Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Nelegální migrace za období od 1.1.2017 do 30.6.2017

Cizinecká policie zjistila celkem 2244 osob při nelegální migraci na území České republiky v prvním pololetí 2017. 

V období od 1.1.2017 do 30.6.2017 bylo cizineckou policií odhaleno celkem 2244 osob při nelegální migraci na území České republiky. Oproti stejnému období v roce 2016 došlo ke snížení o 396 osob. Z celkového počtu bylo 2162 osob zjištěno při nelegálním pobytu (při migrační krizi v roce 2015 bylo evidováno 3018 cizinců a v roce 2016 ve stejném období 2640 cizinců), meziročně se tak snížil počet případů o 375. Nejvíce cizinců bylo zjištěno při kontrolách v hlavním městě Praze. 82 osob z celkového počtu bylo zjištěno při nelegální migraci přes vnější schengenskou hranici ČR. V meziročním porovnání tak došlo ke snížení o 21 osob oproti první polovině roku 2016. Nejvíce záchytů bylo hlášeno z Mezinárodního letiště Václava Havla v Praze (79 osob), dále 2 osoby z Mezinárodního letiště v Ostravě Mošnov a 1 osoba z Mezinárodního letiště Brno Tuřany. Výčet státních příslušností byl opět velmi rozmanitý (celkem 31 státních příslušností), kdy se nejvíce jednalo o uprchlíky dle Konvence 1951 (12 osob cestujících z Velké Británie bez platných víz), o občany Ruska (10 osob) a Gruzie (7 osob).

Z pohledu státní příslušnosti nelegálních migrantů převládají občané ze třetích zemí (2090 osob z celkového počtu, tj. 96,7%) nad občany EU. Nejčastěji se jedná o občany Ukrajiny (828 osob), Vietnamu (144 osob), Ruska (133), Moldavska (125), Uzbekistánu (115), Číny (74), Saudské Arábie (57), Slovenska (42), Indie (41) a Gruzie (41).

Co se týká tranzitní nelegální migrace (především nelegální vstup z Rakouska a Slovenska, s cílem pokračovat přes naše území do Německa), resp. dalších států EU/Schengenu, jedná se o minimální počty cizinců (celkem 43 osob z těchto zemí - Sýrie, Afghánistán, Irák, Alžírsko a Írán). V šesti případech byli cizinci odhaleni přímo v úkrytu v dopravním prostředku. Celkem se jednalo o 8 osob (6 z Afghánistánu a 2 z Pákistánu) ukrytých v nákladním automobilu, kdy 7 osob bylo odhaleno na vstupu ze Slovenska a 1 osoba při vycestování do Polska.

Cizinecká policie řešila v tomto období 26 osob, které napomáhaly k nelegální migraci. Ve srovnání s minulým rokem došlo ke snížení o 1 osobu. Z hlediska státní příslušnosti se ve 22 případech jednalo o občany České republiky, dále 2 občany Ukrajiny a 2 občany Vietnamu. Nejčastější formou napomáhání byl v 9 případech účelový sňatek, v 8 případech účelové otcovství, umožnění nelegálního překročení hranic (4 případy), dále obstarání falešných potvrzení k pobytu a účelová pozvání.

V Praze dne 3.8.2017

kpt. Mgr. Jindřiška Pospíšil Kaminská

vytisknout  e-mailem