Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Nelegální migrace v ČR za první pololetí 2018

Cizinecká policie zjistila celkem 2376 osob při nelegální migraci. 

V období od 1.1.2018 do 30.6.2018 odhalila cizinecká policie celkem 2376 osob při nelegální migraci na území České republiky. V porovnání se shodným obdobím roku 2017 došlo k mírnému nárůstu o 132 osob. 207 cizinců se dopustilo nelegální migrace na našem území opakovaně, nejčastěji občané Ukrajiny (66 osob), Uzbekistánu (40 osob) a Vietnamu (23 osob).

Z celkového počtu odhalených případů nelegální migrace bylo 2225 osob řešeno pro nelegální pobyt na našem území. Z hlediska jednotlivých teritorií, kde byli nelegální migranti nejvíce zjišťováni, zůstává na prvním místě Praha, kde bylo odhaleno 917 cizinců. Druhé místo ve statistice drží útvary Ředitelství služby cizinecké policie (Inspektoráty na mezinárodních letištích a přijímací středisko Zastávka u Brna) s 373 osobami (tj. 16,8%). Třetí místo patří Jihomoravskému kraji se 165 osobami (tj. 7,4%), následuje kraj Ústecký se 153 osobami (tj. 6,9%) a kraj Plzeňský se 113 cizinci (tj. 5,1%).

 Z pohledu státní příslušnosti nelegálních migrantů, převládají občané ze třetích zemí (2152 osob, tj. 96,7%) nad občany EU. První místo ve statistice zaujímají občané Ukrajiny (704), u kterých je sledován nejvyšší meziroční pokles (-120 osob) oproti stejnému období v roce 2017. Nejvíce  Ukrajinců bylo zjištěno v Praze. S velkým odstupem jsou na druhém místě občané Moldávie (215 osob). Při srovnání s loňským rokem vzrostl jejich počet o 92. Státní příslušníci Moldávie nejčastěji překračují dobu pobytu v rámci bezvízového režimu. Na třetím místě s počtem 158 osob se nacházejí občané Vietnamu (nárůst o 15 osob proti minulému roku). Čtvrtí jsou občané Ruska (134 osob),  o 11 osob více než ve shodném období roku 2017. Páté místo zaujímají občané Uzbekistánu (88 osob). Oproti loňsku se jejich počet snížil o 26.

Co se týká tranzitní nelegální migrace (nelegální vstup hlavně z Rakouska a Slovenska s cílem pokračovat přes naše území do Německa, resp. dalších států EU/Schengenu) ve sledovaném období bylo odhaleno 124 osob. Většina osob použila k přepravě nákladní nebo dodávková vozidla. Nejvíce zajištěných cizinců pocházelo z Iráku (69), Nigérie (15) a Sýrie (10). Většinou se jednalo o jednotlivce nebo malé skupinky osob. Výjimku tvořily 3 velké skupiny migrantů, a to v únoru 35 osob v Plzeňském kraji, v březnu 21 osob v Praze a 11 osob v Jihomoravském kraji.

Neregulérním dokladem se při nelegálním pobytu prokázalo 74 osob, oproti stejnému období v roce 2017 se počet snížil o 53 případů. Padělky nebo pozměněné doklady nejčastěji předkládali státní příslušníci Ukrajiny (28), Moldávie (20) a Nigérie (7).  Počet zachycených dokladů byl celkem 77 (jedna osoba může disponovat i více doklady), z toho se jednalo o 57 průkazů totožnosti a 20 cestovních pasů. V naprosté většině byly zneužity doklady státních příslušností patřících do Evropské Unie.

151 osob bylo zjištěno při nelegální migraci přes vnější schengenskou hranici ČR (mezinárodní letiště). V meziročním porovnání vzrostl počet o 69 případů. Všechny osoby byly hlášeny z mezinárodního letiště Václava Havla v Praze. Kromě 3 osob z EU šlo o cizince ze třetích zemí. Nejvíce bylo odhaleno občanů Jemenu (21 osob), Ukrajiny (15 osob) a Turecka (13 osob). Celkem 49 osob při hraniční kontrole předložilo neregulérní doklad. Zde se počet oproti 1. pololetí 2017 navýšil o 31 případů. Doklady se nejvíce prokazovali státní příslušníci Albánie (11), Turecka (7) a Číny (6).

Ve sledovaném období řešili policisté 30 osob v souvislosti s napomáháním k nelegálnímigraci, převážně občanů České republiky (25), dále pak státních příslušníků Vietnamu (3), Iráku (1) a Španělska (1). Nejčastějšími formami napomáhání byly účelové sňatky (23 případů), obstarání falešných potvrzení k pobytu (3 případy), umožnění nelegálního překročení hranice (3 případy) a účelová otcovství (2 případy). Nejvíce případů vyšlo najevo v Karlovarském kraji (19). Pomoc využilo 41 cizinců (nejčastěji státní příslušníci Iráku, Vietnamu a Tunisu).

V Praze dne 18.7.2018                                                                                                                                                                                              plk. Mgr. Kateřina Rendlová                                                                                                                                                                                 tisková mluvčí

vytisknout  e-mailem