoduje v I.stupni  vedoucí personálního odboru:

     Mgr. Leoš Śvarc
     tel.: 974 261 227,  mobil: 606 749 225, e-mail: leos.svarc@pcr.cz

Pracoviště, které plní úkoly služebního útvaru:

oddělení služebních příjmů, platů a sociálních evidencí:

                                    Lenka Peckovávedoucí oddělení
                                    tel.: 974 261 401,  mobil: 702 200 586, e-mail: lenka.peckova@pcr.cz

                                    Elena Klimešová – mzdová účetní
                                    tel.: 974 261 402,  mobil: 725 870 080, e-mail: elena.klimesova@pcr.cz

     Jana Slavíková – mzdová účetní
     tel.:  974 261 403,  mobil: 725 870 080, e-mail: jana.slavikova3@pcr.cz 

vytisknout  e-mailem