Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Nelegální migrace v ČR za rok 2016

Počet nelegálních migrantů klesl o 40 procent 

V období od 1. 1. do 31. 12. 2016 bylo zjištěno na území ČR při nelegální migraci celkem 5 261 osob. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 došlo k poklesu o 3 302 osob. Mimo rok 2015 se jedná o největší počet zadržených nelegálních migrantů za rok, a to od vstupu ČR do schengenského prostoru (2008). Příčinou poklesu nelegální migrace v ČR je menší podíl tranzitujících nelegálních migrantů přes území ČR.

Příčinou poklesu tranzitní migrace jsou zejména opatření států na hlavním směru tranzitní migrace (především přes Makedonii, Bulharsko, Maďarsko) technického a organizačního charakteru (ploty, kontroly u státních hranic) a dohoda mezi EU a Tureckem.

Nelegální pobyt na území České republiky:

 • 5 039 bylo zjištěno při nelegálním pobytu
 1. občané Ukrajiny (1 552 osob, tj. 30,8 %), vykázán nejvyšší meziroční nárůst (+328 osob, tj. +26,8 %).
 2. občané Ruska (402, tj. 8,0 %),
 3. občané Kuvajtu (336, tj. 6,7 %), kdy se jedná o lázeňské hosty,
 4. občané Vietnamu (269, tj. 5,3%)
 5. občané Afghánistánu (155, tj. 3,1%), kteří jsou zjišťováni při tranzitní nelegální migraci
 • nejvíce zatížené teritorium je KŘP Praha, kde bylo celkem zjištěno 1 613 osob při nelegálním pobytu (tj. 32,0 % z celkového počtu nelegálně pobývajících osob).
 • druhé místo ve statistice obsadily útvary Ředitelství SCP (ICP na mezinárodních letištích a přijímací středisko Zastávka u Brna) s 1 062 osobami (tj. 21,1 %).
 • na dalších místech jsou evidována KŘP Ústeckého (767 osob, tj. 15,2 %) a Jihomoravského kraje (492, tj. 9,8 %).
 • tyto čtyři útvary se na celkovém počtu zjištěných osob při nelegálním pobytu podílí z cca 80 %.

Tranzitní nelegální migrace od 1. 1. do 31. 12. 2016

 • Od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 bylo při nelegální tranzitní migraci přes ČR zjištěno 511 cizinců (2015 - 3294 cizinců).
 • Z uvedeného počtu cizinců bylo 143 občanů Afghánistánu, 120 občanů Sýrie, 82 občanů Iráku a 31 občanů Pákistánu.

Nelegální migrace přes vnější schengenskou hranici ČR:

 • 222 osob bylo odhaleno při nelegální migraci přes vnější schengenskou hranici ČR (5 mezinárodních letišť na území ČR). V meziročním porovnání došlo ke snížení o 18 osob (tj. -7,5 %). Z hlediska směru převládal směr do ČR (199 osob, tj. 89,6 %).
 • Výčet státních příslušností zjištěných osob je rozmanitý (celkem 47 st. příslušností), kdy se nejvíce jednalo o uprchlíky dle Konvence 1951 (44 osob, osoby cestující z Velké Británie bez platných víz), Ukrajiny (15), Ázerbájdžánu (14), Albánie (14) a Ruska (12).

Trestná činnost ve spojení s nelegální migrací:

V roce 2016 bylo řešeno celkem 56 osob, které napomáhaly k nelegální migraci, a to zjm. formou převaděčství. Ve srovnání s rokem 2015 došlo k výraznému snížení počtu, a to o 112 osob (tj. -66,7 %). Důvodem tohoto poklesu je zejména nízký počet tranzitní nelegální migrace a tím minimální počet zjištěných převaděčů (meziroční pokles o 105 osob).  Na odhalování trestné činnosti (převaděčství) je nadále kladen velký důraz, mimo jiné, z důvodu hrozby ohrožení života převáděných osob při převozu např. v cisternových železničních vagonech, což je nový trend ve způsobu přepravy nelegálních migrantů.

Přestože došlo v uplynulém roce k poklesu nelegální migrace na našem území, zůstává její odhalování a potírání nadále prioritou Policie České republiky, a to především s ohledem na nestabilizovanou situaci v okolních státech a ve světě.

 

plk. Mgr. Kateřina Rendlová                                                                                                                                                                            Ředitelství služby cizinecké policie

vytisknout  e-mailem