Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Nelegální migrace v ČR za období od 1. 1. do 30 .9. 2018

Cizinecká policie zjistila celkem 3628 osob při nelegální migraci. 

V období od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2018 odhalila cizinecká policie celkem 3628 osob při nelegální migraci na území České republiky. V porovnání se shodným obdobím roku 2017 nedošlo k výraznější změně (nárůst o 43 osob).

300 cizinců se dopustilo nelegální migrace na našem území opakovaně, nejčastěji občané Ukrajiny (100 osob), Uzbekistánu (52 osob) a Vietnamu (31 osob).

3399 cizinců z celkového počtu bylo řešeno pro nelegální pobyt v České republice. Jedná se o stejný počet osob ve shodném období loňského roku. Z hlediska jednotlivých teritorií bylo nejvíce cizinců odhaleno v Praze (1368 osob). Dále následují útvary Ředitelství služby cizinecké policie (Inspektoráty na mezinárodních letištích a Přijímací středisko Zastávka u Brna)s 644 cizinci, Jihomoravský kraj (276 osob), Ústecký kraj (239 osob) a Plzeňský kraj  (146 osob).

 Z hlediska státní příslušnosti nelegálních migrantů, převládají občané ze třetích zemí (3283 osob, tj. 96,6%) nad občany EU. Ve statistice zaujímají první místo občané Ukrajiny(1031). S odstupem jsou na druhém místě občané Moldávie (376 osob), Vietnamu s počtem 234 osob (nárůst o 26 osob proti minulému roku), Ruska (134 osob),  u kterých je evidován obdobný počet jako v loňském roce  (pokles o 4 osoby oproti roku 2017) a občané Uzbekistánu(119 osob).

V porovnání s rokem 2017 došlo k největšímu nárůstu případů nelegální migraceu Moldavanů (+181 osob), Iráčanů (+ 58 osob) a Gruzínců (+51osob). Občané Moldávie většinou překračují povolenou dobu pobytu v rámci bezvízového režimu. U občanů Iráku se jedná zejména o tranzitní nelegální migraci (v únoru 2018 došlo k odhalení dvou kamionů s celkem 35 Iráčany). Občané Gruzie se nejčastěji dostavují do Přijímacího střediska Zastávka u Brna, kde je při podání žádosti o azyl zjištěn jejich nelegální pobyt. Oproti tomu jsou ve sledovaném období zaznamenány tři největší poklesy nelegálně pobývajících cizinců. Jsou to občané Ukrajiny (- 157 osob), Uzbekistánu (- 83 osob) a Saudské Arábie (-46 osob). Občané Ukrajiny většinou překračují povolenou dobu pobytu v rámci bezvízového režimu nebo platnosti schengenského víza (většinou polského). Občané Uzbekistánu nedodržují povinnost opustit naše území po skončení platnosti víza za účelem strpění a občané Saudské Arábie nejčastěji překračují dobu pobytu na zemí ČR.

Co se týká tranzitní nelegální migrace (nelegální vstup hlavně z Rakouska a Slovenska s cílem pokračovat přes naše území do Německa, resp. dalších států EU/Schengenu) ve sledovaném období bylo odhaleno 154 osob.  Nárůst oproti loňsku je o 54 cizinců. Vyšší počet osob v roce 2018 je způsoben odhalením 3 větších skupin nelegálních migrantů cestujících v nákladních dopravních prostředcích (v únoru - 35 osob v Plzeňském kraji, v březnu - 21 osob v Praze a 11 osob v Jihomoravském kraji). Nejvíce zajištěných cizinců pocházelo z Iráku (77), Sýrie (17) a Nigérie (15).

Neregulérním cestovním dokladem se při nelegálním pobytu prokázalo 110 osob, oproti stejnému období v roce 2017 se počet snížil o 69 případů. Padělky nebo pozměněné doklady nejčastěji předkládali státní příslušníci Ukrajiny (42), Moldávie (28) a Sýrie (10).  Počet zachycených dokladů byl celkem 115 (jedna osoba může disponovat i více cestovními doklady), z toho se jednalo o 90 průkazů totožnosti a 25 cestovních pasů. V naprosté většině byly zneužity doklady státních příslušností patřících do Evropské Unie, z toho nejvíce doklady Rumunska (49 dokladů), Litvy (10 dokladů) a Itálie (10 dokladů). Nejčastěji se jednalo o celkové padělky dokladů (80% všech zachycených dokladů)

229 osob bylo zjištěno při nelegální migraci přes vnější schengenskou hranici ČR (mezinárodní letiště v ČR). V meziročním porovnání vzrostl počet o 43 případů. Většina osob byla hlášena z mezinárodního letiště Václava Havla v Praze (97%). Kromě 3 osob z EU šlo o cizince ze třetích zemí. Nejvíce bylo odhaleno občanů Gruzie (23 osob), Jemenu (21 osob), Ukrajiny (19 osob), Albánie (18 osob) a Turecka (16 osob). Celkem 61 osob při hraniční kontrole předložilo neregulérní cestovní doklad. V meziročním porovnání se oproti roku 2017 zvýšil počet o 12 osob.  Zachyceno bylo celkem 65 neregulérních dokladů (43 cestovních pasů a 22 průkazů totožnosti). Neregulérní doklady nejčastěji zneužili občané Albánie (14 osob), Turecka (7 osob) a Íránu (7 osob). Nejčastěji se jednalo o padělky dokladů, výměnu ID stránky a tzv. cestování na podobu.

Ve sledovaném období řešili policisté 32 osob v souvislosti s napomáháním k nelegální migraci (pokles o 2 osoby oproti roku 2017), převážně občanů České republiky (26), dále pak státních příslušníků Vietnamu (3), Iráku (1), Španělska (1) a Bulharska (1). Nejčastějšími formami napomáhání byly účelové sňatky (24 případů), obstarání falešných potvrzení k pobytu (3 případy), umožnění nelegálního překročení hranice (3 případy) a účelová otcovství (2 případy). Nejvíce případů vyšlo najevo v Karlovarském kraji (19). Pomoc byla využita 46 cizinci (nejčastěji státními příslušníky Iráku, Vietnamu a Tunisu).

V Praze dne 12.11.2018                                                                                                                                                                                           plk. Mgr. Kateřina Rendlová                                                                                                                                                                                  tisková mluvčí

vytisknout  e-mailem