Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Nelegální migrace za období od 1.1.2017 do 31.3.2017

V období od 1.1.2017 do 31.3.2017 zjistila cizinecká policie celkem 1166 osob při nelegální migraci na území České republiky. 

V období od 1.1.2017 do 31.3.2017 zjistila cizinecká policie celkem 1166 osob při nelegální migraci na území České republiky. V porovnání se stejným obdobím roku 2016 došlo ke snížení o 110 osob. Z celkového počtu bylo 1127 osob odhaleno při nelegálním pobytu a 39 osob zjištěno při nelegální migraci přes vnější schengenskou hranici ČR (mezinárodní letiště).

Během sledovaného období bylo policisty řešeno celkem 14 osob, které napomáhaly k nelegální migraci. Ve srovnání s minulým rokem došlo ke zvýšení o 2 osoby. Ve 13 případech byli zjištěni občané České republiky a dále 1 občan Ukrajiny. Jednalo se především o účelová otcovství (5 případů), účelový sňatek (3 případy), umožnění nelegálního překročení hranic (3 případy), dále obstarání falešných potvrzení k pobytu (2 případy) a účelová pozvání (1 případ).

Celkem bylo v prvním čtvrtletí letošního roku odhaleno 104 osob (z celkového počtu 1166 cizinců), kteří byli zjištěni při nelegální migraci opakovaně. Ve srovnání s minulým rokem se jedná o mírný pokles (-7 osob). Na prvním místě v opakované nelegální migraci jsou občané Ukrajiny (47 osob), dále občané Vietnamu (22 osob) a občané Slovenska (8 osob).

Z hlediska jednotlivých teritorií, kde jsou nelegální migranti nejvíce zjišťováni, zůstává na prvním místě Praha, kde bylo odhaleno celkem 451 osob při nelegálním pobytu (tj. 40% z celkového počtu nelegálně pobývajících osob v prvních 3 měsících 2017). Druhé místo ve statistice drží útvary Ředitelství služby cizinecké policie (Inspektoráty na mezinárodních letištích a přijímací středisko Zastávka u Brna) se 193 osobami (tj. 17,1%). Třetí místo patří Ústeckému kraji se 125 osobami (tj. 11,1%) a dále následuje kraj Jihomoravský s 99 osobami (tj. 8,8%).

Z pohledu státní příslušnosti nelegálních migrantů, převládají občané ze třetích zemí (1085 osob, tj. 96,3%) nad občany EU. První místo opětovně zaujímají občané Ukrajiny (434), u kterých je sledován nejvyšší meziroční nárůst (+89 osob) oproti stejnému období v roce 2016. Nejvíce občanů Ukrajiny bylo zjištěno u KŘP Praha (a to polovina z celkového počtu). S velkým odstupem jsou na druhém místě občané Vietnamu (78 osob, z toho cca 40% zjištěno na území Prahy). Na třetím místě jsou občané Moldavska (63, z toho opět skoro 40% zjištěno na území hlavního města). V meziročním srovnání došlo u těchto občanů ke druhému nejvyššímu nárůstu (+44 osob). Čtvrtí jsou občané Ruska (59 osob), z nichž zhruba 40% bylo zjištěno v Praze a 40 % na vzdušné hranici v Praze Ruzyni. U občanů Ruska je evidován velký meziroční pokles (-49 osob) oproti prvnímu čtvrtletí 2016. Páté místo zaujímají občané Uzbekistánu (45 osob). Také u nich je zjištěno meziroční zvýšení počtu (+ 26 osob). V rámci porovnání se shodným obdobím roku 2016 je nejvyšší nárůst registrován u občanů Ukrajiny, Moldavska a Uzbekistánu (viz.počty uvedené výše) a naopak k výraznému snížení počtu došlo u občanů Kuvajtu (2 případy, -70 osob), Ruska (59 případů, -49 osob), Sýrie (17 případů , -32 osob) a Saudské Arábie (36 případů, -23 osob). Občané Kuvajtu a Saudské Arábie nejčastěji překračují povolenou dobu pobytu v rámci léčebných pobytů. Občané Sýrie jsou nyní zjišťováni při tranzitní nelegální migraci v minimálních počtech.

Co se týká tranzitní nelegální migrace (nelegální vstup hlavně z Rakouska a Slovenska s cílem pokračovat přes naše území do Německa, resp. dalších států EU/Schengenu), pokračuje v roce 2017 pokles tlaku. Ve sledovaném období byly tyto osoby zjištěny v minimální míře (11 občanů Sýrie, 9 občanů Iráku, 8 občanů z Afghánistánu, 6 občanů Alžírska a 5 z Íránu). V pěti případech byli cizinci odhaleni přímo v úkrytu v dopravním prostředku. Celkem se jednalo o 6 osob (4 z Afghánistánu a 2 z Pákistánu) ukrytých v nákladním automobilu, kdy 5 osob bylo odhaleno na vstupu ze Slovenska a 1 osoba při vycestování do Polska.

Od ledna do března 2017 bylo při nelegální migraci přes vnější schengenskou hranici ČR (mezinárodní letiště) hlášeno 39 případů. V meziročním porovnání se jedná o mírné zvýšení o 5 osob oproti stejnému období v loňském roce. Z hlediska směru převládal směr do České republiky. Nejvíce záchytů bylo hlášeno z Mezinárodního letiště Václava Havla v Praze (37 osob), dále po jedné osobě z Mezinárodního letiště Brno Tuřany a Ostrava Mošnov. Výčet státních příslušností byl velmi rozmanitý (celkem 21 státních příslušností), kdy se nejvíce jednalo o uprchlíky dle Konvence 1951 (5 osob) a z Ruska (5 osob).

V Praze dne 24.5.2017                                                                                                                                                                                             kpt. Mgr. Jindřiška Pospíšil Kaminská

vytisknout  e-mailem